17Август2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин № 29 токтому

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин № 29 токтому

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз VIII сессиясынын

№ 29- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                            30.09. 2017-жыл.

Участкалык  шайлоо  комиссиясынын

ъзгърт\лгън курамына бекит\\ жън\ндъг\

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги VII сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы   № 5237- Кызыл-Кыштак участкалык  шайлоо  комиссиясынын ъзгърт\лгън курамына бекит\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы   № 5237- Кызыл-Кыштак участкалык  шайлоо  комиссиясынын ъзгърт\лгън курамына бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча”  туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

  

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин аймагындагы шайлоо участкаларынын курамына жана резервине шайлоочулардын чогулушунан, коомдук уюмдардан

 кърсът\лгън талапкерлердин сапаттык курамы.

№5237- Кызыл-Кыштак УШК боюнча

Ф.А.Ж. Туулган жылы Паспорту Жашаган дареги Жынысы Билими Иштеген жери, ээлеген кзматы УШКда канча жолу, ким болуп иштеген Телефону
1 Хаджибаева Матлюба Ибрагимжановна 07.10.1976 AN2463243 Кызыл-Кыштак а. Джупас №36 А Жогорку Кызыл-Кыштак аялдар кеёеши 1 жолу 0551 521051
2 Жорабаева Напиза Тажибаевна 12.12.1973 AN0150152 Тълъйкъна. А.Коргон №27 А Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим 2 жолу 0552 622217
3 Усманова Дильбархон Ташланбаевна 02.01.1964 AN4785490 Дыйкан-Кыштак Каримов №27 А Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим 3 жолу 0550 038522
4 Бегижанова Мухаррамхон Махаматкаримовна 20.01.1976 AN3939756 Кызыл-Кыштака. Донг №30 А Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим 5 жолу 0554 505086
5 Тешаева Нурхон Эркиновна 20.05.1981 AN1879737 Ош шаары Космонавтов №9 А Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим 2 жолу 0550 854783
6 Расулова Разия Хабибуллаевна 29.10.1979 AN0789199 Кызыл-Кыштака. Донг А Б\т.жогорку Мугалим 1 жолу 0555 290646
7 Артиков Равшанбек Шухратович 17.06.1982 AN1700421 Кызыл-Кыштака. Джупас №104 Э Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим  жолу 0552 074841
8 Валиева Хайитхон Вахидовна 26.08.1985 AN2816761 Ош шаары Моминов №50 А Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим 1 жолу 0550 818580
9

Насирдинова Жамиля Абдурашитовна

13.04.1969 AN2300394 Кызыл-Кыштака. Донг №31 А Жогорку Мугалим 2 жолу 0552 698500
10

Кочкарова Холида

 Абдурахмановна

12.05.1984 AN2266070 Кызыл-Кыштак а. Х.Алимжанов №14 А Жогорку Мугалим 1 жолу 0552 184900
11

Халбаева Дилфуза

 Абдуллаевна

01.09.1989 AN0067077 Ош Туркоманист №60 А Жогорку Мугалим 1 жолу 0557 166163
12 Кадырова Сохиба Садыковна

03.11.1972

AN2113499 Кызыл-Кыштак а. Жаны турмуш А Жогорку Мугалим 1 жолу 0552 666755
13 Абдулхамидова Гулнора Худайбердиевна 15.05.1980 AN0982630 Кызыл-Кыштак а. Джупас №68 А Жогорку №65 М.Сабиров мектебинде мугалим 1 жолу 0555 106825
14 Пиритдинова Мухайе Абдипаттаевна 20.07.1972 AN2463243 Кызыл-Кыштак а. Джупас №111 А Жогорку Мугалим 1 жолу  0557045158
15

Хакимова Кибирья

Абдуразакона

28.05.1957 AN1436947 Кызыл-Кыштак а. Джупас №2 А Жогорку Мугалим 1 жолу 0556 582777
16 Пайзуллаева Малика Махамаджановна 31.05.1970 AN0982663 Кызыл-Кыштак а. Донская №117 А Жогорку Мугалим 1 жолу 0550 837792
17 Дадажанова Умида Мадалимжановна 29.12.1974 AN1416994   А Жогорку Кызыл-Кыштак аялдар кеёеши 2 жолу 0551 470075
18

Абдуллаева Замира

 Анваровна

15.07.1984 AN2085931 Кызыл-Кыштака. Донг №25 А Орто Дыйкан чарба м\чъс\ 1 жолу 03222 7-12-18
19

Буранов Хусан

 Хурматыллоевич

01.04.1980 AN0984638 Кызыл-Кыштак а. Бостон №20 Э Орто Жеке ишкер 1 жолу 0553 055300
20 Рахматуллаев Хикматилло Хайдарович 30.09.1984 AN3663030 Кызыл-Кыштак а. Мирзакантов №277 Э Жогорку Врач стаматолог 1 жолу

0555 001991