19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 7сессесиясынын токтомдору

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 7сессесиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№  21- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                        19-август 2017-жыл.

  Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз  XXII  сессиясы к\н тартибиндеги:“Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыктары жана II жарым жылга милдеттери жън\ндъг\”маселени карап чыгып токтом кылат.

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыктары канаттандыраарлык деп табылсын.

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын II жарым жылдыгынын милдеттери жактырылсын.

3.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин  туруктуу  комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№ 22- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                            19-август 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак  айылындагы “Бостон”

балдар бакчасына  эки тайпа менен ачууга

              уруксат бер\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги VII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак  айылындагы “Бостон” балдар бакчасына  эки тайпа менен ачууга уруксат бер\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак  айылындагы  “Бостон”  балдар бакчасына  эки тайпа менен ачууга уруксат берилсин.

2.Кара-Суу райондук билим бер\\ бъл\м\нън тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы суралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча”  туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№  23  - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                        19-август 2017-жыл.

Ишкаван жана КермеТоо айылдарындагы

спорт аянтчаларына тийешел\\ жер

аянттарын айыл ъкмът\н\н муниципалдык

менчигине алуу жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  VII сессиясы к\н тартибиндеги:  Айылдык кеёешке жер маселелер боюнча келген каттарды  кароо жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап, айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча комиссиянын 18.08.2017-жылдагы отрумунун протоколунун негизинде токтом кылат:

ТОКТОМ :

1.Кызыл-кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи шайланган) “жер жана аргардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясынын  2014-жылдын 20-августундагы отрумунун чечиминин негизинде  Ишкаван айылындагы  спорт аянтчасына тийешел\\ болгон 0,46 га жер аянтына чектеш жайгашкан 0,06 жер аянты кошулуп 0,52 га жер аянты  айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Керме-Тоо айылындагы  спорт залга тийешел\\ болгон 207,0 чарчы метр жер аянты  айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ (жер адистерине) ж\ктълс\н

4.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештинжер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер  боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№ 24- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                            19-август 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак  айылдык аймагында

жайгашкан жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н

муниципалдык менчигине алуу жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  VII сессиясы к\н тартибиндеги:  Айылдык кеёешке жер маселелер боюнча келген каттарды  кароо жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап, айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча комиссиянын 18.08.2017-жылдагы отрумунун протоколунун негизинде токтом кылат:

ТОКТОМ 

1.Ишкаван айылындагы жаёы калктуу конштарда жайгашкан 150,0 жана  200,0 чарчы метр жер тилкелери айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Жаёы-Турмуш айылынын Х.Абдуллаев атындагы къчъс\н\н  № 2-\йд\н жанындагы 96,0 чарчы метр, Жаштар къчъс\н\н  № 1-\йд\н жанындагы 100,0 чарчы метр жер  жана “Достук” ъткър\\ пункутуна баруучу чоё жолдун боюндагы 24,0 чарчы метр жер тилкелери айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

3.Андижан айылындагы Курманжан датка къчъс\н\н № 529 - \йд\н жанындагы 50,0 чарчы метр, № 539-\йд\н жанындагы 25,0  чарчы метр жана       № 513-\йд\н жанындагы 320,0 чарчы метр жер тилкелери айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

4. Кызыл-Байрак айылындагы № 1764-кантурунда жайгашкан 0,50 га жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

5.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

6. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

    

             

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№ 25 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                        19-август 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  VII сессиясы к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёешке  финансы маселелер боюнча келген каттарды  кароо жън\ндъг\” маселени талкуулап, Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин киреше бъл\г\нъ кошумча т\шкън булактардан, айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 19-августындагы отрумунун № 5-протоколунун негизинде, токтом кылат:

1. Ош шаарынын Ъзбек улуттук-маданий борбору тарабынан даярдалган “Кыргызстандын г\лдъп ъс\ш\ \ч\н” атуу китебин басып чыгарууга 15,0 миё сом ажыратылсын;

2. Кызыл-кыштак айылынын Доё къчъс\н\н тургуну Абдуллаев Миркамилге операция жасатуу \ч\н 18,0 миё сом ажыратылсын;

3. Кызыл-кыштак айыл аймагындагы Б.Осмонов атындагы къчън\н Жаёы-Турмуш, Коммунист, Ишкаван айылдары менен кесилишкен жолдорго жана Андижан айылындагы Курманжан датка къчъс\нъ  жол чырак (светофор) орнотууга 2,0 млн. сом  ажыратылсын;

4. Айылдык  аймактагы 9 мектепке спорттук инвентарларды алып бер\\гъ жалпысы болуп 180,0 миё сом ажыратылсын;

5.”Шамшат-Суу” ИСКАКБны тарабынан тартылган инвестициялык проектке айыл ъкмът\н\н салымы катары 508,0 миё сом ажыратылсын;

6. Жайлоодогу эпзотикалык абалды номалдаштыруу максатында, малдарга таралып кеткен “Яшур” илдетин жайына барып   дарылоого 50,0 миё сом ажыратылсын.

7.К.Сабиров, М.Хошимов жана Беш-Капа къчълър\н\н асфальтоого каралган 1300,0 миё сом каражатты 2018-жылдын бюджетине киргизилсин.

8. Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ (ФЭБ ге) ж\ктълс\н

 9.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин  туруктуу  комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№ 26 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                        19-август 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  VII сессиясы к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёешке  финансы маселелер боюнча келген каттарды  кароо жън\ндъг\” маселени талкуулап, Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин киреше бъл\г\нъ кошумча т\шкън булактардан, айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 19-августындагы отрумунун № 5-протоколунун негизинде, токтом кылат:

1. Кызыл Кыштак айылы боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

- К.Сабиров атындагы къчън\н канализациясынын курулушуна - 150,0 миё сом;

            -М.Хошимов, К.Сабиров атындагы жана Беш-Капа къчълър\нъ суу т\т\ктър\н орнотууга – 106,5 миё сом;

            -Бостон балдар бакчасынын курулуш иштерине 250,0 миё сом;

-М.Газиев атындагы мектепке суу кампа идиши алууга – 25,0 миё            сом;

-Бостон къчъс\н\н канализациясынын курулушуна - 420,0 миё сом;

-Жойпос  къчъс\н\н канализациясынын курулушуна - 100,0 миё сом;

-С.Гаипов атындагы къчън\н канализациясынын курулушуна-150,0миё сом;

-Ш.Каримбердиев атындагы къчън\н канализациясынын курулушуна - 150,0 миё сом;

-Кызыл-Кыштак /БДТ имаратынын ремонт иштерине – 250,0 миё сом;

-А.Бадалов атындагы къчъгъ суу т\т\ктър\н орнотууга – 150,0 миё сом;

-К.Сабиров атындагы къчън\н канализациясынын курулушуна-270,0 миё сом;

2. Жаёы-Турмуш айылы боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

-Жаёы конуштартардагы къчълъргъ электр чубалгыларын сатып алууга-22,5 миё сом;

-С\рът\\-Таш учаскасындагы суу кампасынын тосмосуна-580,0 миё сом;

-Мукумий къчъс\н кеёейт\\гъ-170,0 миё сом;

-С\рът\\-Таш учаскасындагы къп\ръгъ курулуш материалдарын сатып алууга-120,0 миё сом;

-С.Шарипов атындагы къчън\ асфальтоого -200,0 миё сом;

-Б.Осмонов атындагы къчън\н тратуарынын курулушуна-200,0 миё сом;

-С\рът\\-Таш учаскасындагы къчъгъ электр мамычаларын сатып алууга-100,0 миё сом;

-С\рът\\-Таш учаскасына  курулуучу жаёы мектептин курулуш сметалык долбоорун даярдатууга-300,0 миё сом;

3.Андижан айылы боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

-Ленин атындагы къчъгъ суу т\т\ктър\н орнотууга – 130,0 миё сом;

-Ленин атындагы къчъгъ “латок” арык орнотууга – 200,0 миё сом;

-Курманжан датка атындагы къчън\н канализациясынын курулушуна - 100,0 миё сом;

-Ленин атындагы къчън\н ремонтуна – 300,0 миё сом;

-Алимова атындагы къчъгъ элекр мамычаларын жана  чубалгыларын сатып алууга-114,0 миё сом;

4.Коммунист айылы боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

-Коммунист ФАПнын ремонтуна-20,0 миё сом;

-Жаёы ФАПтын курулуш сметалык долбоорун даярдатууга-100,0 миё сом;

-Жаёы конуштарга къп\ръъ курууга-100,0 миё сом;

5.Ишкаван  айылы боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

- Ы.Ахмадалиева атындагы балдар бакчасынын ашканасына электропечка  сатып алууга-30,0 миё сом;

-Жаштар къчъс\нъ элекр мамычаларын жана  чубалгыларын сатып алууга-100,0 миё сом;

- Ишкаван  айылына курулуучу жаёы мектептин курулуш сметалык долбоорун даярдатууга-300,0 миё сом;

6. Кызыл-Байрак айылы боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

-Электр мамычаларын жана чубалгыларын сатып алууга-200,0 миё сом;

7.Керме-Тоо айылы  боюнча сметанын негизинде тъмънк\дъй акча каражаты каралсын:

-Керме-Тоо балдар бакчасынын электр жабдууларын жана ъткърг\чтър\н  алмаштырууга-20,0 миё сом;

-Айылдагы спорт залдын курулушуна-400,0 миё сом.

 8.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин  туруктуу  комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№ 27 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                        19-август 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  VII сессиясы к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёешке  финансы маселелер боюнча келген каттарды  кароо жън\ндъг\ маселенин, Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкарууулардын союзунун 26.04.2014-жылда бекитилген Уставында м\чълър\ жылдык м\чъл\к тълъм\ калктын санына карата ар бир жашоочуга 1,0 сомдон деп аныкталганы боюнча маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймактын  калкынын санына жараша жыл сайын м\чъл\к тълъм акы Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкарууулардын союзунун эсебине которулсун.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ (ФЭБ ге) ж\ктълс\н.

3.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин  туруктуу  комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VII сессиясынын

№ 28 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                        19-август 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын

жайыт комитетинин бюджетине ъзгърт\\

киргиз\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  VII сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын жайыт комитетинин  бюджетине ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселенин боюнча,  Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын С\рътт\\-Таш участкасындагы 650,0 га жана Керме-Тоо айылдарындагы 390,0 га жакынкы жайыт жерлер  Мамлекеттик чегара аймагына ът\п,  пайдаланбай калганды тууралу билдир\\с\н\н жана айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” туруктуу комиссиясынын 2017-жылдын 19-августагы отрумунун    № 6-протоколунун чечиминин негизинде маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын жайыт комитетинин 2017-жылдагы бюджетине ъзгърт\\ киргизилип 120,0  (бир ж\з жыйырма) миё сомго кыскартылсын. 

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ (ФЭБ ге) ж\ктълс\н.

3.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана  инвестициялар боюнча” айылдык кеёештин  туруктуу  комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев