19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2015-2017-жылдарыы кабыл алынган токтомдору

Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2015-2017-жылдарыы кабыл алынган токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 79 – токтому

          Жаны-Турмуш айылы                                                23-июль 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2015-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыктары   жън\ндъг\ ” маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.“Кызыл-Кыштак   айыл   ъкмът\н\н   2015-жылдын   биринчи жарым  жылдыгынын  жыйынтыктары  жън\ндъг\   отчету” канаттандыраарлык деп табылсын.

        

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 80  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                              23-июль 2015-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл аймагында талаачылыкта жана мал чарбачылыгында  ж\рг\з\л\п жаткан иштеринин     жън\ндъг\ ” маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

 1. Кызыл-Кыштак айыл аймагында талаачылыкта жана мал чарбачылыгында  ж\рг\з\л\п жаткан иштери    канаттандыраарлык деп табылсын.

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

 81    - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин жаштар саясаты боюнча туруктуу комиссиясыны ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча отчету жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

      

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин жаштар саясаты боюнча туруктуу комиссиясыны ж\рг\з\п жаткан иштери канаттандыраалык деп табылсын.

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                          Д.Сатвалдиев

    

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

 82    - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                   23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёештин финасы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына т\шкън арыздар жън\ндъг\ маселени” карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финасы маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 2015-жылдын 16-июнундагы отурумунун кабыл алган чечими бекитилип, Жаёы-Турмуш айылындагы “К\н балдары” атындагы балдар бакчасынын ремонт иштерине, т\з\лгън долбоору боюнча  252,0 миё сом акча каражаты  ажыратылсын. 

        2.Бул чечимдин аткарылышы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н ФЭБне ж\ктълс\н .

        3.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   (бешинчи шайланган )

финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясын

чечими

Жаны-Турмуш айылы                                                 16.06. 2015-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёештин   финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясы отурумдун к\н тартибиндеги  маселени карап чыгып, талкуулап чечим кылат:

          1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясынын търагалыгына Иззатиллаев Нурилло бекитилсин. 

          2. Жаёы-Турмуш айылындагы “ К\н балдары” атындагы балдар бакчасынын ремонт иштерине т\з\лгън долбоору боюнча  252,0 миё сом акча каражаты  ажыратылсын. 

          3.Бул чечимдин аткарылышы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н ФЭБне ж\ктълс\н .

          4.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

         Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                          Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

 83    - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                              23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёештин финасы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына т\шкън арыздар жън\ндъг\ маселени” карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финасы маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 2015-жылдын 22-июлундагы отурумунун кабыл алган чечиминин биринчи жана экинчи пункуттары бекитилип, Беш-Капа къчъс\н\н асфальттого 500,0 (беш ж\з миё) миё сом жана  суу насосторуна 400,0 (търт ж\з) миё    акча каражаты  ажыратылсын. 

        2.Бул токтомдун аткарылышын Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н ФЭБне ж\ктълс\н .

        3.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  84 – токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги: Жаёы-Турмуш айылындагы балдар бакчасын ачуу жана атын коюу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1.Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Жаёы-Турмуш айылындагы балдар бакчасына  търт тайпа менен ачууга уруксат берилсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Жаёы-Турмуш айылындагы балдар бакчасы -  “ К\н балдары” балдар бакчасы деп аталсын.

3.Кара-Суу райондук билим бер\\ бъл\м\нън тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы суралсын.

4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                           Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  85 – токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                         23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги:  “/л\ш жерин башка контурга которуп бер\\ боюнча Ж. Камиловдун арызы жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

        1.Ж.Камиловдун Керме-Тоо айылындагы  \л\ш жери Коммунист айылына которулсун.

        2.Бул токтомдун аткарылышын Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жер адистерине ж\ктълс\н .

        3.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

        Кызыл-Кыштак айылдык

           кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  86 – токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги: “Хоусейл Интернейшл” ЖЧК арзын карап чыгып ,талкуулап токтом кылат:

1.”Хоусейл Интернейшл” ЖЧК арзы боюнча атайын тъмъндъг\дъй курамда жумушчу комиссия т\з\лс\н:

Абдулазимов У.- комиссиянын търагасы,

                 Комиссиянын м\чълър\:

Рахманов Д.,

Абдуллаев И.,

Абидов Б.,

Иззатиллаев Н.,

Камилов Ж.,

Мадусманов В.,

Мадалиев Х.-жер адиси,

Сайдалиев Б.- юрист.

          2.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                               Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  87 – токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                23-июль 2015-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги:”Айыл ­ъкмът\н\н жер адиси Х. Мадалиевдин айыл аймагындагы жерлерди айыл ъкмът\н\н муниципиалдык менчигиндеги жерлер деп бекит\\”  жън\ндъг\ билдир\\с\н карап чыгып ,талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы тъмъндъг\ айылдардын территориясында жайгашкан:

      -Жаёы-Турмуш айылындагы-238,0; 300,0; 171,0; 1300,0чарчы метр,

      -Коммунист айылындагы -  30,0; 196,0 чарчы метр ,

 -Андижан айылындагы - 84,0; 40,0; 325,0 чарчы метр ,

 -Кызыл-Кыштак айылындагы - 40,0 1500,0;  49,0; 20,0; 14,0; 12,0   чарчы метр жер тилкелери айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигиндеги жерлер деп бекитилсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы айылдардын территориясында жайгашкан  айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигиндеги жер тилкелеринин бир чарчы метр жер аянты тъмънк\дъй баада ижарага берилсин:

-Жаёы-Турмуш айылында – 100-150 сомдон,

-Коммунист айылында – 50-100 сомдон,

-Андижан айылында – 150-200 сомдон,

-Кызыл-Кыштак айылында – 100-180 сомдон,

-Ишкавн – 100-150 сомдон,

-Кызыл-Байрак – 50-100 сомдон,

-Керме-Тоо – 50-100 сомдон,

-С\рътт\\-Таш – 50-100 сомдон,

3. Бул токтомду аткарылышын Кызыл-Кыштак айыл ък\мът\нъ тапшырылсын.

         4.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча, финансы боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

               

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин кезектеги XIV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  88– токтому

Жаны-Турмуш айылы                                 23-июль 2015-жыл.

           Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги: “Айыл ­ъкмът\н\н жер адиси Х. Мадалиевдин айыл аймагындагы КБФсынын жерлерин ижаарага бер\\ мъънът\ жана ижаара акылары боюнча берген билдир\\лър\н карап чыгып ,талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы КБФсынын къп жылдык бак-дарактар жерлеринин ижаара мъънът\ он жылга бекитилсин жана  ижара акы ар бир гектар \ч\н башталгыч баасы 1000,0 дон белгиленсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы КБФсынын сугат жерлеринин ижаара акыларынын башталгыч баалары   жерлердин шарттарына жараша айылдар боюнча тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

-Ишкаван айылындагы – 78,85 га  жерге - 4000,0 сомдон,

-Кызыл-Кыштак айылындагы – 14,70 га  жерге – 4000,0 сомдон,

-Коммунист айылындагы – 37,10 га  жерге – 4000,0 сомдон,

-Коммунист айылындагы – 6,60 га  жерге – 3000,0 сомдон,

-Коммунист айылындагы – 9,0 га жерге – 2500,0 сомдон,

-Коммунист айылындагы – 63,70 га жерге – 2000,0 сомдон,

-Коммунист айылындагы – 6,10 га жерге – 1500,0 сомдон,

-Жаёы-Турмуш айылындагы – 4,00 га – 2000,0 сомдон,

-Жаёы-Турмуш айылындагы – 7,40 га – 1600 сомдон,

-Жаёы-Турмуш айылындагы – 2,40 га 4000,0 сомдон,

-Кызыл-Байрак айылындагы – 9,55 га -3000,0 сомдон,

-Кызыл-Байрак айылындагы – 6,30 га -2000,0 сомдон,

-Керме-Тоо айылындагы – 43,30 га -1600,0 сомдон.

3. КБФсынын жерлери майыптарга ижаара акысынын башталгыч баасынан  20,0% арзандатылып т\здън-т\з берилсин.

4.Ооган согушунун катышуучуларына 4,0 га жер ижара акысы ар бир гектарына 1000,0 сомдон т\здън-т\з берилсин.

5.КБФсынын кайрак айдоо жерлеринин ижаара акыларынын башталгыч баалары  ар бир гектар \ч\н 600,0 сомдон бекитилсин,

6.КБФсынын кысыр аёыз (залеж) жерлеринин ижаара акыларынын башталгыч баалары  ар бир гектар \ч\н  600,0 сомдон бекитилсин,

7.Фермердик чарбаларга берилген жерлердин ижара акысы ижара акылардын орточо баасында келишим т\з\лс\н.

8.Бул токтомду аткарылышын Кызыл-Кыштак айыл ък\мът\нъ тапшырылсын.

           9.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча, финансы боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

                

Кызыл-Кыштак айылдык

   кеёешинин търагасы:                                                       Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 89   - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                      17-сентябрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги: 2015-жылдын 4-октябрдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин депутаттарын шайлоого карата айылдык аймактагы шайлоо участкаларын даярдоого акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин депутаттарын шайлоого карата айылдык аймактагы шайлоо участкаларын даярдоого ар т\рд\\ чыгымдар эсебинен 80,0 (сексен) миё сом акча каражатын ажыратып бер\\ айыл ъкмът\н\н ФЭБине ж\ктълс\н   

         2.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

90  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                            17-сентябрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги: С\рътт\\-Таш  участкасында 2015-жылдын 14-июнунда болгон каттуу шамалдан жабыр тарткан 26 \й-б\лъгъ материалдык жардам кърсът\\ жън\ндъ, Ъзгъчъ кырдаал министрлигинин Кара-Суу районунун бъл\м\ жана Кара-Суу архитектурасы жана шаар курулуш башкармалыгы тарабынан т\з\лгън актынын негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.С\рътт\\-Таш  участкасында 2015-жылдын 14-июнунда болгон каттуу шамалдан жабыр тарткан 26 \й-б\лън\н ар бирине 5,0 (беш) миёден 130,0 (бир ж\з отуз) миё сом акча каражаты ажыратып бер\\ айыл ъкмът\н\н ФЭБине ж\ктълс\н.   

2.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

91 – токтому

Жаны-Турмуш айылы                                 17-сентябрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги: ”Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н,  айыл чарба багытында эмес жерлерди т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана  ижарага бер\\, жеке менчик турак-жай  куруу \ч\н жарандардын арыздарын кароо ,КБФ  жерлерин акцион аркулуу ижарага бер\\ боюнча     комиссиялардын мурдагы  курамын ъзгърт\\ боюнча 2015-жылдын 15-июлундагы № 181-1 буйругун бекит\\ жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

            I. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н,комиссиялардын мурдагы  курамын ъзгърт\\ жън\ндъг\ 2015-жылдын 15-июлундагы № 181-1 буйругу толугу менен тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:        

         I.1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н айыл ъкмът\н\н айыл чарба багытында эмес жерлерин т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана  ижарага бер\\ боюнча мурдагы    комиссиянын курамы    тъмъндъг\дъй болуп ъзгърт\лс\н:

         1) Сайфитдинов Ш. – айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,комиссиянын търагасы,

         2) Аматов Н – Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын башчысы,комиссиянын търагасынын орун басары,

                                       Комиссиянын м\чълър\:

3) Суранов Ш - Кара-Суу райондук мамкатоо башкармалыгынын башчысы,

4) Мадалиев Х - жер адиси,

         5) Раимжанов В -  салык бъл\м\н\н башчысы,

         6) Абиджанов З -айылдык кеёештин депутаты, (макулдугу менен),

         7) Маткаримов А - жер адиси, статист,

         8) Номанов Д - айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен),

         9) Абдулазимов У- айылдык кеёештин депутаты  (макулдугу менен)

I.2. Айыл ъкмът\н\н жеке менчик турак-жай  куру \ч\н жарандардын арыздарын кароо боюнча мурдагы    комиссиянын курамы    тъмъндъг\дъй болуп ъзгърт\лс\н:

1) Кожонов Э - айыл ъкмът\н\н башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары,комиссиянын търагасы,   

         2)  Рахманов Д - айылдык кеёештин депутаты,комиссиянын теё търагасы(макулдугу менен),

         3)  Исаков А. – жер адиси, комиссиянын катчысы,

                            Комиссиянын м\чълър\:

4) Мадалиев Х - жер адиси,

5)  Камилов Ж - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен).

I.3. Айыл ъкмът\н\н КБФ  жерлерин аукцион аркулуу ижарага

бер\\ боюнча мурдагы    комиссиянын курамы    тъмъндъг\дъй болуп ъзгърт\лс\н:

         1) Абидов Б -айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

2) Сайфитдинов Ш–  айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары, комиссиянын търагасынын орун басары,

                          Комиссиянын м\чълър\:

3) Жоробаев Т- айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы,

4) Мадалиев Х - жер адиси,

5) Исаков А – жер адиси,

6) Маткаримов А – статиси-экономист,

7) Мамедов К -  райондук  айыл чарба  департаментинин

 башчысы,

         8) Алимов И - айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен),          

9) Камилов А - айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен)

10)Абдуллаев И. - айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен)

11) Газиев М - айылдык кеёештин депутаты(макулдугу менен),

12) Абдазимов О – Ишкаван айылынын айыл башчысы,

         13) Ураимов З -Коммунист айылынын айыл башчысы,

14) Капаров С. – Кызыл-Байрак айылынын айыл башчысы,

15) Атабаев С. – Керме-Тоо айылынын айыл башчысы,

16) Ахмадалиев А – Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчысы,

17) Умурзаков А.-Жаёы-Турмуш  айылынын айыл башчысы,

18) Раимжанов В – салык бъл\м\н\н башчысы,

19) Сидикова М – айыл ъкмът\н\н бухгалтерии.

            II.Бул буйрукту аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ  тапшырылсын.

III. Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъън\   айылдык кеёештин жер жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                      Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

92  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                 17-сентябрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Айыл ъкмът\н\н кеёсесинде  “Бирдикт\\ терезе” калкты кабыл алуу пунктун уюштуруу боюнча ПРООН тарабынан берилген проектке айыл ъкмът\н\н салымын кошуу жън\ндъ, айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 5-сентябрь 2015-жылдагы отурумунун протоколу негизинде,  маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.“Айыл ъкмът\н\н кеёсесинде  “Бирдикт\\ терезе” калкты кабыл алуу пунктун уюштуруу боюнча ПРООН тарабынан берилген проектке айыл ъкмът\н\н салымын катары  смета боюнча аткарылуучу курулуш иштерине божомол  смета негизинде 487652 сом акча каражаты ажыратып бер\\ айыл ъкмът\н\н ФЭБине ж\ктълс\н

   

2.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

93  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                              17-сентябрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Айыл ъкмът\н\н кеёсесинин капиталдык ремонтуна божомол сметанын негизинде акча каражатын  ажыратуу  жън\ндъг\ ” маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н кеёсесинин капиталдык ремонтун карап чыгуу \ч\н Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 25- март 2015-жыл сессиясында бекитилген комиссиясынын 23-июнь 2015-жылдагы протоколу жокко чыгарылсын.   

2. Айыл ъкмът\н\н кеёсесинин капиталдык ремонтуна уруксат берилсин.

3.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Кызыл-Кыштак айылдык

           кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

94 – токтому

Жаны-Турмуш айылы                                 17-сентябрь 2015-жыл.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги кошумча: айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 5-сентябрь 2015-жылдагы отурумунун протоколу негизинде, Жаёы-Турмуш айылындагы /ДТга  “ тез жардам “ кърсът\\ пункутунун имаратын курууга божомол сметадагы акча каражатын ажыратуу жън\ндъ”, маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Жаёы-Турмуш айылындагы /ДТга  “ тез жардам “ кърсът\\ пункутунун имаратын курууга смета негизинде акча каражатын ажыратып бер\\ айыл ъкмът\н\н ФЭБине ж\ктълс\н.   

2.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   кезектеги XV сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

95  - токтому

         Жаны-Турмуш айылы                                              17-сентябрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XV сессиясынын к\н тартибиндеги кошумча: Жолдомо менен КРСУда окуп жаткан жана РФ Тверь Мамлекеттик айыл-чарба академиясы студенти А.Кадыржановго контракт тълъъдъ кыйналган студенттерге акчалай жардам кърсът\\  жън\ндъг\ ” маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагынын тургундары,  КРСУда жолдомо менен окуп жаткан студент Р. Айдаровго търт жылга ар жыл  сайын 6,0 (алты) миё сомдон жана РФнын Тверь мамлекеттик академиясынын 4-курсунун студенти А.Кадыржановго контракт тълъъдъ кыйналгандыгына байланыштуу  20,0 (жыйырма) миё сом акчалай жардам кърсът\\гъ акча каражатын ажыратып бер\\ айыл ъкмът\н\н ФЭБине ж\ктълс\н.   

2.Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

    

        Кызыл-Кыштак айылдык

           кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

                                                                            

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   кезексиз XVI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 96  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                            7- октябрь 2015-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVI сессиясы к\н тартибиндеги: “ Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 04.08.2015-жылдагы № 376-р буйругунун негизинде «Достук» автожол ъткър\\ пунктун кеёейт\\ максатында, ушул пункттун айланасында жайгашкан турак-жайларда жашаган жарандарды башка жерге къч\р\\ жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 04.08.2015-жылдагы № 376-р буйругунун жана ведомстволор аралык комиссиянын  25.08.2015-жылдагы протоколунун  негизинде «Достук» автожол ъткър\\ пунктун кеёейт\\ максатында, ушул пункттун айланасында жайгашкан турак-жайларда жашаган жарандарды башка жерге къч\р\\ \ч\н, Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Беш-Капа участкасындагы № 1046, 1052 жана 1053-контурларындагы 6,30 га сугат айдоо жер аянты “Айыл чарба багытындагы”  жерлер категориясынан “Калктуу конуштар” жерлер категориясына которулсун.

2.Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик адиминистрациясынан жана жогорку инстанциялардан  суралсын.

         3.Бул токтомду аткаруу жагын Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктът\лс\н.

         4.Бул чечимдин аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин “жер жана агрардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

    

          Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 97  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                             7- октябрь 2015-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: “ Беш-Капа учаскасындагы жолду асфальтоо маселеси жън\ндъг\ ” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) 2015-жылдын 23-июлдагы кезектеги XIV сессиясынын “Бешкапа участкасындагы  жолду асфальтоого 500,0 (беш ж\з миё) миё сом акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\” № 83 – токтому 2016-жылдын бюджетине калтырылсын.

2. Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 98  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                              7- октябрь 2015-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: “Омарбек датка атындагы орто мектептин спорт аянтчасына  теннис аянтчасын (теннис кортун) куруу жън\ндъ” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Омарбек датка атындагы орто мектептин спорт аянтчасынан 18х35 метр жер тилкесин теннис аянтчасын (теннис кортун) курууга  уруксат берилсин.                         

         2.Бул токтомду аткаруу жагы жана тийишт\\ иш кагаздарын даярдоо  айыл ъкмът\нъ ж\ктът\лс\н.

         3.Бул токтомду аткаралышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин “жер жана агрардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

   

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

99- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги:  “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын 2024 аскер бъл\г\н\н кайрылуусу боюнча Керме-Тоо айылына чек ара заставасын куруу \ч\н 2,0 га жер аянтын ажыратып бер\\ жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын 2024 аскер бъл\г\нъ чек ара заставасын курулушу \ч\н Керме-Тоо айылынан жакынкы таштак жайыт жерден 2,0 га жер аянты ажыратып бер\\ \ч\н “айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “ънър жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы” жерлер категориясына” которуу жагы  Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясына сунушталсын.

2.Керме-Тоо айылынан чек ара заставасын курулушу \ч\н жакынкы таштак жайыт жерден \ч\н 2,0 га жер аянты ажыратып бер\\ боюнча тийишт\\ иш караздарын даярдап бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н. 

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                              Д.Сатвалдиев

 

 

                   

                       

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

100- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                              19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги Айылдык кеёештин депутаттарынын кабинетинин ички бъл\г\н жасалгалоо \ч\н акча каражатын ажыратуу  жън\ндъ, экинчи маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Айылдык кеёештин депутаттарынын кабинетинин ички бъл\г\н   жасалгалоо \ч\н смета негизинде акча каражаты ажыратып  берилсин. 

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                             Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

101- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги “Айыл ъкмът\н\н кеёсесин электрлештир\\гъ акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\”, \ч\нч\ маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Айыл ъкмът\н\н кеёсесин электрлештир\\гъ  мамлекеттик сатып алуу порталынан утуп чыккан ишканага 136642 сом акча каражатын которуп бер\\ айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

         2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

     

           Кызыл-Кыштак айылдык

                кеёешинин търагасы:                                   Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

102- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндег:  “Айыл ъкмът\н\н кеёсесин буу менен жылытуучу жабдууларын куроо \ч\н кошумча акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1. Айыл ъкмът\н\н кеёсесин буу менен жылытуучу жабдууларын куроо \ч\н сметадагы 1773,3 миё сом кошумча акча каражатын  боюнча ажыратуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                 Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

103- токтому

         Жаны-Турмуш айылы                                              19-декабрь 2015-жыл.

 

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Айыл аймагындагы айылдардагы жетим жана жарым жетим балдарга жаёы жылга карата  акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\” бешинчи маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы айылдардагы 150 жетим жана жарым жетим балдарга жаёы жылга карата материалдык колдоо кърсът\\ максатында ар бирине 2000 (эки миё) сомдон 300,0 (\ч ж\з) миё сом акча каражатын ажыратып бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                             Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

104- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                               19-декабрь 2015-жыл.

 

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги: “М.Сабиров атындагы мектептин от казанын тез арада оёдоп - т\зъъ \ч\н акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. М.Сабиров атындагы мектептин от казанын авариялык абалда болгодуктан тез арада оёдоп - т\зъъ \ч\н мамлекеттик сатып алууу порталына киритпестен  сметадагы 399,0 (\ч ж\з токсон тогуз) миё сом акча каражатын ажыратып бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

105 токтому

 Жаны-Турмуш айылы                                            19-декабрь 2015ыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясы к\н тартибиндеги “Керме-Тоо айылындагы балдар бакчасына, Жаёы-Турмуш айылындагы “К\н балдары” балдар бакчасына акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\” сегизинчи маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Керме-Тоо айылындагы балдар бакчасына 157300 сом, Жаёы-Турмуш айылындагы “К\н балдары” балдар бакчасына 22770 сом, бардыгы болуп 180070 сом акча каражаты ажыратып бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                       Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

106- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                             19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги “Муниципиалдык жер деп тануу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Кызыл-Кыштак айылындагы М.Хашимов атындагы къчъс\ндъг\ 0,08 жана 0,10 га, Коммунист айылындагы 1237 чарчы метр (маданият \й\н\н), Ишкаван айылындагы 1594 контрундагы 0,30 га, Ишкаван –Кызыл-Байрак айылындагы 1736, 1739 контурларындагы 0,30 жана 0,16 га жер аянттары айыл ъкмътт\н муниципалдык менчигине кабыл алуу жана тийишт\\ иш кагаздарын даярдатуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер  жана  агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

     

,          

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

107- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                       19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Калктуу конуштарды кеёейт\\ \ч\н 45га кайрак жана 40,05 га жайыт жер аянттарын “айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан   “калктуу конуштар жерлери” категориясына которуу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1.Кызыл-Кыштак айылдык аймактын калкынын жашоо турмуш шартын жакшыртуу, калктуу конуштардын инфраструктурасын ън\кт\р\\ жана калтын турак-жай куруу \ч\н жер тилкелерге болгон муктаждыктарын канаттадыруу масатында Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын:

         1.1. Коёур-Жаз (Озгур) участкасынан: кайрак айдоо жерден-17,73 га, жайыт жерден – 7,05 га, бардыгы – 24,78 га;

         1.2. Кызыл-Байрак айылынан: кайрак айдоо жерден – 13,38 га, жайыт жерден – 7,78 га, бардыгы - 21,16 га;

         1.3. Ишкаван айылынан:  кайрак айдоо жерден – 8,89 га, жайыт жерден – 25,22 га, бардыгы – 34.11 га;

         1.4. С\рътт\\-Таш участкасынын:   кайрак айдоо жерден – 5,0  га, бардыгы – 5,0 га;

         Бардыгы: кайрак айдоо жерден – 45,0 га, жайыт жерден – 40,05 га, жалпысы болуп – 85,05 га  жер аянты “айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан   “калктуу конуштар жерлер” категориясына которулсун, 

         2.Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынан суралсын.

         3.“Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан   “калктуу конуштар жерлери” категориясына которууга тийишт\\ болгон мекеме-ишканалардан керект\\ иш кагаздарын даярдатууга жана  2011-жылдагы “Ош проектстрой” ЖЧКсы менен т\з\лгън келишимдердин негизинде даярдалган башкы планга эсептъъ иштеринин (акт сверканын) негизинде акча каражаттары ажыратылсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          

 Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

108- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                            19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVII сессиясынын к\н тартибиндеги: КРнын президентинин  А.Ш.Атамбаевдин демилгеси менен 10.04.2013-жылдагы № 74- буйругунун негизинде  Кыргызстандын улуттар аралык  достукту чыёдоо, ынтымактыкты бекемдъъ концепциясын иштеп чыгууну жолго коюу, ГАМ СУ нун колдоосу менен “ Кыргызстан элине улуттар аралык биримдигин чыёдоо жана бекемдъъ боюнча “Достук” фестивалына катышуучуларына колдоо кърсът\\ жън\ндъг\    

маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

         1 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н атынан “Достук” фестивалынын катышуучуларына колдоо кърсът\\ максатында 10,0 (он) миё сом ажыратуу айыл ък\мът\нъ ж\ктълс\н.       

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                 Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

109- токтому

         Жаны-Турмуш айылы                                              19-декабрь 2015-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясы к\н тартибиндеги  “Кыргыз Республикасынын эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бъл\м\ тарабынан Кызыл-Кыштак айыл аймагынын 1-январь 2014-жылдын 1-январь 2015-жылга чейинки арлыктагы бюджеттик жана атайын каражаттардын т\з\л\ш\, анын аткарылышы боюнча ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы боюнча,  Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин отрумунун протоколунун негизинде 2015-жылдын 05-ноябрындагы № 306-1 кабыл алган буйругун бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. “Кыргыз Республикасынын эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бъл\м\ тарабынан Кызыл-Кыштак айыл аймагынын 1-январь 2014-жылдын 1-январь 2015-жылга чейинки арлыктагы бюджеттик жана атайын каражаттардын т\з\л\ш\, анын аткарылышы боюнча ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы боюнча,  Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин отрумунун протоколунун негизинде 2015-жылдын 05-ноябрындагы № 306-1 кабыл алган буйругун бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                               Д.Сатвалдиев

               

              

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

110- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  19-декабрь 2015-жыл.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясы к\н тартибиндеги: ”Айылдык кеёештин финансы бонча туруктуу комиссиясынын 2015-жылдын 4-декабрындагы отрумунун протоколун чечимин бекит\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы боюнча туруктуу комиссиясынын 2015-жылдын 4-декабрындагы отрумунун протоколундагы М.Сабиров атындагы мектептин айланасынын жана  территориясынын ички тосмолоруна смета боюнча акча каражатын ажыратып бер\\ боюнча чечими бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                   Д.Сатвалдиев

          

               

              

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XVII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

111- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  19-декабрь 2015-жыл.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XVII сессиясы к\н тартибиндеги: Айыл ъкмът\н\н  финансылык маселелерин кароо  жън\ндъ маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Айыл аймагындагы мектептерге интерактивд\\ доскалар \ч\н айыл ъкмът\н\н 2015-жылдын бюджетинин чыгаша бъл\г\ндъ каралган акча каражатынын эсебинен алынбай калган \ч негизги С\рътт\\-Таш, Айбек жана М.Газиев атындагы мектептерге интерактивд\\ доскалар \ч\н смета боюнча 344790 сом акча каражаты   ажыратып бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2. Айыл аймагындагы айылдардын негизги ички жолдорун оёдоп-т\зъъгъ (ремонтоого) айыл ъкмът\н\н 2015-жылдын бюджетинин чыгаша бъл\г\ндъ каралган акча каражатын кошумча т\шкън булактардын эсебинен смета бонча 201600 сом акча каражаты   ажыратып бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                 Д.Сатвалдие

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 112 - токтому

 

                             Жаны-Турмуш айылы                                                   24-февраль 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2016-жылга карата иш-планы жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

           

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2016-жылга карата т\з\лгън иш-планы бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъън\   айылдык кеёештин търагасынын орун басары К.Урмановго  ж\ктълс\н. 

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                    Д.Сатвалдиев

                                                       

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 113 - токтому

 

                   Жаны-Турмуш айылы                                                            24-февраль 2016-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Айыл ъкмът\н\н 2015-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жыйынтыктары боюнча отчету жън\ндъг\” маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

                                         

1.Айыл ъкмът\н\н 2015-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жыйынтыктары боюнча отчету канаттандыраарлык деп табылсын.

           

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                         Д.Сатвалдиев

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 114 - токтому

    Жаны-Турмуш айылы                                             24-февраль 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2015-жылкы бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы,    2016-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н, 2016-жылга калган  калдык акча каражатын бекит\\,  2017-2018-жылдарга карата бюджеттин долбоорун бекит\\ жана айыл ъкмът\н\н  кызматкерлеринин  штаттык санын  бекит\\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2015-жылга карата киреше бъл\г\н\н аткарылышы 33982,8 миё сомго, же 116,1 пайызга, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы 26703,1 миё сомго,  же  91,2 пайызга аткарылганы белгиленсин.    

2. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н  2016-жылга бюджетинин киреше бъл\г\ 27907,1 миё сомго жана чыгаша бъл\г\ 27907,1 миё сомго бекитилсин.

3. 2015-жылга айыл ъкмът\н\н  бюджетине калдык болуп калган 7279,7 миё сом, чыгаша болуп ушул сессияга сунушталган сметанын негизинде жумшалсын.

4. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2018-жылдарга карата бюджеттин долбоору бекитилсин.

5. Айыл ъкмът\ жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип  чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ  ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

6.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылкы кызматкелеринин типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 8-июль 2013-жылдагы № 403 -  токтомунун негизинде  бардыгы - 38 кызмат орду,  мындан -  4 штат техникалык жана кенже тейлъъч\ кызматкерлер,  7 штат айыл башчылар жана  7 штат АКСнун инспекторлору болуп бекитилсин.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н маданият тармагындагы кызматкерлердин - 6 штаты бекитилсин.

7.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н ФЭБнъ тапшырылсын жана аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 115 - токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                 24-февраль 2016-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: “КРнын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бъл\н\ш\ тарабынан айыл ъкмът\н\н 2014-жыл ичинде бюджеттик жана атайын каражаттардын т\з\л\ш\, анын аткарылышы  боюнча  ж\рг\з\лгън  аудиттин  жыйынтыгынын     отчетундагы сунушу” боюнча 21.12.2015-жылдагы № 01-12-1400 каты жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айыл ъкмът\нъ “КРнын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бъл\н\ш\ тарабынан айыл ъкмът\н\н 2014-жыл ичинде бюджеттик жана атайын каражаттардын т\з\л\ш\, анын аткарылышы  боюнча  ж\рг\з\лгън  аудиттин  жыйынтыгынын     отчетундагы сунушу аткарууга алуу ж\ктълс\н.

2. Аудиттин жыйынтыгы боюнча эскерт\\ бер\\ жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н 05.11.2015-жылдагы № 306-1 буйругу жактырылсын.

3. Айыл ъкмът\н\н ФЭБине тъмънк\лър ж\ктълс\н

- кассалык тартип эрежелерин сактоо жана бюджеттик каражаттардын максаттуу пайдалануу,

- Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар” жън\ндъг\ мыйзамынын талаптары убагында аткарылуусу,

- негизги жана ж\г\рт\л\\ч\ каражаттар ъз убагында балансга кириштир\\,

-жоопкерчиликке берилген каражаттар катуу къзъмългъ алуу жактары.

4. Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

      

          Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                         Д.Сатвалдиев

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 116 - токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                      24-февраль 2016-жыл.

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Айыл ъкмът\н\н кызматкерлеринин кесиптик кошуну менен айыл ъкмът\н\н  ортосундагы 2016-2018-жылдарга коллективд\\ келишимин бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            1.Айыл ъкмът\н\н кызматкерлеринин кесиптик кошуну менен айыл ъкмът\н\н  ортосундагы 2016-2018-жылдарга коллективд\\ келишимин бекитилсин.

2.Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

       

          Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 117 - токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                           24-февраль 2016-жыл.

 

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибине кошумча: Айылдык аймактагы турмуш шарты оор жарандардын акчалай жардам бер\\ боюнча кайрылган арыздарын кароо жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            1. Айылдык аймактагы турмуш шарты оор жарандардын акчалай жардам бер\\ боюнча кайрылган арыздары боюнча:

           - “Бостон” къчъс\н\н № 56-\й\н\н тургуну Мавлянов Кахрамандын КР онкологиялык борборунда операция жасатуусуна 20,0 (жыйырма) миё сом,

- айыл ъкмът\н\н адиси Шарапов Сардорго окуу жайына тълън\\ч\ контрактына 20,0 (жыйырма) миё сомдук жардам късът\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2. Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

         

           Кызыл-Кыштак айылдык

                кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№ 118 - токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                      24-февраль 2016-жыл.

 

         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги кошумча: “Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы  айылдардагы жер тилкелерин айыл ък\мът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\” маселекарап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы:

- Кызыл-Кыштак айылындагы - 100,0; 200,0; 100,0 чарчы метр,

- Ишкаван айылындагы – 300,0; 726,0; чарчы метр,

- Коммунист айылындагы – 280,0 чарчы метр,

- Жаёы-Турмуш айылындагы – 138,0; 60,0; 310,0 чарчы метр жер тилкери  айыл ъкмътт\н муниципалдык менчигине  алуу жана тийишт\\ иш кагаздарын даярдатуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер  жана  агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

    

              Кызыл-Кыштак айылдык

        кеёешинин търагасы:                                      Д.Сатвалдиев

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XIX сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

 119 – токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                  01-март 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XIX сессиясынын к\н тартибиндеги:  “Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин депутаты Баирова Диляраны депутаттыктан чакырып алуу  (отзыв депутата)  жън\ндъг\ маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин депутаты Баирова Диляра айылдык кеёештин сессияларына себепсиз катышпай жаткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын “ Жергиликт\\ кеёештеринин депутаттарынын статусу жън\ндъг\” мыйзамынын  3-беренесине ылайык (отзыв депутата)  депутаттыктан чакырып алылынсын.

 

2.Кара-Суу аймактык шайлоо комиссясынан бошогон депутаттык орунга № 239-Кызыл-Кыштак округунан кийинки орун алган депутаттыкка талапкерге депутаттык мандат бер\\ жагы суралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырам.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XIX сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

120 – токтому

 

   Жаны-Турмуш айылы                                             01-март 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XIX сессиясы к\н тартибиндеги: “Айыл ъкмът\н\н кеёсесинин  ремонтуна кошумча акча каражат ажыратуу жън\ндъ айлдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын  2016-жылдын 1–мартындагы отрумунун чечимин бекит\\ жън\нд\г\ маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Айлдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын  2016-жылдын 1–мартындагы отрумунун айыл ъкмът\н\н кеёсесинин  ремонтуна кошумча  626 720 сом акча каражат ажыратуу боюнча чечими бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                          Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз отурумунун

(бешинчи шайланган )

№ 121 - токтому

 

      Жаны-Турмуш айылы                                                3 – март 2016-жыл.

 

            Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин (бешинчи шайланган)  депутаттарынын кезексиз  отуруму к\н тартибиндеги: “Кара-Суу райондук прокуратурасынын 25.02.2016-жылдагы № 1-44-414-16 сандуу каршылык билдир\\с\ (протести) жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.Кара-Суу райондук прокуратурасынын 25.02.2016-жылдагы № 1-44-414-16 сандуу каршылык билдир\\с\н\н (протестинин) негизинде Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2013-жылдын 29-августундагы № 28-токтому жокко чыгарылсын.

2. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ,  мурдагы “Тълъйкън” участкалык оорукананын имаратын ижарага бер\\ сунушталсын жана  ижара акысын жылына 12 000 сомдон кем эмес болбоосу, ошондой эле айыл ъкмът\н\н аз камсыз болгон жакыр \й-б\лълър\нън 35 оорулуу бекер дарылануусу милдеттендирилсин.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

                кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шаланган ).

122 – токтомуй

 

Жаны-Турмуш айылы                                           5-апрель 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги:  .«Кыргыз Республикасынын Примьер-Министири Т.А.Сариевдин 2016-жылдын 4-февралындагы № 21-9  кеёешме протоколунун  4-пункутуна ылайык т\з\лгън жумушчу топтуп берген сунушу боюнча Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н   жер   адиси   Х.Мадалиевдин   билдир\\с\        жън\ндъг\ маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2002-жылдын 20-авгусундагы № 568-токтому менен  С\рътт\\-Таш тоосу тарыхый-маданий мурастар обьектерине киртилгендиктен, анын коргоо чълкъм\нъ кирип калган 9,0 га жер аянты, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын “Кызыл-Кыштак айыл округунун аймагындагы Сура-Таш, Кызыл-Байрак жана Коёур-Жаз участкаларына турак-жай \йлърд\ жана социалдык обьектерди куруу  \ч\н жер участкасын ажыратуу жън\ндъг\” № 96 - токтомнун  менен турак жай куруу \ч\н ажыратылып калгандыктан, ушул № 96- токтомдун: 1.2-пункутундагы:

       “С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га ” деген абзац:

“Кызыл-Байрак айылындагы № 1783, 1785, 1786, 1787-контурундагы   жакынкы жайыт жерлерден – 7,0 га жана  Ишкаван айылындагы № 1653 - контурундагы  жакынкы жайыт жерден -  2,0 га”  деп ъзгърт\лс\н.

2. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын № 96- токтомунун 1.2-пункутундагы   С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га турак жай куруу \ч\н ажыратылган жердин ичинен, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин  2011-жылдын 29-декабрындагы XXIII сессиясынын № 135 - токтому менен 5,0 га жер аянтына бекитилген   башкы планы   жокко чыгарылсын.

3.Кызыл-Байрак  жана Ишкаван айылдарына которулган 9,0 га жер аянтына тийишт\\ иш-кагаздарын тактап башкы планын даярдатуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

     

         Кызыл-Кыштак айылдык

          кеёешинин търагасы:                                                       Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

123 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                      5-апрель 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги:  “Коммунист айылындагы жаёы конуш участкасындагы 200 чарчы метр жерге \г\т-насат \й\н\н имаратынын курулушуна уруксат бер\\ боюнча айылдык кеёештин депутаты Ж.Камиловдун жана ошол жердин тургундарынын арызы жън\ндъг\\” маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Коммунист айылындагы жаёы конуш участкасындагы 200 чарчы метр жер аянты айыл ъкмът\н\н муницпалдык менчигине алынсын жана ал жерге \г\т-насат \й\н\н имаратынын курулушуна уруксат берилсин.

2. Коммунист айылындагы жаёы конуштар участкасындагы 200 чарчы метр  жер аянтына жана ал жерге курулуучу \г\т-насат \й\н\н имаратынын курулушуна  тийишт\\ болгон иш-кагаздарын даярдап бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелери боюнча  жана социалдык маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин търагасы:                                                        Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

124 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                           5-апрель 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги “Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы мектептердин компьютердик жабдууларын ремонтоого акча каражатын бъл\п бер\\ жън\ндъг\”  маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы ар бир мектептин компьютердик класстарындагы ремонтоого муктаж компьютердик жабдууларына карта тз\лгън сметасынын негизинде айыл ъкмът\н\н бюджетине кошумча т\шкън же \нъмдългън каражаттардын эсебинен акча каражатын ажыратуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин  финасы маселелери боюнча  туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

 

      

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                        Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

125- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                   5-апрель 2016-жыл.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы  къчълъргъ ат коюу жън\ндъг\ търт\нч\ маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. С\рът\\-Таш участкасындагы С\рътт\\-Таш-3  къчъс\ Холбердиев Номанжан атындагы  къчъ деп ъзгърт\лс\н. 

2. Жаёы-Турмуш айылындагы Беш-Капа-1, Беш-Капа-2, Беш-Капа-3 къчълър\ Рахманов Уринбай-1, Рахманов Уринбай-2, Рахманов Уринбай-3 атындагы къчълър деп ъзгърт\лс\н.

3. Тийишт\\ иш-кагаздарын даярдап, Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш, мамкатоо башкармалыктарына жана тийишт\\ жактарга кайрылуу айыл ъкмът\н\н жер адистерине тапшырылсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелери жана жер  боюнча  туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                         Д.Сатвалдиев

 

 

                                                                                                 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

126 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                      5-апрель 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги:  “Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы жайыт комитетинин,  жайыт жерге чыккан мал жандыктарына жана жайыт жерден пайдаланган, чъп чабык жерлерден алынуучу тарифин бекит\\ жън\ндъг\” \ маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы жайыт комитети тарабынан,  жайытка чыккан мал жандыктарынан алынуучу тарифитер:

-Бир айга: Ири м\й\зд\\  малга, – 25,0 сом;  кой-эчкилерге – 5,0 сом; жылкыларга жана эшектерге – 35,0 сом.

-Бир гектар аянтка: жайыт жерди  пайдаланганга – 1000,0 сом; чъп чабык жерге – 1000,0 сом,

2. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы жайыт комитети 2016-жылдагы бюджети (350,0 миё сом) бекитилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин  финасы маселелери боюнча  туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

 

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

127 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                           5-апрель 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги: С\рътт\\-Таш участкасындагы 1300,0;  176,0 чарчы метр жана  Андижан айылындагы 1000,0;  45,0 чарчы метр  жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муницпалдык менчигине алуу жън\ндъг\ маселе карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1.С\рътт\\-Таш участкасындагы калктуу конуштардагы 1300,0; 176 ,0 чарчы метр жана  Андижан айылындагы 1000,0; 45,0 чарчы метр жер тилкелери айыл ъкмът\н\н муницпалдык менчигине алысын  жана  аларга тийишт\\ иш кагаздарын даярдоо айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер  жана  агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

      

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                        Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  128 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XXI сессиясы, к\н тартибиндеги:  “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2019-жылдарга карата бюджетинин  киреше жана чыгаша бъл\г\н\н долбоорун бекит\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2019-жылдарга карата бюджетинин  киреше жана чыгаша бъл\г\н\н долбоору бекитилсин.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  129 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XXI сессиясы, к\н тартибиндеги:  “Айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын  айыл аймагындагы Бостон участкасындагы балдар бакчасына тийешел\\ болгон жер аянтын бекит\\ боюнча отрумунун протоколун бекит\\ жън\ндъг\” маселе боюнча   Кызыл-Кыштак айылынын Бостон участкасындагы балдар бакчасынын жалпы жер аянтын тактоо боюнча,   топограф М.Ахмедовдун (лицензия ИЗ-1.1 № 019480)  топографиялык тартуусу боюнча жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин  жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын 2016-жылдын 30-майындагы протоколун кър\п чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Кызыл-Кыштак айылынын Бостон участкасындагы балдар бакчасына тийешел\\ такталган жалпы 7500,0 чарчы метр (0,75 га)  жалпы жер аянтын бекитилсин.

2.Бостон участкасындагы балдар бакчасына тийишт\\ иш-кагаздарын даярдоо жана мамлекеттик акт алуу   айыл ъкмът\н\н ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин  жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  130 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл – Кыштак   айылдык   кеёешинин  (бешинчи чакырылган) кезексиз XXI сессиясы, к\н тартибиндеги:  Айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын  айыл ъкмът\н\н кеёсесине тийешел\\ болгон жер аянтын бекит\\ боюнча отрумунун протоколун бекит\\ жън\ндъг\” маселе боюнча   Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н кеёсесине тийешел\\ болгон жалпы жер аянтын тактоо боюнча,   топограф М.Ахмедовдун (лицензия ИЗ-1.1 № 019480)  топографиялык тартуусу боюнча жана  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин  жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын 2016-жылдын 30-майындагы протоколун кър\п чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Жаёы-Турмуш айылында жайгашкан  айыл ъкмът\н\н кеёсесине тийишт\\ такталган жалпы 4188,0 чарчы метр  жер аянтын бекитилсин.

2.Айыл ъкмът\н\н кеёсесине тийишт\\ иш-кагаздарын даярдоо жана мамлекеттик акт алуу   айыл ъкмът\н\н ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин  жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  131 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XXI сессиясы, к\н тартибиндеги:  Айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын Ишкаван айылындагы 0,50 га тыт къчът багынын ордуна мъмъл\\ бак-дарактарды тиг\\гъ урксат бер\\  боюнча протоколун бекит\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын, Ишкаван айылындагы 0,50 га тыт къчът багынын ордуна мъмъл\\ бак-дарактарды тиг\\гъ урксат бер\\  боюнча  туруктуу комиссиянын протоколу бекитилсин.

2. Тыт къчът багынын ордуна мъмъл\\ бак-дарактарды тиг\\гъ урксат бер\\ боюнча  тийишт\\ иш-кагаздарын даярдоо жагы айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин  жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  132 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXI сессиясы к\н тартибиндеги:  Айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиянын 13.04.2016-жылдагы отрумунун чечиминин негизинде, Бостон участкасындагы балдар бакчасынын капиталдык ремонтуна кошумча  акча каражатын ажыратуу боюнча Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 27.05.2016-жылдагы № 189- буйругун бекит\\ жън\ндъ\г\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиянын 13.04.2016-жылдагы отрумунун чечиминин негизинде Бостон участкасындагы балдар бакчасынын капиталдык ремонтуна сметада кърсът\лгън кошумча 490,0 миё сом акча каражатын ажыратуу боюнча Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 27.05.2016-жылдагы № 189- буйругу бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  133 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXI сессиясы к\н тартибиндеги: Кызы-Кыштак айыл аймагындагы мурдагы аталыштары Карл Маркс,   Бель-Кыштак   жана  Жаёы-Кыштак   деп  аталган айылдарга Ишкаван, Керме-Тоо жана Жаёы-Турмуш деп ъзгърт\лгън аталыштарын кайрадан бекит\\ жън\ндъ.маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы мурдагы Карл Маркс атындагы айылдын аты:  Ишкаван айылы деп ъзгърт\лгън\ кайрадан бекитилсин,

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы мурдагы Бель-Кыштак  айылынын атлышы:   Керме-Тоо  айылы деп ъзгърт\лгън\ кайрадан бекитилсин,

3.Кызы-Кыштак айыл аймагындагы мурдагы Жаёы-Кыштак  айылынын аталышы:  Жаёы-Турмуш айылы деп ъзгърт\лгън\ кайрадан бекитилсин,

4.  Мурдагы аталыштагы Карл Маркс, Бель-Кыштак жана Жаёы-Кыштак айылдарынын азыркы учурдагы Ишкаван, Керме-Тоо жана Жаёы-Турмуш айылдары деп аталышы боюнча тийишт\\ иш-кагаздарын даярдап жогорку жактарга кайрылуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  134 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXI сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы ветеринардык кызматтардын прейкуранттарын бекит\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы ветеринардык адистер тарабынан  кърсът\л\\ч\ кызматтар \ч\н акы алуу боюнча прейскуранттын сунуш кылынган варианты бекитилсин. (тиркелет)

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

    3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  135 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXI сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы калкка таза суу бер\\ч\ насостук скважиналарга тиешел\\ жер аянттарын тактап жана аларга мамлекеттик актыларды алуу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы калкка таза суу бер\\ч\ насостук скважиналарга, суу кампаларына тактаплып тиешел\\ болгон жер аянттары бекитилсин.

2. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы калкка таза суу бер\\ч\ насостук скважиналарга тийишт\\ документацияларын  (паспортторун)  жана аларга, суу кампаларына  тиешел\\ болгон жер аянттары  мамлекеттик катоодон ъткър\л\п актылар алынсын.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  136 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXI сессиясы к\н тартибиндеги:  “Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасындагы жолду асфальтоодон калган акча кражатын жана Кызыл-Кыштак айылынын ички жолдорун оёдоп т\зъъгъ каралган акча каражатын, Жойпос къчъс\ндъ жайгашкан мечиттин алдындагы бъл\г\н асфальтоого которуу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасындагы жолду асфальтоодон калган 170,0 миёсом акча кражаты жана Кызыл-Кыштак айылынын ички жолдорун оёдоп т\зъъгъ каралган 80,0 миё сом акча каражаты, Жойпос къчъс\ндъ жайгашкан мечиттин алдындагы бъл\г\н асфальтоого 250,0 миё сом акча которулсун.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXI сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  137- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  28-июнь 2016-жыл.

 

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXI сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Бостон участкасындагы кичи футбол аянтчасын айыл ъкмът\н\н балансына алуу жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. “Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Бостон участкасындагы демъърч\лър тарабынан курулулган кичи футбол аянтчасы 1 337 547 сом сметалык баасы менен  айыл ъкмът\н\н балансына алынсын.

2.Бул ишти аткаруу айыл ъкмът\н\н ФЭБине ж\ктълс\н.

3.Ижарага бер\\ жана келишим т\з\\ айыл ъкмът\н\н ижарага бер\\ боюнча т\з\лгън комиссиясына ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  138 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  8-август 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кыргыз Респупликасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Рееспубликасынын Юстиция министирлиги жана Кыргыз ъкмът\нъ караштуу мамлекеттик каттоо кызматы менен т\з\лгън келишимдерди бекит\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып токтом кылат:

1.Кыргыз Респупликасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлиги жана Кыргыз Ъкмът\нъ караштуу мамлекеттик каттоо кызматы менен т\з\лгън келишимдер бекитилсин.

2.Бул келишимдерди аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансылык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  139 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  8-август 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXII  сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыктары жана II жарым жылдыкка милдеттери” жън\ндъг\ маселени карап чыгып токтом кылат.

1Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыктары канаттандыраарлык деп табылсын.

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын II жарым жылдыгынын милдеттери жактырылсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  140 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  8-август 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXII  сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылындагы ърт кырсыгынан жабыр тарткан \й-б\лълъргъ жардам кърсът\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын бюджетинин чыгашалар бъл\г\ндъ “ъзгъчъ кырдаалдар \ч\н” каралган акча каражатынан 380,0 миё сом жана айыл ъкмът\н\н башчысынын материалдык жардам кърсът\\ фондусунан 100,0 миё сом Кызыл-Кыштак айылындагы ърт кырсыгынан жабыр тарткан \й-б\лълъргъ жардам кърсът\\ \ч\н которулсун.

2.Кызыл-Кыштак айылындагы ърт кырсыгынан жабыр тарткан турак жайлардын денгээлине жараша 10 турак - жайдан:

- О .Алимовго -140000,0 миё сомдон,

- А. Рахманбердиевге -160000,0 миё сомдон,

- К. Иминовго   -30000

- Д. Иминовго -35000

-З. Дадажановго -80000

-Д.Рахмановага-15000

-Я.Юлдашевге -20000

Жалпысы болуп -480000 (търт ж\з сексен миё) сом  жардам кърсът\лс\н.

3.Бул токтомдун аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин                  финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         

              Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  141 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  8-август 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл аймагындпагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамын бекит\\ жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын тизмедеги курамы бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  142 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                  8-август 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXII  сессиясы к\н тартибиндеги:Айылдык кеёештин депутаттарына “Б\тк\л д\йнъл\к къчмъндър оюнуна” катышып кел\\гъ акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\”  маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айылдык кеёештин депутаттарына “Б\тк\л д\йнъл\к къчмъндър оюнуна” катышып кел\\гъ 70,0 (жетимиш) миё сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

        Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кееёшинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№  143 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                               24-сентябрь 2016-жыл

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштк айылдык аймагынын территориясынан аныкталган жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу  жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап  айылдык кеёштин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын  21.09.2016-жылдагы протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштк айылдык аймагынын территориясынан аныкталган тъмъндъг\ жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын:

1.1 Жаёы-Турмуш айылындагы Б.Осмонов атындагы къчън\н боюнда жайгашкан : 142,0;  20,0;  150,0;  48,0;  25,0;  жана 700,0 чарчы метр ,

1.2 Ишкаван айылындагы  500,0 жана 300,0 чарчы метр ,

1.3. Андижан айылындагы  66,0 чарчы метр жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын:

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер  жана  агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

    

              Кызыл-Кыштак айылдык

        кеёешинин търагасы:                                      Д.Сатвалдиев

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№  144 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                24-сентябрь 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Андижан айылындагы 4277,0 чарчы метр жер  аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу  жана ижарага бер\\ жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Андижан айылындагы 4277,0 чарчы жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Андижан айылындагы 4277,0 чарчы метр жер аянты Айбек атындагы мектептин спорт аянтчасы болуп бекитилсин.

3.Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана укуктарды каттооо мамлекеттик башкармалыгынан  тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы суралсын.

4. Ушул 4277,0 чарчы метр спорт аянтчасынан 1050,0 чарчы метр жер аянтына демъърч\\лър тарабынан кичи футбол аянтчасын курууга уруксат берилсин жана ижарага бер\\ айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън  комиссиясына ж\ктълс\н.

5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча жана финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

        Кызыл-Кыштак айылдык

            кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№  145 – токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                24-сентябрь 2016-жыл

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Байрак айылында кър\стън \ч\н жер аянтын ажыратуу жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Байрак айылындагы кър\стън толуп калгандыгына байланыштуу айылга жакын жайгашкан жайыт жерден кър\стън \ч\н жер аянты ажыратылсын.

2.Кър\стън \ч\н ажыратылуучу жер аянтына керект\\ иш кагаздарын даярдоо, которуу жана мамалекеттик катоодон ъткър\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н. 

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер  жана  агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

    

              Кызыл-Кыштак айылдык

        кеёешинин търагасы:                                      Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№  146 – токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                          24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “2024 аскер бъл\г\н\н “Белкыштак” чек ара постунун авриялык абалдагы чарбалык курулуштарын оёдоп-т\зъъгъ (ремонт) иштерине 60,0 миё сом акчалай жардам бер\\ боюнча 04.08.2016-жылдагы  № 486- каты жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. 2024 аскер бъл\г\н\н “Белкыштак” чек ара постунун авриялык абалдагы чарбалык курулуштарын оёдоп-т\зъъгъ (ремонт) иштерине 60,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.    

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                  Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№ 147 – токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылындагы №65-М.Сабиров атындагы мектептин директорунун мектепке жаёы ашкана (кухня) куруу боюнча билдир\\с\ жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 12-сентябрындагы отрумуну № 3-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Кызыл-Кыштак айылындагы № 65 - М.Сабиров атындагы  мектептин ашканасынын (кухнясынын) курулушуна    сметада кърсът\лгън 927,5 миё сом,   электрдик, сантехникалык жана башка кошумча курулуш- мантаждоо  иштерге 272,5 миё  сом  жалпысы болуп 1 200,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.    

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                               Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№ 148 – токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                             24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Катта-Терек учаскасынын тургундарынын таза суу жеткирип кел\\  \ч\н суу т\т\ктър\н  сатып алууга акчалай жардам бер\\ боюнча арызы жън\дъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 29-августундагы отрумуну № 2-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Катта-Терек учаскасына таза суу жеткирип кел\\  \ч\н суу т\т\ктър\н  сатып алууга 200,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын. 

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган )

№  149 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                            24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчысы А.Ахмадалиевдин жана депутат Д.Рахмановдун Беш-Капа участкасындагы къчълърд\н канализациянын курулуштарына  айыл ъкмът\ тарабынан Беш-Капа къчъс\нъ 250,0 миё сом, М.Хашимов атындагы къчъгъ 50,0 миё сом жана К.Сабиров атындагы къчъгъ 150,0 миё сом акча каражаттарын ажыратып бер\\ боюнча билдир\\с\ жън\дъг\” маселени  карап чыгып, жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 23-сентябрындагы отрумуну № 5-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен айыл ъкмът\ тарабынан Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасындагы тъмъндъг\ къчълърд\н канализация курулуштарына:

- Беш-Капа къчъс\нъ 250,0 миё сом,

-К.Сабиров атындагы къчъгъ 150,0 миё сом,

-М.Хашимов атындагы къчъгъ, 50,0 миё  сом   ажыратылсын.    

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                     Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

 150-токтому

Жаны-Турмуш айылы                                          24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Коммунист айылына жогорку чыёалуудагы  электр линиясын тартууга акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\”маселени карап   чыгып, талкуулап жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 12-сентябрындагы отрумуну № 3-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.2016-жылы бюджетте Коммунист айылына каралган акча каражатынын эсебинен жогорку чыёалуудагы  электр линиясын тартууга 550,0 миё сом акча каражатын ажыратылсын.    

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  151-токтому

Жаны-Турмуш айылы                                          24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылындагы Бостон балдар бакчасына мебелдик эмеректерди, ашкана жабдууларын жана инвентарларды сатып алууга акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\”маселени карап   чыгып, талкуулап жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 29-августундагы отрумуну № 2-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Кызыл-Кыштак айылындагы Бостон балдар бакчасына мебелдик эмеректерди, ашкана жабдууларды жана инвентарларды сатып алууга сметадагы 886,2 миё сом акча каражаты ажыратылсын.    

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

 152-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                          24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Андижан айылынындагы Ленин къчъс\н\н четине латок-арык коюуга акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\ маселе боюнча Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 12-сентябрдагы отрумуну № 3-протоколунун чечиминин негизинде карап   чыгып, талкуулап  токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 12-сентябрдагы отрумуну № 3-протоколунун чечими бекитилип, Андижан айылынындагы Ленин къчъс\н\н четине латок-арык коюуга, кошумча т\шкън каражаттардын эсебинен, 100,0 (ж\з) миё сом акча каражаты  ажыратылсын.    

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  153-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                              24-сентябрь 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Тълъйкън  /БДТ  имараттарынын ремонтуна кошумча акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 15-августудагы отрумуну № 1-протоколунун чечиминин негизинде Тълъйкън  /БДТн\н  търът \й\н\н ремонтуна 2016-жылда  кошумча т\шкън  акча каражаттарынын эсебинен 100,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 19-сентябрындагы отрумуну № 4-протоколунун чечиминин негизинде Тълъйкън  /БДТ   имараттарынын ремонтуна  2016-жылда  кошумча т\шкън  акча каражаттарынын эсебинен 200,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  154-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                          24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын Андижан айылындагы “Курманжан датка” медресесин ачуу \ч\н демилгечи жарандарга макулдук бер\\ боюнча Ош облусунун казыятынын 24.08.2016-жылдагы № 269 - каты жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын Андижан айылындагы “Курманжан датка” медресесин ачууга макулдук берилсин.

2.Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынан дин иштери боюнча комиссиясынан макулдук бер\\ жагы суралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык  маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

              Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  155-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                           24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Жаёы-Турмуш айылындагы жаёы конуштарга электр чубалгыларын тартып кел\\гъ электр мамычалары \ч\н акча каражатын ажыратуу боюнча жаёы конуштардын тургундарынын арызын кароо жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 29-августундагы отрумуну № 2-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.Жаёы-Турмуш айылындагы жаёы конуштарга электр чубалгыларын тартып кел\\гъ электр мамычалары \ч\н 2016-жылда  кошумча т\шкън  акча каражаттарынын эсебинен 150,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  156-токтому

 

        Жаны-Турмуш айылы                                             24-сентябрь 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Андижан айылындагы Л.Худайбердиев атындагы къчън\ асфальтоого акча каражатын ажыратуу боюнча  ушул къчън\н тургундарынын арызын кароо жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 15-августундагы отрумуну № 1-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

            1.Андижан айылындагы Л.Худайбердиев атындагы къчън\ асфальтоого 2016-жылда  кошумча т\шкън  акча каражаттарынын эсебинен 500,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  157-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         24-сентябрь 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылындагы К.Сабиров атындагы къчъдъ жайгашкан суу насосуна суу тазалоочу жабдык жана суу кампасын орнотуу \ч\н акча каражатын ажыратуу боюнча Кызыл-Кыштак айылынын тургундарынын арызы жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап жана  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 12-сентябрындагы  отрумунун № 3-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

            1.Кызыл-Кыштак айылындагы К.Сабиров атындагы къчъдъ жайгашкан суу насосуна суу тазалоочу жабдык жана суу кампасын орнотуу \ч\н 2016-жылда  кошумча т\шкън  акча каражаттарынын эсебинен 400,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  158-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Окуп жаткан студенттерге контрактарын тълъъгъ жардам суранган  арыздар жън\ндъг\”  маселени карап чыгып, талкуулап Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин финансы маселелер боюнча туруктуу комисиясынын 2016-жылдын 19-сентябрындагы отрумуну № 4-протоколунун чечиминин негизинде токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Кызыл-Кыштак айылындагы  М .Хашимов къчъс\н\н № 23 -\й\н\н тургуну, жалгыз бой эне Д.Рахманованын  Ош МСУда окуп жаткан кызы Рахманова Фарангизге контрактын тълъъ \ч\н 23,0 миё  сом акча каражаты ажыратылсын.    

2.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Ишкаван айылындагы К.Маткаримов атындагы мектептин  директору А.Исакованын сураныч катынын негизинде Ош МУда окуп жаткан Ысакова Кыздарканга  контрактын тълъъ \ч\н 15,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.    

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  159-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         24-сентябрь 2016-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: “Ишкаван айылындагы К.Маткаримов атындагы орто мектептин спорт сарайына жана мектептин айланасынын тосмосуна акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\ ” айыл бшчы О.Абдазимовдун билдир\\с\ боюнча маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Ишкаван айылындагы К.Маткаримов атындагы орто мектептин спорт сарайынын курулушуна 350,0 миё  сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Айыл ъкмът\н\н бюджетине 2016-жылы кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен Ишкаван айылындагы К.Маткаримов атындагы орто мектептин айланасынын тосмосуна 150,0 миё  сом акча каражаты ажыратылсын.    

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  160-токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         24-сентябрь 2016-жыл.

 

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдыкы аймагында АРИСтин “Айылды инвестициялоо-3” долбоорунун 2-циклинин алкагында айылдардын муктаждыктарын артыкчылыкташтыруу \ч\н конкурстук комиссияны т\з\\ жън\ндъг\” Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 13.09.2016-жылдагы № 307-2 буйругун бекит\\ боюнча   маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

I. Кызыл-Кыштак айылдыкы аймагында АРИСтин “Айылды инвестициялоо-3” долбоорунун 2-циклинин алкагында айылдардын муктаждыктарын  артыкчылыкташтыруу  \ч\н   конкурстук  комиссия  т\з\\ жън\ндъ   Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 13.09.2016-жылдагы № 307-2 буйругу менен т\з\лгън тъмъндъг\ конкурстук комиссиянын курамы бекитилисин.

1.Маматов А. – комиссиянын търагасы, айыл ъкмът\н\н кызматкери,

         Комиссиянын м\чълър\:

2.Ахмадалиев А. – Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчысы,

3.Хусанов М.- Андижан айылынын айыл башчысы,

4.Умурзаков А.- Жаёы-Турмуш айылынын айыл башчысы,

5.Ураимов З.- Коммунист айылынын айыл башчысы,

6.Асанов Н. – Кызыл-Байрак айылынын айыл башчысы,

7.Абдазимов О. – Ишкаван айылынын айыл башчысы,

   

II. Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

III.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       

           Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XXIII сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

№  161- токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         24-сентябрь 2016-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз  XXIII  сессиясынын к\н тартибине киргизилген кошумча: “Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын территориясындага жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу  жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап  токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштк айылдык аймагынын территориясындагы: Жаёы-Турмуш айылынын Мукумий атындагы къчъдъг\  26,0 чарчы метр, “Достук” къчъс\ндъг\ 600,0 чарчы метр жана Б.Осмонов атындагы къчъдъг\ 120,0 чарчы метр, Ишкаван айылындагы № 1537- контрунан 10000,0 чарчы метр жана Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасындагы 1300,0 чарчы метр жер аянттары  айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер  жана  агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                         Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   биринчи сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 1 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                          10-январь 2017-жыл.

           Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

           Регламентин бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) биринчи сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин регламентин бекит\\ жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин  Регламенти бекитилсин.

          Кызыл-Кыштак айылдык

             кеёешинин депутаты :                                                 Мадусманов В.

                   (жашы боюнча эё улуу)

 

           

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   биринчи сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 2 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                          10-январь 2017-жыл.

           Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

           търагасын шайлоо жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) биринчи сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин търагасын шайлоо жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин търагасын шайлоо боюнча шайлоо комиссиясынын № 2- протоколу бекитилсин.

           Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин депутаты :                                                 Мадусманов В.

                    (жашы боюнча эё улуу)

 

 

           

        

 
   

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   биринчи сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 3 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                          10-январь 2017-жыл.

           Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

           търагасынын орун басарын шайлоо

           жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) биринчи сессиясы к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин търагасынын орун басарын шайлоо жън\ндъг\” маселени  карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин търагасынын орун басарынына Джураев Шерзадбек  Бегижанович шайлансын.

           Кызыл-Кыштак айылдык

     кеёешинин търагасы                                              Сатвалдиев Д.

 

           

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз II сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

 

№ 4- токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         16-январь 2017-жыл.

      Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

      туруктуу комиссияларын бекитүү жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак    айылдык    кеёешинин      кезексиз    II сессиясы

(алтынчы шайланган ) к\н тартибиндеги биринчи, “Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   туруктуу комиссияларын бекитүү жън\ндъг\” маселени карап чыгып,талкуулап токтом кылат:                                   

     1.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын тъмъндъг\дъй курамда бекитилсин:

I. Бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Мадусманов Вали

2. Алимжанов Авазжан

. Рахманов Дилмурод

4. Мелибаев Санжарбек

5. Умурзаков Абыкарим

6. Камилов Баиш

7. Якубов Эргешбай

8. Холматов Розивай

      II. Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер  боюнча туруктуу комиссиянын курамы: 

1. Моминов Исмоил

2. Маккамбаев Маннабжан

3. Алимов Санжар

4. Аз   имов Жахонги

5. Камилов Жанжаз

6. Алимов Ибрагим

7. Абдуллаев Изатулла

8. Умаров Алишер

      III. Социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиянын курамы: 

1. Усманов Жахангир

2. Мирзахакимов Илхамжан

3. Холматов Баходир

4. Атаханов Закиржан

5. Мансуров Инамидин

6. Зулпикаров Гулжигит

7. Атаханов Мамир

8. Сатбалдиев Кошойбек

      IV. Жаштар саясаты, спорт иштери боюнча  туруктуу комиссиянын курамы:

1. Буранов Хасан

2. Газиев Махмуд

3. Абдазимов Санжарбек

4.Тажибаев Камалдин

5. Шарабидин уулу Шадыбек

       2.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин ар бир  туруктуу комиссиялары ъздър\н\н биринчи отурумунда туруктуу комиссиялардын търагаларын, търагалардын орун басарларын шайлоо жана иш-пландарын т\з\\ тапшырылсын.

       3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеңештин търагасынын орун басары Ш,Джураевге тапшырылсын.

       Кызыл-Кыштак айылдык

 кеёешинин търагасы:                                                Д.Сатвалдиев

   
   
 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз II сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№  5 - токтому

 

       Жаны-Турмуш айылы                                                   16-январь 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

2017-жылына карата т\з\лгън

иш - планы  жън\ндъ.

     Кызыл-Кыштак айылдык Кенешинин   кезексиз  II сессиясы

(алтынчы шайланган ) к\н тартибиндеги экинчи Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2017-жылына карата т\з\лгън иш- планын кабыл алуу боюча   маселени карап,талкуулап токтом кылат:                              

         1.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2017-жылына карата т\з\лгън иш - планы  кабыл алынсын.

         2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеңештин търагасынын орун басары Ш.Джураевге тапшырылсын.

   

         Кызыл-Кыштак айылдык

   кеёешинин търагасы:                                        Д.Сатвалдиев

                 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

 Кызыл-Кыштак айылдык Кенешинин   кезексиз  III сессиясынын

(алтынчы шайланган )

№ 6-токтому

 

      Жаны-Турмуш айылы.                                         26-январь 2017-жыл.

      Кара-Суу райондук аймактык шайлоо

      комиссиясынын 2017-жылдын  26-январындагы

      протоколун бекит\\ жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык Кенешинин   кезексиз  III сессиясы (алтынчы шайланган )    Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” Мыйзамынын жанан Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын “Айыл ъкът\н\н башчысын шайлоонун тартиби жън\ндъг\” Жобого ылайык Кызыл-Кыштак айылдык кенеши токтом кылат:

            1.Ош обулусунун Кара-Суурайонунун Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинини жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун органынын башчысын шайлоонун жыйынтыгы боюнча Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын  26-январындагы протоколу бекитилсин.

            Кызыл-Кыштак айылдык

           кеёештин търагасы:                                     Сатвалдиев Д.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз IVсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 7- токтому

 

            Жаны-Турмуш айылы                                         16-февраль 2017-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин

2016-жылда  аткарылышы жана 2017-жылга

карата бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) кезектеги IV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылкы бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы,    2017-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н, 2017-жылга калган  калдык акча каражатын бекит\\,  2018-2019-жылдарга карата бюджеттин долбоорун бекит\\ жана айыл ъкмът\н\н  кызматкерлеринин  штаттык санын  бекит\\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2016-жылга карата киреше бъл\г\н\н аткарылышы 41456,5миё сомго, же 117,1 пайызга, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы 35227,2 миё сомго,  же  91,1 пайызга аткарылганы белгиленсин.    

2. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н  2017-жылга бюджетинин киреше бъл\г\ 25930,2 миё сомго жана чыгаша бъл\г\ 25930,2 миё сомго бекитилсин.

3. 2017-жылга айыл ъкмът\н\н  бюджетине калдык болуп калган 9387,4 миё сом, чыгаша болуп ушул сессияга сунушталган сметанын негизинде жумшалсын.

4. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2018-2019-жылдарга карата бюджеттин долбоору бекитилсин.

5. Айыл ъкмът\ жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип  чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ  ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

6.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылкы кызматкелеринин типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 8-июль 2013-жылдагы № 403 -  токтомунун негизинде  бардыгы - 38 кызмат орду,  мындан -  4 штат техникалык жана кенже тейлъъч\ кызматкерлер,  7 штат айыл башчылар жана  7 штат АКСнун(ВУС) инспекторлору болуп бекитилсин.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н маданият тармагындагы кызматкерлердин - 6 штаты бекитилсин.

7. Айылдык кеёштин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын протоколу жактырылсын.

8. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н ФЭБнъ тапшырылсын жана аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

          Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз IVсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

 

№ 8 - токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         16-февраль 2017-жыл.

 

КРнын Эсептъъ палатасынын  аудиттик

жыйынтыгынын     отчетундагы сунушу

боюнча 19.12.2016-жылдагы № 01-12-932

каты жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) кезектеги IV сессиясынын к\н тартибиндеги: “КРнын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бъл\н\ш\ тарабынан айыл ъкмът\н\н 2016-жыл ичинде бюджеттик жана атайын каражаттардын т\з\л\ш\, анын аткарылышы  боюнча  ж\рг\з\лгън  аудиттин  жыйынтыгынын     отчетундагы сунушу” боюнча 19.12.2016-жылдагы № 01-12-932 каты жън\ндъг\” маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айыл ъкмът\нъ “КРнын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бъл\н\ш\ тарабынан айыл ъкмът\н\н 2014-жыл ичинде бюджеттик жана атайын каражаттардын т\з\л\ш\, анын аткарылышы  боюнча  ж\рг\з\лгън  аудиттин  жыйынтыгынын     отчетундагы сунушу аткарууга алуу ж\ктълс\н.

2. Аудиттин жыйынтыгы боюнча эскерт\\ бер\\ жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н 09.01.2017-жылдагы № 2-буйругу жактырылсын.

3. Айыл ъкмът\н\н ФЭБине тъмънк\лър ж\ктълс\н

- Аудиттин жыйынтыгы боюнча бухгалтердик эсептеги келтирилген кемчидиктерге мындан ары жол берилбесин,

- Эмгек акы тълъъдъ тиешел\\ нормативдик укуктук актылардын негизинде ж\рг\з\лс\н.

4. Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

          Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                         Д.Сатвалдиев

 

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз IVсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

 

№ 9- токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                         16-февраль 2017-жыл.

 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-

-жылдарга карата социалдык-экономикалык

ън\г\\н\н стратегиялык жана инвестициялык

планынын долбоорун бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) кезектеги IV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга карата социалдык-экономикалык ън\г\\н\н стратегиялык жана инвестициялык планынын долбоорун бекит\\ жън\ндъг\” маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга карата социалдык-экономикалык ън\г\\н\н стратегиялык жана инвестициялык планынын долбоору бекитилсин.

2. Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                  Кызыл-Кыштак айылдык

                      кеёешинин търагасы:                                                         Д.Сатвалдиев.

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз IVсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 10 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                         16-февраль  2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) кезектеги IV сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н,  “айыл чарба багытында эмес жерлерди т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана  ижарага бер\\”,  “жеке менчик турак-жай  куруу \ч\н жарандардын арыздарын кароо”,   “КБФ  жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\”   боюнча     комиссияларынын  курамын бекит\\ жън\ндъг\” маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

          I. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н айыл ъкмът\н\н айыл чарба багытында эмес жерлерин т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана  ижарага бер\\ боюнча    комиссиянын курамы    тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

         1) Сайфитдинов Ш. – айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,комиссиянын търагасы,

            2) Аматов Н – Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын башчысы,комиссиянын търагасынын орун басары,

                                       Комиссиянын м\чълър\:

3) Суранов Ш - Кара-Суу райондук мамкатоо башкармалыгынын башчысы,

4) Мадалиев Х - жер адиси,

            5) Раимжанов В -  салык бъл\м\н\н башчысы,

            6) Маткаримов А – статист-экономист,

7) Алимов И.-айылдык кеёештин депутаты   (макулдугу менен),

            8) Тажибаев Камалдинди - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

            9) Абдулаев И.- айылдык кеёештин депутаты  (макулдугу менен)

II.Айыл ъкмът\н\н тургундарынын жеке менчик турак-жай   \ч\н жер тилкесин  сураган  арыздарын кароо боюнча    комиссиянын курамы тъмъндъг\дъй   болуп бекитилсин:

1) Кажанов Э - айыл ъкмът\н\н  социалдык маселелер боюнча  башкы адиси, комиссиянын търагасы,   

                      Комиссиянын м\чълър\:

2) Зулпукаров Г.- айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен)   

3) Умаралиев А. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен)   

4) Исаков А.-жер адиси,

5) Мадалиев Х - жер адиси,

Маккамбаев Маннабжанды, курамына Мансуров Имамидинди, Моминов Исмоилди, Атаханов Мамирди жана  Алимжанов Авазжанды сунуштады.

III. Айыл ъкмът\н\н КБФнун  жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\  боюнча    комиссиянын курамы    тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

            1) Маккамбаев М.- комиссиянын търагасы, айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

2) Сайфитдинов Ш. -комиссиянын търагасынын орун басары, айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,

3) Исаков А. – комиссиянын катчысы,жер адиси,

                           Комиссиянын м\чълър\:

4) Мамедов К. -  райондук  айыл чарба  департаментинин башчысы,

            5) Мансуров И. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),          

6) Моминов И. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

7 Атаханов М.-  айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

8) Алимжанов А.- айылдык кеёештин депутаты(макулдугу менен),

9) Жоробаев Т- жооптуу катчы,

10) Мадалиев Х - жер адиси,

11) Маткаримов А – статиси-экономист,

12) Раимжанов В – салык бъл\м\н\н башчысы,

13)Сидикова М – айыл ъкмът\н\н бухгалтерии.

14) Абдазимов О – Ишкаван айылынын айыл башчысы,

            15) Ураимов З -Коммунист айылынын айыл башчысы,

16) АсановН. – Кызыл-Байрак айылынын айыл башчысы,

17) Атабаев С. – Керме-Тоо айылынын айыл башчысы,

18) Ахмадалиев А – Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчысы,

19) Умаралиев Б.-Жаёы-Турмуш  айылынын айыл башчысы,

            IV.Бул буйрукту аткарылышы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ  тапшырылсын.

V. Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъън\   айылдык кеёештин жер жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                  Кызыл-Кыштак айылдык

                      кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев.