19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Шарк айылдык кенешинин 2013-жылдын VI-сессиясынын №1 токтому

Шарк айылдык кенешинин 2013-жылдын VI-сессиясынын №1 токтому

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын Шарк айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

VI сессиясынын

№ 1 Т О К Т О М У

Падаван айылы                                                                                                  01.03.2013-ж.

Шарк  айылдык кеёешинин

депутаттарынын сессия ъткър\\дъг\

расмий тили жън\ндъ

            Шарк  айылдык кеёешинин  элдеринин  къпч\л\г\   кыргыз улутунда  болгондугун эске алып,  Шарк айылдык Кеёеши    

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

  1. Шарк айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясынын   токтомдору   кыргыз тилинде ж\рг\з\лс\н деп  бекитилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышы Шарк айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына  ж\ктълс\н.

Шарк  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                                                                                  А.Салиев.