19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айыл окмотунун 2013-жылдын 5-сессиясынын токтому

Сарай айыл окмотунун 2013-жылдын 5-сессиясынын токтому

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 17                                                     18.04.2013

Сарай айылдык кеёешинин

депутаттарынын сессия ъткър\\дъг\

расмий тили жън\ндъ

            Сарай  айылдык кеёешинин депутаттарынын дээрлик баары кыргыз улутунда  болгондугун эске алып,  Сарай айылдык Кеёеши    

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

  1. Сарай айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясынын   токтомдору   кыргыз тилинде ж\рг\з\лс\н деп  бекитилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышы Сарай айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына  ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                      А.Салимов.