19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Толойкон айылдык кенешинин 2013-жылдын IV сессиясынын токтому

Толойкон айылдык кенешинин 2013-жылдын IV сессиясынын токтому

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району

ТөлөйкөнайылдыкКеңешининкезектеги

IV сессиясынын ( IVшайланган)

№4-3 ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                       19.03.2013-ж.

Айылдык кенештин жана айыл ъкмът\н\н

ченемдик укуктук актыларынын долбоорун

мамлекеттик тилде гана кароого киргиз\\гъ

жол бер\\ жън\ндъ

         Депутаттар айылдык кеёештин търагасы К.Сагынбаевдин сунушун угуп жана талкуулап чыгып жана Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 22-февралында кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъг\» мыйзамына ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду  киргиз\\ тууралуу №30 мыйзамынын 1-берен. 2-бъл\г\н\н талаптарына ылайык Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

  1. Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 22-февралында кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъг\» мыйзамына ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду  киргиз\\ тууралуу №30 мыйзамынын 1-берен. 2-бъл\г\н\н талаптарына ылайык айылдык кенештин ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору мамлекеттик тилде гана кабыл алынсын.
  1. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин мыйзамдуулук, укук, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери жана депутаттык этика боюнча комиссиясына ж\ктълс\н.

Төлөйкөн айылдык кенешинин

төрагасы :                                                                     К.Сагынбаев