19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Шарк айылдык кеёешинин 2014-жылдын жана 2015-жылдын иш пландары

Шарк айылдык кеёешинин 2014-жылдын жана 2015-жылдын иш пландары

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

                                                   «Бекитемин»

                        Шарк айылдык кенешинин       

                       торагасы: ________А.Салиев 

                                                                                                                             «_____»____________ 2014-ж   

 

Шарк айылдык кенешинин    2014-жылына карата

 иш планы

Айылдык кенешинин сессияларында каралуучу меселелер мооноту Жооптуу кызматкерлер
1 Шарк айылдык кенеши 2014-жылга тузулгон иш  планын бекитуу I- квартал Айылдык кенеш

2

Шарк айыл окмотунун 2013-ж бюджетин аткарылышы жана 2014-жылга карата бюджетин бекитуу жонундо I-квартал

ФЭБ  башчысы

3 Ар турдуу меселелер I-квартал Жооптуу катчы
1 Шарк айыл окмотунун 2014-2015-жылга  карата социалдык – экономикалык жактан  онугуу стратегиялык программасын  бекитуу.

II- квартал

ФЭБ  башчысы

2

Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун 23- жылдыгына карата   иш         чаралар откоруу.

      

II- квартал

Туруктуу комиссия

3 Айыл окмотунун  социалдык маселелер боюнча  жургузуп жаткан иштери жонундо. II- квартал

Айыл окмотунун башчысынын орун басарынын

Социалдык болум адистери

4 Ар турдуу меселелер. II-квартал

Жооптуу катчы

1

Айыл окмоттун 2014-жылга карата I-

жарым жылдын социалдык экономикалык онугуусунун жана бюджетинин планын аткарылышы боюнча жургузулгон иштер жонундо.

III- квартал

ФЭБ  башчысы

Айыл окмотунун салык болуму

2

Айыл окмотунун аймагындагы социалдык экономикалык онуктуруу программалары боюнча тышкы жана ички инвестициялар менен иштоо окмоттук эмес жана жамааттык уюмдардын алып барган иштеринин абалы.

III-квартал Айыл окмотунун башчысыныны орун басары

3

Элдин жана мекеме уюмдарынын 2014-2015- жылдардын кышкы мезгилге карата даярдыгы жонундо.

III-квартал

ФЭБ башчысы

Айыл окмотунун башчысыныны орун басары

4

Ар турдуу меселелер.

III-квартал Жооптуу катчы
1

Айыл окмотунун 2014-жылдын ичинде жургузулгон иштери боюнча айыл окмоттун башчысынын билдируусу.

IV-квартал Айыл окмотунун башчысы
2

Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын жургузгон иштери    жонундо.

IV-квартал Туруктуу комиссия
3

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жамааттарын уставынын аткарылышын козомолдоо анализ жасоо жана орун алган кемчиликтерди жоюу иштерин жургузуу.

IV-квартал Жооптуу катчы
4

Ар турдуу меселелер.

IV-квартал Жооптуу катчы

Планды тузгон:

Шарк айыл окмотунун жооптуу катчысы:                                                                               А.Тургунов

                                                                                                     Шарк  айылдык  кенешинин

                                                                                                                                                                      ___сессиясынын ______токтомуна

                                                                                                                                                                       №1 тиркеме

                              Шарк айылдык кенешинин 2014-жылга карата тузулгон

    иш планы.

I-квартал

                                                        1. Шарк айылдык кенешинин 2014-жылга тузулгон

                                                            иш планын бекитуу. Аткаруучу: Айылдык кенеш.

                          2. Шарк айыл окмотунун бюджетин 2013-жылга карата

                              аткарылышы жонундо жана 2014-жылга карата

                              бюджетин бекитуу . Аткаруучу: ФЭБ башчысы

                          3.Ар турдуу меселелер. Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов

                                                                   II- квартал

                                                        1.Шарк айыл окмотунун 2014-2015- жылга карата социалдык  эконо-

                                                           микалык   жактан онугуу стратегиялык программасын    бекитуу .

Аткаруучу: айыл окмотунун ФЭБ башчысы

                 2.Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун 14- жылдыгына карата  

                    иш чаралар откоруу.Аткаруу: туруктуу комиссия.

                 3.Айыл окмотунун социалдык меселелер боюнча жургузуп жаткан иштери жонундо.

                    Аткаруучу: айыл окмотунун башчысынын орун басары,  Социалдык болум адистери.                                          4.Ар турдуу меселелер.Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов

                                                                                                III–кварта

                                                        1.Айыл окмоттун 2014-жылга карата I-жарым жылдын социалдык

                                  экономикалык онугуусунун жана бюджетинин планын аткарылышы боюнча                                                               жургузулгон иштер жонундо. Аткаруучу: айыл окмотунун жана ФЭБ башчылары.

                                   2.Айыл окмотунун аймагындагы социалдык экономикалык онуктуруу программалары                                              боюнча тышкы жана ички инвестициялар менен иштоо окмоттук эмес жана жамааттык                                                        уюмдардын алып барган иштеринин абалы.

                             Аткаруучу: айыл окмотунун башчысынын орун басары.

                         3.Элдин жана мекеме уюмдарынын 2014-2015- жылдардын кышкы мезгилге карата                                                         даярдыгы жонундо. Аткаруучу: ФЭБ башчысы айыл окотунун орун басары

                      4.Ар турдуу меселелер. Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов.

                                                                 IV-квартал

                                                        1.Айыл окмотунун 2014-жылдын ичинде жургузулгон иштери

                                                            боюнча айыл окмоттун башчысынын билдируусу.

                                                                    Аткаруучу: айыл окмот башчысы.

                          2.Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын жургузгон иштери    жонундо.

                                                            Аткаруучу: туруктууу комиссия башчылары.

                             3.Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жамааттарын уставынын аткарылышын                                                        козомолдоо анализ жасоо жана орун алган кемчиликтерди жоюу иштерин жургузуу.

                              Аткаруучу: жооптуу катчы

                          4.Ар турдуу меселелер. Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов

                                                             Планды тузгон:

                              Шарк айыл окмотунун жооптуу катчысы:.                                    А.Тургунов

                                                                     

                                 

                                                                                                                                                        «Бекитемин»

                        Шарк айылдык кенешинин       

                       торагасы: ________А.Салиев 

                                                                                                                             «_____»____________ 2015-ж   

 

Шарк айылдык кенешинин    2015-жылына карата

 иш планы

Айылдык кенешинин сессияларында каралуучу меселелер мооноту Жооптуу кызматкерлер
1 Шарк айылдык кенеши 2015-жылга тузулгон иш  планын бекитуу I- квартал Айылдык кенеш

2

Шарк айыл окмотунун 2014-ж бюджетин аткарылышы жана 2015-жылга карата бюджетин бекитуу жонундо I-квартал

ФЭБ  башчысы

3 Ар турдуу меселелер I-квартал Жооптуу катчы
1 Шарк айыл окмотунун 2014-2015-жылга  карата социалдык – экономикалык жактан  онугуу стратегиялык программасын  бекитуу.

II- квартал

ФЭБ  башчысы

2

Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун 24- жылдыгына карата   иш         чаралар откоруу.

      

II- квартал

Туруктуу комиссия

3 Айыл окмотунун  социалдык маселелер боюнча  жургузуп жаткан иштери жонундо. II- квартал

Айыл окмотунун башчысынын орун басарынын

Социалдык болум адистери

4 Ар турдуу меселелер. II-квартал

Жооптуу катчы

1

Айыл окмоттун 2015-жылга карата I-

жарым жылдын социалдык экономикалык онугуусунун жана бюджетинин планын аткарылышы боюнча жургузулгон иштер жонундо.

III- квартал

ФЭБ  башчысы

Айыл окмотунун салык болуму

2

Айыл окмотунун аймагындагы социалдык экономикалык онуктуруу программалары боюнча тышкы жана ички инвестициялар менен иштоо окмоттук эмес жана жамааттык уюмдардын алып барган иштеринин абалы.

III-квартал Айыл окмотунун башчысыныны орун басары

3

Элдин жана мекеме уюмдарынын 2015-2016- жылдардын кышкы мезгилге карата даярдыгы жонундо.

III-квартал

ФЭБ башчысы

Айыл окмотунун башчысыныны орун басары

4

Ар турдуу меселелер.

III-квартал Жооптуу катчы
1

Айыл окмотунун 2015-жылдын ичинде жургузулгон иштери боюнча айыл окмоттун башчысынын билдируусу.

IV-квартал Айыл окмотунун башчысы
2

Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын жургузгон иштери    жонундо.

IV-квартал Туруктуу комиссия
3

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жамааттарын уставынын аткарылышын козомолдоо анализ жасоо жана орун алган кемчиликтерди жоюу иштерин жургузуу.

IV-квартал Жооптуу катчы
4

Ар турдуу меселелер.

IV-квартал Жооптуу катчы

Планды тузгон:

Шарк айыл окмотунун жооптуу катчысы:                                                                               А.Тургунов

                                                                                                     Шарк  айылдык  кенешинин

                                                                                                                                                                      ___сессиясынын ______токтомуна

                                                                                                                                                                       №1 тиркеме

                              Шарк айылдык кенешинин 2015-жылга карата тузулгон

    иш планы.

I-квартал

                                                        1. Шарк айылдык кенешинин 2015-жылга тузулгон

                                                            иш планын бекитуу. Аткаруучу: Айылдык кенеш.

                          2. Шарк айыл окмотунун бюджетин 2014-жылга карата

                              аткарылышы жонундо жана 2015-жылга карата

                              бюджетин бекитуу . Аткаруучу: ФЭБ башчысы

                          3.Ар турдуу меселелер. Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов

                                                                   II- квартал

                                                        1.Шарк айыл окмотунун 2015-2016- жылга карата социалдык  эконо-

                                                           микалык   жактан онугуу стратегиялык программасын    бекитуу .

Аткаруучу: айыл окмотунун ФЭБ башчысы

                 2.Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун 24- жылдыгына карата 

                    иш чаралар откоруу.Аткаруу: туруктуу комиссия.

                 3.Айыл окмотунун социалдык меселелер боюнча жургузуп жаткан иштери жонундо.

                    Аткаруучу: айыл окмотунун башчысынын орун басары,  Социалдык болум адистери.                                          4.Ар турдуу меселелер.Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов

                                                                                                           

                                                                                                 III–квартал

 

  1.Айыл окмоттун 2015-жылга карата I-жарым жылдын социалдык

                                  экономикалык онугуусунун жана бюджетинин планын аткарылышы боюнча                                                               жургузулгон иштер жонундо. Аткаруучу: айыл окмотунун жана ФЭБ башчылары.

                                   2.Айыл окмотунун аймагындагы социалдык экономикалык онуктуруу программалары                                              боюнча тышкы жана ички инвестициялар менен иштоо окмоттук эмес жана жамааттык                                                        уюмдардын алып барган иштеринин абалы.

                             Аткаруучу: айыл окмотунун башчысынын орун басары.

                         3.Элдин жана мекеме уюмдарынын 2015-2016- жылдардын кышкы мезгилге карата                                                         даярдыгы жонундо. Аткаруучу: ФЭБ башчысы айыл окотунун орун басары

                      4.Ар турдуу меселелер. Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов.

                                                                 IV-квартал

                                                        1.Айыл окмотунун 2015-жылдын ичинде жургузулгон иштери

                                                            боюнча айыл окмоттун башчысынын билдируусу.

                                                                    Аткаруучу: айыл окмот башчысы.

                          2.Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын жургузгон иштери    жонундо.

                                                            Аткаруучу: туруктууу комиссия башчылары.

                             3.Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жамааттарын уставынын аткарылышын                                                        козомолдоо анализ жасоо жана орун алган кемчиликтерди жоюу иштерин жургузуу.

                              Аткаруучу: жооптуу катчы

                          4.Ар турдуу меселелер. Аткаруучу: жооптуу катчы   А.Тургунов

                                                             Планды тузгон:

                              Шарк айыл окмотунун жооптуу катчысы:.                                    А.Тургунов