Ачы айылында балдар бакчасы ишке кирди

Катта Талдык айыл аймагындагы Ачы айылында Балдар бакчасы иштей баштады Ачылышка Кара суу районунун акими Тилек Матраимов жана Катта талдык айыл өкмөт башчысы Жантөрөев Кантөрө айылдык кенештин төрагасы Омонов Тагай ачып беришти.Бакчада 12 кызматкер иштейт айыл тургундары Балдар бакчасы ачылгандан абдан кубанычта Б\г\нк\ “Къг\лт\р асман” балдар бакчасынын ачылышы улуу Рамазан айынын аякташы жана айт майрамынан кийинки мезгилге туура келип жатат, бул жакшы жышаан, жакшылыктын     белгиси. Бюджетибиз эки баскычтуу болгондон бери жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары ар бир тыйын \ч\н аракет кылып жатышат, себеби канчалык къп киреше табылса ошончолук айылдарыбыздын инфраструктурасы ън\гът,  балдарыбызга    тарбия бер\\гъ, аларды спорт менен машыктырууга, жумушсуз ж\ргън атуулдарыбызды  ишке жайгаштырууга, жолдорду оёдоого шарттар т\з\лът.

Шаблоны joomla скачать здесь