19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Шарк айылдык мкенешинин 2015-жылдын токтомдору

Шарк айылдык мкенешинин 2015-жылдын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району Шарк айылдык                      кенешинин (V-шайланган) кезексиз XIV-кезексиз сессиясынын

№1ТОКТОМУ

       Шарк айылы:                                                          14-январе 2015-жыл

Шарк айыл екметуне караштуу МТФ-бкм дагы №650-647 контурунан 4га жер аянтын мектеп жана балдар бакчасын куруу учун откоруп беруу жонундоо.

Ош шаарынын мериясынын 25-декабрь 2014-жылдагы № 716.08-13 катын карап чыгып, Шарк айыпдык аймагындагы элдин жашоо турмушун жакшыртуу, инфрастуктураны енуктуруу, калктын билим алуусун жакшыртуу, мектепке чейинки тарбиялоону камсыз кылуу максатында Шарк айылдык кенеши.

ТО КТО М КЫЛАТ

 1. Шарк айыл екметуне караштуу МТФ-бкм дагы №650-647 контурунан 2,5 га жер аянтын мектеп, 1,5га жер аянтын бала бакча куруу учун жалпысынан 4,0 га жер аянтын Ош шаарына еткерулуп берилсин.
 2. Токтомдун 1-пунктунда керсетулген 4,0га жер аянтын Ош шаарына еткеруп берууде Кыргыз Республыкасынын мыйзамдарынын чегинде иш алып баруу Шарк айыл екметуне жуктелсун.
 3. Курулган мектеп жана балдар бакчасында Ош шаарынын №11 «Жибек жолу » аймактык кенешинин жана Шарк айыл окмотунун балдарынын       тен тарбиялануусу эске алынсын.
А.Салиев
 1. Бул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айыпдык кенешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жуктотулсун

     Шарк айылдык кенешинин торагасы:

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Су у району Шарк айылдык кенешинин                                                ( V-шайланган) кезексиз XIV-кезексиз сессиясынын

№2 ТОКТОМУ

Шарк айылы:                                                                      14-январь 2015-жыл

    Кун тартибиндеги 2-маселе боюнча Шарк айылдык кенешиндеги балдар   бакчасынын жетекчилеринин билдируусу боюнча бакчанын тарбиячыларынын жумуш саатын узактыгы 10 саат экендигин билдирип жана                бекитип беруу боюнча билдируулорун карап жана талкуулап

Токтом кылат

1 Шарк айылдык аймагындагы балдар бакчасынын жетекчилеринин билдируусу боюнча бакчанын тарбиячыларынын жана жардамчы тарбиячыларынын жумуш саатынын узактыгы 10 саат болуп бекитилсин.

 1. Шарк айылдык аймагындагы балдар бакчасынын тарбиячыларын жана жардамчы тарбиячыларына АО сааттык жумуш кунуне каран айлык акыларын эсеп кысап жургузуп беруу Кара- Су у райондук билим беруу белумунун борборлоштурулган эсепканасынан суралсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айыл аймагындагы балдар бакчасынын жетекчилерине жуктелсун жана Кара-Суу райондук билим беруу болумунун борборлоштурулган эсепканасынан суралсын.
А. Салиев

Шарк айылдык кенешинин то рагасы:

          Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин

(V-шайланган ) кезексиз XV-сесиясынын

№1 То кто м у

Шарк айылы:                                                                            12-февраль 2015-жыл

Шарк айылдык аймагынын Маданият айылындагы дыйкан чарбаларынын улуш жерлери жонундоо.

    1995-жылдагы жер реформасынын учурда Маданият айылынын 17 дыйкан чарбасынын мучолоруноо Шил-били зонасынан 32,6га кайрак айдоо, 88,2га жер чабынды жалпысы 120,9 га жана Чил-Булак зонасынан 84,5 га кайрак айдоо, 40,0 га чеп чабынды улуш жерлери берилип, учурунда ошол жерлерге катталгандыгына карабастан белгисиз себептер менен дыйкан чарбаларга эскертилбестен 2005-2007-жылдарда ошол Шил-били зонасынан берилген 32,6га кайрак айдоо, 88,2га чей чабынды жалпысы 120,9га улуш жерлер Чил- Булак зонасында артыкча багы жерлер жок болгондугуна карабай улуш жерлердин устуно отургузулуп, системалык кодтон отту деп Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укутарды каттоо башкармалыгында каттоодон откорулуп калган.

Ушул Шил-били зонасынан негизсиз жана мыйзам бузуулук менен Чил- Булак зонасынан которулган 32,6га кайрак айдоо , 88,2га чоп чабынды жалпысы 120,9га улугилеер аянттарын кайрадан Шил-били зонасына кечуруп, каттоодон откоруу      учун сураган улуш жер ээлеринин арызын жана аны караган Шарк айылдык кенешинин «Жер жана агрардык реформа, соода, курулуш жана байланыш боюнча» туруктуу комиссиясынын аныктамасын карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат

 1. 1995-жылы жер реформасында Шарк айыл аймагынын Маданият айылынын дыйкан чарбаларына Шил-били участкасынан берилген 32,6га кайрак айдоо жана 88,2га чоп чабынды, жалпысы 120,9га улуш жер аянттары езгеруусуз

      ез ордунда Шил-били участкасында калтырылсын.

 1. Дыйкан чарбалардын аталган улуш жер аянттарын мамлекеттик каттоодон еткеруу Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармалыгынан суралсын.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кенешинин «Жер жана огрардык реформа, соода, курулуги жана байланыш боюнча» Туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                                 А. Салиев

Кыргыз Республикасынын Ош облусу, Кара-Су у райну, Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз XV-сессыясынын

№ 2 Токтому

Шарк айылы                                                                       12-февраль 2015-жыл

Медресе айылынын тургуну Бердибеков Таланттын арызы жонундоо.

Жеке менчик турак жай куруу учун жер участогун белуп беруу женунде айыл окмоттун 2004-жылдагы токтому болгондугуна карабай жер тилкесин бугунку кунге чейин албагандыктан Медресе айылындагы Ветеринардык станциянын жанындагы 500м2 жер тилкесине милициянын таяныч пункутун куруу тандаштырылып, бирок ал элдин суроо-талабы боюнча башка жерге курулуп, ал жер учурда бош болгондуктан аны жеке менчик турак-жай куруу учун сурап жазган айылдын тугуну Т.Бердибековдун арызын карап жана талкуулап, ошондой эле бул маселе боюнча Шарк айылдык кенешинин «Жер жана оргрардык реформа, соода, курулуш жана байланыш» боюнча туруктуу комиссиянын аныктамасы жана тийиштуу мекеме-уюмдардын иш кагаздарына таянып Шарк айылдык кенеши.

Токтом кылат

 1. Медресе айылындагы Кара-Суу Ветеринардык станциясынын жанындагы 0,06га бош болуп, пайдаланылбай жаткан жер тилкеси айылдын тургуну Бердибеков Талантка жеке менчик уй салуу учун ажыратып берилсин.
 2. Токтомду ишке ашыруу жагы Шарк айыл екметуне жуктелсун.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык Кенешинин «Жер жана агрардык реформа, соода куруу жана байланыш» боюнча туруктуу комиссиясына тапшырьлсын.

Шарк айылдык кенешинин

торагасы:                                                                                                                А.Салиев

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Су у  району, Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги XVIсессиясынын

№1 Токтому

Шарк айылы                                                                    1-апрель 2015-жыл

Шарк айылдык                                                                                      кенешинин 2015-жылга карата тузулген                                                            иш-планын бекитуу жвнунде. Айылдык                                                           кенешинин жана туруктуу                                                                       комиссияларынын 2015-жылга карата                                                               тузулген иш-планын каран жана                                                                талкуулап Шарк айылдык кенсши.

Токтом кылат

 1. Шарк айылдык кенешинин 2015-жылга карата тузулген жылдык жана               кварталдын иш-планы бекитилсин.

А.Салиев

  2. Ушу л токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кенешинин             депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияеына         тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин торогасы:

    Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Шарк айылдык кенеишнин  (V-шайланган) кезектеги XVI-сессиясынын

№3/1 Токтому

              Шарк айылы:                                              1 -апрель 2015-жыл

Айылдардагы жаны элдик конуштардагы жаны кечелерге amкогоу женунде Ташлак ажана Шарк айылындагы жацы элдик конуштардагы amкоюу боюнча айыл тургундарынын арыз жана кайрылууларын карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши.

Токтом кылат.

 1. Тапшлак айылындагы жаны элдик конушунун кечесу «Биримдик» кечесу деп аталсын.
 2. Ташлак айылындагы жаны элдик конушунун кочосу эмгектин ардагери, айылдын тургуну, маркум Шакиров Жумабайдын аты менен аталсын.

      3   Шарк айылындагы жаны элдик конушунун кечесу Улуу Ата                           Мекендик согуштун катышуучусу маркум и                                               Абдумоминов  Абдусаламдын аты менен аталсын.                                                                   

     4    Кочого aткоюу менен байланышкан уюштуруучулук иштерди                            жургузууайыл  башчыларга,   Ж.Шакировдун жана                                           А.Абдумоминовдун жакындарын  сунушталсын.

     Ушул токтомдун аткарылышы  Ташлак айылынын айыл

     башчысы  Б.Юсуповго  тапшырылсын

             Шарк айылдык кенешинин торагасы.                       А.Салиев

         Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Шарк айылдык             кенешинин ( V-шайланган) кезектеги XVI-сессиясынын

                                             №3/2 Токтому

          Шарк айылы:                                         1 -апрель 2015-ж          

                                                                               Айыл,тургундарынын                                                                                    арыздарын кароо жонундо.

      Шарк айылдык аймагынын Шарк айылыныны тургуну Бадалов Мирполаттын озунун сатып алган кампанын четинде уй салууга уруксат берууну сураган арызын жана Кара-Суу райондук архитектура жана шаар куруу кенешинин 28.11.2014-жылдагы №9.14 протоколун карап жана толкуулап Шарк айылдык кенеши.

Токтом кылат

1. Шарк айылынын тургуну Бадалов Мирполат Ибрагимовичкс мулк улуш

     ээлеринен езунунун жеке менчигиндеги кампанын чегине уй курууга уруксат берилсин.

     Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк    айылдык кнешинин «Жер, агрардык реформа, соода курулуш жана байланыш» боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын

А.Салиев

         Шарк айылдык кенешинин торагасы:

        

Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги XVI-сессиясынын

№3/3 Токтому

Шарк айылы:                                                                1 -апрель 2015-жыл

Материалдык жардам сураган айыл тургундарынын арыздары женунде.

Айыл аймагынын оорулуу, уйу орттолгон жана турак жайы авариалык абалда болгон айыл тургундарынын арыздарын жана алар боюнча айылдык кенештин «Социалдык маселе, билим беруу, саламаттыкты сактоо, спорт, туризм жана жатшар саясаты» боюнча туруктуу комиссиянын 30.03.2015-жылдагы отурумунун карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат

 1. Ташлак айылынын тургуну Юлдашева Махирага журегуне операция жасатуу учун айыл окмотунун бюджетинен матералдык жардам катары 100,0 (бир жуз) миц сом акча каражаты берилсин.
 2. Шарк айылынын «Балтабаев» кочосунун тургуну Амажанова Зарифага шал болуп калган куйеесун Бишкек шаарында дарылатуу учун 30,0 (отуз) миц сом материалдык жардам берилсин.
 3. Ташлак айылынын «А.Ниязов» кечесунун тургуну Юлдашева Диларамга жалгыз баласы Юлдашев Зинатулланын башына операция жасатууга 50,0 (элуу) миц сом материалдык жардам берилсин.
 4. Шарк айылынын «Ош-ЗООО» кочосунун тургуну Рахманова Зарифага онкологоялык оорусун дарылатууга 20,0 (жыйырма) миц сом акча каражаты берилсин.
 5. Ташлак айылынын «Памирская » кечесунун тургуну Кадирова Мухаего тубаса журек оорулуу баласына операция жасатуу учун 50,0(элуу)миц сом материалдык жардам берилсин.
 6. Шарк айылынын «Сармазар» кечесунун тургуну Ишанов Кимсанбайга ерттелуп кеткен уйун кайра курууга 50,0(элуу) миц сом акча каражаты берилсин.
 7. Падаван айылынын «Навбахор» кочосунун тургуну Тургунова Мамлакатхонга куйуп кеткен уйун калыбына келтирууге 50,0 (элуу) миц сом акча каражаты берилсин.
 8. Ташлак айылынын «А.Ниязов» кечесунун тургуну Маматбубваев Алиге баласы учун салган уйу куйуп кеткендиетен, анны калыбына келтируу учун 15,0 (он беш) миц сом материалдык жардам берилсин.
 9. Шарк айылынын «Орзу» кочосунун тургуну, турмушу оор Атабаева Азадаханга уйунун чатырынан суу отуп турак-жайы авариалык абалга келгендиктен аны ремонт кылуу учун 20,0 (жыйырма) миц сом болуп берилсин.
 10. Падаван айылынын Азимова №18 уйунун жашоочусу турмушу оор Ганиевага 20(жыйырма) миц сом материалдык жардам белуп берилсин.
 11. Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин «Бюджет, муниципиалдык менчик жана финансы-экономикалык онугуу » боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

    Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                                       А.Салиев

    Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Су у району, Шарк айылдык                    кенешинин (V-шайланган) кезектеги XVI-сессиясынын

         №3\4 Токтому

           Шарк айылы:                                                 1 -апрель 2015-жыл

Айыл тургундарына берилуучу материалдык   жарамдын елчемун бскитуу жонундо.

         Айыл аймагында аз камсыз болгон , жакыр уй-булолор жана оорулар,       майыптар арызынын негизинде материалдык жардам беруу, анын           олчомун  карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеиш.

Токтом кылат

 1. Материалдык жардам берууну сураган айыл тургундарынын арызы боюнча курамы социалдык жактан коргоо бвлумунун кызматкерлери, айыл жана эл башчылар кирген комиссыянын уй-булвлук шарты иликтелип, атайын тузулгвн акттын негизинде гана материалдык жардам берилсин.
 2. Бериллуучу материалдык жардамдын олчому (суммасы) 2000сом болуп бекитилсин.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын Шарк айылдык кенешинин «Бюджет            муниципиалдык менчик жана финансы-экономикалык онугуу»          боюнча  туруктуу комиссиясына татиырылсын.
А. Салиев

       Шарк айылдык кенешинин торагасы                                             А. Салиев

Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Шарк айылдык кенешинин ( V-шайланган) кезектеги XVI-сессиясынын

            №3/6 Токтому

Шарк айылы:                                                          1-апрель 2015-жыл                                                                                                         

                                                                                      

                                                                                      

                                                            Айыл аймагындагыжалпыпайдалануудагы

                                                            жана муниципиалдыкменчиктеги айылчарба                     менчиктеги айылчарбабагытындагы                                       

                                                                 жераянттарын ижарагаберуу жана

                                                                  беруу жана ижара акынын олчому жнундо.

                                                                                                                                           Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 8,77,78-статъяларынын Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 51-глава 343-статьясынын негизинде жана Кыргыз Республикасыны 23.09.2011-жылдагы №571 токтомун жетекчилике алып, ошондой эле Шарк айыл окмотунун жергиликтуу бюджетин которуу максатында айыл чарба багытындагы эмес аянтын ижарага беруу жана ижара акысынын олчеомун карап жана талкуулап Шар кайылдык кенеши.

Токтом кылат

 1. Шарк айылдык аймагындагы жалпы пайдалануудагы жана муниципиалдык менчиктеги айыл чарба багытындагы эмес жер аянттарын ижарага беруу Кыргыз Республикасынын жер жана Салык кодекстеринин, Мьгйзамдарынын талаптарына ылайык шике ашырылсын.
 2. Айыл чараба багытындагы эмес жер аянттарынын ижара акысынын олчому №1 тиркесе ылайык бекитилсин (тиркелет)
 3. Ушул токтомдун атакарылышын козомолоое Шарк айылдык кенешинин «Бюджет», мунуиципиалдык менцик жана финансы экономикалык онугуу» боюнча туруктуу комиссияларына тпшырысын.

Шарк айылдык кенешинин торагасы:

3/6

№1тиркеме

Шарк айылдык аймагындагы жалпы падалануудагы жана муниципиалдык жана   менчиктеги жер участкаларынын ижара акысынын олчомунун айылдар жана        жер аянты боюнча болуштурулушу.

Кат Айылдардын аталышы 100,0чарчы 100,0- 200,0 чарчы
  метр жер 200, Очарчы метр жер
    аянтына метр жер аянтынан
    чешн, сом аянтына жогору, сом
      чешн, сом  
1 Падаван 50 35 20
2 Шарк 50 35 20
3 Ташлак 50 35 20
4 Медресе 50 35 20
5 Маданият 30 20 10
6 Топ-Терек 30 20 10
7 Имам-Ата 50 35 20
         
А.Жолдошев. Т.Тезекбаев  А.Абдуганиев Г.Абдукаримова

Шарк айыл окмотунун башчысы:                   Жер   жана айыл чарба боюнча                   А.в.бнын орун басары:                               Киреше болумунун башчысы:                      Ижара боюнча эсепчи:

                      

Кырыгыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Су у району, Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги XVI-сессиясынын

№3 /7 Токтому

Шарк айылы                                                                        1 -апрель 2015жыл

    Айыл чараба багытындагы эмес жер аянттарынын жер салыгынын айылдар боюнча ставкаларынын коэфииенттерин бекитуу жонундо.

Айыл аймагынын айыл чараба багытында жер аянттарынын жер салыгынын ставкаларын жана ижара акысынын башталгыч баасын белгилоо олчомун бекитууну карап Шарк айылдык кенеши.

Токтом кылат.

1. Айыл чарба багытындагы эмес жер аянттарынын салыгынын

ставкаларынын коэфиценттери айылдар боюнча томонкудой болуп бекитилсин. Падаван айылы боюнча 1м2х1,6х1,2 Маданият айылы боюнча 1м2х1,6х1,2 Шарк айылы боюнча 1м2х1,8х1,2 Ташлак айылы боюнча 1м2х1,8х1,2 Медресе айылы боюнча 1м2х1,6х1,2 Тон-Терек айылы боюнча 1м2х1,6х0,5

      Ижара акысы, жер салынын экономикалык ишмердуулуктун негизинде эсептелген жер салыгынын 1,5 эсе эселенгенинен башталгыч баа башталуусу белгиленсин.

2.Ушул токтомдун аткарылышын козвмолдво Шарк айылдыык кенешинин «Бюджет муниципиалдык менчик, фининсы-экономикалык онугуу»  боюнча комиссиясыш таншырылсын. 

Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                                  А.Салиев