23Февраль2020

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айылдык кенешинин 6 чакырылышынын токтомдору

Сарай айылдык кенешинин 6 чакырылышынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин(VI-шайланган) кезектеги                                   

                                         I- сессиясынын

                                          Токтому

Киров айылы                       №1                                                 “09” 01.2017-ж

“Депутаттардын Сарай айылдык

Кеёешинин Регламентин бекит\\ жън\ндъ”

            К\н тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап чыгып, депутаттар тарабынан айтылган сын- сунуштарды эске алып, Сарай айылдык Кеёеши токтом кылат:

                                            Токтом:

 1. Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин Регламенти алымча-кошумчасы менен бекитилсин.

Сарай айылдык кеёешинин търагасы:                                         Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин(VI-шайланган) кезектеги                                   

                                         I- сессиясынын

                                          Токтому

Киров айылы                       №2                                                 “09” 01.2017-ж

“Депутаттардын Сарай айылдык

Кеёешинин търагасын шайлоо  жън\ндъ”

            Депутаттардын Сарай айылдык кеёешинин търагасын шайлоо жън\ндъг\ маселени карап чыгып,”Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана жашыруун добуш бер\\н\н эсептъъ комиссиясынын  жыйынтыгы менен Сарай айылдык Кеёеши токтом кылат:

                                            Токтом:

 1. Сарай айылдык Кеёешинин  депутаттарынын  эсептъъ комиссиясынын

жыйынтыгы менен депутат Арзиев Эмиль Маматкаримович депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин търагасы болуп шайлансын

Сарай айылдык кеёешинин търагасы:                                         Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин(VI-шайланган) кезектеги                                   

                                         I- сессиясынын

                                          Токтому

Киров айылы                       №3                                                 “09” 01.2017-ж

“Депутаттардын Сарай айылдык

Кеёешинин търагасынын орун

басарын шайлоо  жън\ндъ”

            Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин търагасынын орун басарын  шайлоо жън\ндъг\ маселени карап чыгып,”Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ачык добуш бер\\н\н бер\\н\н негизинде депутаттардын  Сарай айылдык Кеёеши токтом кылат:

                                            Токтом:

 1. “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына ылайык ачык добуш бер\\н\н жыйынтыгынын  негизинде депутат Тагаев Садырбек Сапаралиевич депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин търагасынын орун басары болуп шайлансын

Сарай айылдык кеёешинин търагасы:                                         Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин(VI-шайланган) кезектеги                                   

                                        II- сессиясынын

                                          Токтому

Киров айылы                       №1                                                 “12” 01.2017-ж

“Айылдык Кеёештин туруктуу

 комиссияларынын курамын

бекит\\ жън\ндъ”

            К\н тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап чыгып, депутаттар тарабынан айтылган сын- сунуштарды эске алып, Сарай айылдык Кеёеши токтом кылат:

                                            Токтом:

Айылдык Кеёештин туруктуу комиссияларынын курамы тъмънк\дъй курамда бекитилсин.

1.Финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын курамы:

   1. Абдрахманов Азамат

   2. Калыкулов Максат

   3. Шерматов Бакытбек

   4. Токторов Нурали

   5. Эргешов Алтынбек.

2. Жер боюнча туруктуу комиссиясынын курамы:

1. Баймуратов Бакыт

2. Мадымаров Улан

3. Дадаев Манас

4. Актамов Жыргал

5. Рахманов Жолдош.  

3.Билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана социалдык суроолор боюнча туруктуу комиссиясынын курамына:

1. Къчъбаева Насиба

2. Мирсаидов Надыржан

3. Чодонов Билял

4. Мошонов Мелис

5. Нурмаматов Нурзаман.

4.Инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу комиссиянын курамына:

1. Амиров Абжапар

2. Маткабилов Шоятбек.

3.Каримов Бахадыр

4.Сайдалиев Улан

5. Батыров Алмаз.

5. Жаштар саясаты боюнча иштъъ жана спорт боюнча туруктуу комиссиясынын курамына:

1. Таджибаев Саматбек

2. Раимжанов Мураджан

3. Нуров Нурбек

4. Акылбеков Элнур

5. Назаров Ихтияр

6. Салимов Алтын

6. Этика боюнча туруктуу комиссиясынын курамына:

1. Анарбаев Абдыкапар

2. Кырбашев Тыныбек

3. Акимов Мурат.

Сарай айылдык кеёешинин търагасы:                                         Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин(VI-шайланган) кезектеги                                   

                                         III- сессиясынын

                                          ТОКТОМ

Киров айылы                       №1                                                 “03” 02. 2017-ж

“Сарай айылдыкъкмът\н\н башчысын

 шайлоо  жън\ндъ”

К\н тартибиндеги маселе  боюнча 24 депутаттын катышуусуда жашыруун добуш берилип,шайлоо комиссиясынын жыйынтык протоколунун негизинде 21 (жыйырма бир) добуш “ООБА” деп,3(\ч) добуш “БААРЫНА КАРШЫ” деп белгиленгенин аныктап, Сарай айылдык Кеёеши

                                          Т О К Т О М    К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н башчысы болуп  Тургунбаев Замирбек Жолболдуевич  шайлансын.
 2. Сарай айыл ъкмът\н\н бардык тармактагы жоопкерчилиги жана социалдык-экономикалык ън\г\\с\ Тургунбаев Замирбек Жолболдуевичке милдеттендирилсин.

Сарай айылдык кеёешинин търагасы:                                         Э.Арзиев.

Klnm.nmnjnnm

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IV сессиясынын

          1 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    18.02.2017-ж.

“Сарай айыл өкмөтүнүн 2017-жылга

карата бюджетин бекитүү жөнүндө”.

Сарай айыл ъкмът\н\н  2017-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү жана айыл өкмөтүнүн штаттык бирдиги боюнча  талкуулап чыгып Сарай айылдык Кенеши

                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1.Сарай айыл өкмөтүнүн 2017-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша  бөлүгү 136067,1 мин сом анын ичинде 3120,0 мин.сом атайын каражат ата-энелер взносунун эсебинде алымча кошумчасы менен бекитилсин.

2. Сарай айыл ъкмът\н\н 2017- жылга бекитилген жергиликт\\ бюджети  2013- 2017- жылдарга белгиленген ън\г\\ стратегиясын аткарууга : Киров айылындагы 720 орундуу мектептин курулушун аяктоо, Ак –Ъргъъ жаны конушуна таза суу линияларын орнотуу, Тураталы базарына жер алдынан ът\\ч\ къп\ръ куруу, Конурат айылына  ФАП куруу, Присавай айылына таза суу трубаларын тартуу, Присавай мектебине ашкана куруу, Эркин айылына жабык кичи футбол талаасын куруу, Тельман айылына спорт аянтчасын куруу, Миялы айылына спорт аянтчасын куруу, Киров айылына бала бакча куруу жана Киров,Тельман,Эркин, Конурат, Присавай, Миялы айылдарынын жолдорун асфальттоого сарпталсын.

3. Сарай айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жеткиликтүү иш алып баруу жана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетишүү жагы айыл өкмөтүнүн ФЭБ нө милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын кызматкерлери  36,анын ичинен ФЭБ башчысы 1, айыл башчылары  5, вус инспектору  6, башкы адис 5, жетектөөчү адис  6 жана адис-3, тейлөө кызматкерлери 4 штат бирдиги, КР өкмөтүнүн токтому № 403 келишим менен 3 штат бирдиги өлчөмүндө бекитилсин. Келишим менен  иштеген кызматкерлерге КР өкмөтүнүн токтому №384 08.07.2013-жылдагы мыйзамы менен эмгек акы төлөнүп берилсин.

4.Сарай айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү сметанын негизинде 2017-жылга түшкөн кирешелердин чегинде, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статьяларга (эмгек акы, соц.фонд, дары дармек, тамак аш, коммуналдык чыгымдарга чегерүү) каржылануусу менен белгиленсин.

5. Субсидиялар ънд\р\шт\к ишмерд\\л\кт\н денгээлдерине ылайык мамлекеттик бирдиктердин ишканаларына бъл\нгън чыгымдар :   Сарай Тазалык – 2000,0 мин.сом, Сарай Жайыт -1400,0 мин.сом, Сарай Тех.сервис -900,0 мин.сом, Сарай Вет.сервис -500,0 мин.сом, Сарай Монгу Суу-700,0 мин.сом, Долончек Сарай -1150,0 мин.сом, Коргошун Талаа -1150,0 мин.сом эсебинде бекитилип, козомолу,жоопкерчилиги Сарай айыл ъкмът\нъ аткаруу органына милдеттендирилсин.

6. Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлсүн..

7. Сарай айыл өкмөтүнүн бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы 6 айдын жыйынтыгы менен Сарай айылдык Кенешинин сессиясында каралсын.

8. Сарай айыл өкмөтүнүн 2016-жылы жумшалбай калган акча каражаты 1439,0 мин сом   эмгек жамаатынын суранычын канаатандырып жамааттык келишимдин негизинде тамак аш үчүн компенсация жана Сарай айыл ъкмът\н\н материалдык базасын чындоого  жумшалсын жана  180,1 мин. сом атайын каражат ата-энелер взносу  кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

9. Сарай айыл өкмөтүнүн 2017-2019-жылдарга карата түзүлгөн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолу бекитилсин (тиркеме тиркелет).

           10. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                                             Э. Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IV сессиясынын

          2  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    18.02.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

бала-бакчаларынын

тамак-аш \ч\н акча

 каражатын кътър\\

жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н бала-бакчаларынын тамак-аш \ч\н акча

 каражатын кътър\\ жън\ндъг\ бала-бакчалардын жетекчилеринин билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

  

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай  айыл ъкмът\н\н мектепке чейинки билим бер\\ч\ бала бакчаларда тарбиялануучулардын тамак-ашынын сапатын жакшыртуу максатында Сарай айыл ъкмът\ тарабынан ар бир тарбиялануучу \ч\н тълън\\ч\ 18 сом  25сомго жогорулатылсын.
 2. Ата-энелер тарабынан тълън\\ч\ 650 сомго 100сом кошулуу менен  750 сомго жогорулатылсын. Анын ичинен 100(ж\з) сом камкордук фондуна алынсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысына тапшырылсын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IV сессиясынын

          3  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    18.02.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

бюджетин кътър\\ \ч\н

комиссия курамын т\з\\

 жън\ндъ

         Сарай  айыл ъкмът\н\н башчысы З.Тургунбаевдин  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\н\н кескин т\ш\п кеткенине байланыштуу бюджетти кътър\\ максатында Кара-Суу шаарындагы”Туратали” базарындагы патенттерди текшер\\ \ч\н айылдык Кеёештин депутаттарынан комиссия курамы т\з\лс\н.
 2. Комиссия тъмънк\дъй курамда т\з\лс\н:
  1. Баймуратов Бакыт Абдалимович-комиссиянын търагасы,
               м\чълър\:
     2.Абдрахманов Азамат Пайзиллаевич
     3.Анарбаев Абдыкапар Жалилович
     4.Акимов Муратбек Абдусаламович
     5.Актамов Жыргалбек Урубаевич
     6.Акылбеков Элнур Акылбекович
     7. Токторов Нурали Муктарович
     8. Тажибаев Саматбек Абдурашитович
     9.Батыров Алмасбек Салиевич
    10. Чодонов Билял Алибекович
    11.Калыкулов Максат Кочканович
    12.Каримов Бахадыржан Артыкбаевич
   13.Эргешов Алтынбек Орозалиевич
   14.Кырбашев Тыныбек  Толекович
   15.Мадымаров Улан Мекенович
   16.Маткабилов Шоятбек Хасанджанович
   17.Мирсаидов Нодиржан Жолдошович
   18.Мошонов Мелисбек Муктарович
   19.Назаров Ихтияр Исраилович
   20.Нурмаматов Нурзаман Нурмаматович
   21.Нуров Нурбек Бакытбекович
   22.Раимжанов Мураджан Сабиржанович
   23.Рахманов Жолдошбай Суюнович
   24. Шерматов Бакытбек Тухтасунович
   25.Сайдалиев Уланбек Саипжанович.
 1. Т\з\лгън комиссия курамына:

-          текшер\\н\ кылдат ж\рг\з\\, текшер\\н\н жыйынтыгын чыгаруу  милдеттендирилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын..

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IV сессиясынын

          4  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    18.02.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

тургундарынын ич\\ч\

таза сууга болгон

тълъмдър\н\н тарифин

 бекит\\ жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н “Таза-Суу” ИСКАКБларынын башчысы А.Чодоновдун  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н тургундарынын ич\\ч\ таза сууга болгон тълъмдър\ къчъдъг\ суу т\т\г\нън ичсе, ар бир адамга 15(он беш) сомдон, ал эми короосунун ичиндеги суу т\т\г\нън ичсе, ар бир адамга 25(жыйырма беш) сомдон тарифтери бекитилсин.
  1. Сарай айыл аймагында калкты таза суу менен камсыз кылуу \ч\н

къчъгъ коюлган суу т\т\ктър\нън т\т\к улап короосуна алып кир\\гъ тыюу салынсын жана ъз алдынча улап алуучулардан 30000(отуз миё) сом ълчъм\ндъ айып пулу ънд\р\лс\н.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай  айыл ъкмът\н\н “Таза-Суу” ИСКАКБларынын башчысы А.Чодоновго     ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                               Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IV сессиясынын

          5  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    18.02.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

тургундарынын жайыт

пайдалануучуларынын

жайытка  болгон

тълъмдър\н\н тарифин

 бекит\\ жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н жайыт комитетинин  башчысы Г.Зулпукаровдун  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н тургундарынын жайыт пайдалануучуларынын

жайытка болгон тълъмдър\ тъмънк\дъй тарифте бекитилсин. Жайыт акы кара малга 125сом, кой-эчкиге   30сом,жылкыга  185сом,музоого   85сомдон,ал эми АРИС менен биргеликте уюштурулган къчмъ кыркым менен кыркуу 1 кой \ч\н 20сом, жайыт жердин кыйыр пайдалануучулар \ч\н 650сом,  ошондой эле эгиндерге т\шкън мал жандыктарга айып пулун салуу боюнча жылкыга жана кара малга  3000сом, кой эчкиге 500 сомдон, ал эми жайлоого айдабаган мал жандыктары \ч\н малчы-койчуларга малынын санына карап 50миё сомдон 100миё сомго чейин айып пулу салынсын.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай  айыл

ъкмът\н\н жайыт комитетинин  башчысы Г.Зулпукаровго ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                               Э.Арзиев.

 

            

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          1  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Тельман айылынын

къчъс\нъ ат коюу жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын “Батыш” къчъс\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, бир нече сыйлыктардын ээси Абдраимов Абдыкасымдын атын ыйгаруу \ч\н уулу К.Абдраимовдун билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын “Батыш” къчъс\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Абдраимов Абдыкасымдын аты ыйгарылсын.
 2. Жогорудагы Абдраимов Абдыкасымдын аты ыйгарылган къчън\ жарыктандырууга, таза суу менен камсыз кылууга, ошол къчъдъг\ жакыр жашаган жарандарга материалдык жардам бер\\гъ жана къчъгъ аты жазылып тактайчаларды ил\\  жагы уулу  К.Абдраимовго  милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          2  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

«Мъёг\-Суу» СПАсынын

сугат суу \ч\н тарифин

 бекит\\ жън\ндъ

         Сарай  айыл ъкмът\н\н «Мъёг\-Суу» СПАсынын жетекчиси А.Мамиевдин билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н «Мъёг\-Суу» СПАсынын сугат суу керектъъч\лър\нъ болгон тълъмдър\(тарифи)суу жакшы жетпеген кээ бир жерлерге жеёилдет\\ менен тъмънк\дъй бекитилсин:
 2. 2017-жылга 1,0га айыл чарба ъс\мд\ктър\нъ сугат суу бер\\ нормасы боюнча суунун  акысын тълъъ тарифи
Аталышы сом
1 Пахта 1000
2 Тамеки 1000
3 К\зд\к буудай 1000
4 Дандык ж\гър\ 1000
5 Жашылча 1200
6 Картошка 1200
7 К\н карама 1200
8 Бак дарак 1200
9 Бахча(коон.дарбыз) 1200
10 Беде чъп 1200
11 Пияз 3000
12 Шалы 3800
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай  айыл ъкмът\н\н «Мъёг\-Суу» СПАсынын жетекчиси А.Мамиевге ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                        Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          3 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Присавай айылына  ич\\ч\

таза сууга болгон

муктаждыктарын канаатандыруу

\ч\н акча  каражатын бъл\п бер\\

 жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н Присавай айылынын айыл  башчысы Р.Салаевдин  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н Присавай айылынын тургундарынын ич\\ч\ таза сууга болгон муктаждыктарын канаатандыруу максатында айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинен 30000(Отуз миё) сом акча каражаты бъл\н\п берилсин.
 2. Акча каражатын бъл\п бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н финансы экономика бъл\м\н\н башчысы С.Бекмуратовага милдеттендирилсин.  
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай  айылдык кеёешинин финансы жана бюджет  туруктуу комиссиясынын търагасы А.Абдрахмановго    ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                               Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          4  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\ндъг\

ири м\й\зд\\ малдарды

идентификациялоодо бирка

басуу жана операторлордун

эмгек акысы \ч\н тълъмдърд\

 бекит\\ жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н ветеринардык адиси П.Абдырахмановдун  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши    

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\ндъг\ ири м\й\зд\\ малдарды идентификациялоодо

бирка басуу жана операторлордун эмгек акысы \ч\н бирка баасы ичинде ар бир баш малга тълъм\ 80 сом деп бекитилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай  айыл

ъкмът\н\н ветеринардык адиси П.Абдырахмановго  ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                               Э.Арзиев.

 

                Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          5 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

муниципалдык менчигиндеги

 бош турган обьектилерди

ижарага бер\\ жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н башчысы З.Тургунбаевдин  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Киров айылындагы эски чайхана, ФОК,маданият \й\ндъг\ бош турган 2

кеёсе жана к\н батыш тарабындагы “отдел охрана” ишканасы отурган имарат, Тельман айылындагы эски мектеп, эски фап, Эркин айылындагы эски маданият \й\, эски бала бакча, Коёурат айылындагы эски маданият \й\, эски шыйпаё ушул имараттар мыйзам чегинде ижарага берилсин.

 1. алсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Кеёештин Бюджет жана

финансы туруктуу комиссиясына   ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          6 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                          13.03.2017- ж

Сарай айыл ъкмхт\н\н муниципалдык жерерин тактоо жана бюджетти кътър\\ жън\ндъ.

    Сарай айыл ъкмът\н\н муниципалдык жерлерин тактоо жана бюджетти кътър\\ максатында

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Туратали базарынын айланасындагы Сарай айыл ъкмът\нъ тиешел\\ болгон

жерлерди,снос болгон жерлерди муниципалдык менчикке ъткър\п тактоо ж\рг\з-\п,такталган жерлер мыйзам чегинде ижарага берилсин.

 1. Т\з\лгън ижара келишимдерди райондук жерге жайгаштыруу жана кыймыл-

сыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармасында каттоо ж\рг\з\лс\н.

 1.  Токтомдун аткарылышы Сарай айыл ъкмът\н\н башчысы З.Тургунбаевке

милдеттендирилсин.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          7 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Эркин айылындагы  турак

 жай куруу \ч\н берилген

3,52га жерди башка контурга

 жылдыруу жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н жер адистери Э.Матазимов жана С.Мамиевдердин сунушун угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н Эркин айылындагы турак жай куруу \ч\н 147

контурдан жана 149-11-контурунан трансформация болгон 3,52га жер тилкеси 238-контурга жылдырылсын.

2.   Жогорудагы бош жер тилкесинин жылдыруулусунун мыйзамдуулугун тактоо Сарай айыл ъкмът\н\н жер адистерине милдеттендирилсин.

туруктуу  комиссиясына   ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          8 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Эркин айылындагы  3 эм

балалуу жалгыз бой энеге

социалдык жардам кърсът\\,

турак жай куруу \ч\н жер

 тилкесин бъл\п бер\\

жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н Эркин айылынын тургуну, 3 эм балалуу жалгыз бой эне Марипова Кызжибек  билдир\\с\н угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н Эркин айылынын тургуну, 3 эм балалуу жалгыз бой

эне   Марипова Кызжибекке социалдык жардам кърсът\\ жана  турак жай куруу \ч\н жер тилкеси бъл\н\п берилсин.

 1.   Жер тилкесинин бъл\п бер\\ мыйзам негизинде Сарай айыл ъкмът\н\н жер адистерине  милдеттендирилсин.
 2.  Акчалай жардам кърсът\\ мыйзам чегинде Сарай айыл ъкмът\н\н социалдык жардам кърсът\\ тармагына дайындалсын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          9 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    13.03.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н аймактык

тескъъч\лър отурган имараттын

артындагы бош турган жер тилкесинин

мыйзамдуулугун кароо жън\ндъ

            Сарай  айылдык Кеёешини депутаты Б.Баймуратовдун сунушун угуп, талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Киров айылындагы Сарай айыл ъкмът\н\н административдик мекемесинин

жогору жагында аймактык тескъъч\лър отурган имараттын артында  пахта заводунун имаратына чейинки бош жер тилкесинин мыйзамдуулугу каралсын.    

 1. Жогорудагы бош жер тилкесинин мыйзамдуулугун тактоо Сарай айыл

ъкмът\н\н жер адистерине милдеттендирилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ  ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

V сессиясынын

          10 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                          13.03.2017- ж

Сарай айыл ъкмът\н\н 2017-жылга

бекитилген бюджетине ъзгърт\\лърд\

киргиз\\ жън\ндъ

    Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2016-жылдын № 307 Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жън\ндъ мыйзамына толуктоолорду киркиз\\ жън\ндъ» токтомун талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н жайыт жерлерин пайдалануу \ч\н акы 2017-жылга карата каралган бюджетинин киреше бъл\г\ 285,0 миё сомгобекитилип, чыгаша бъл\г\нъ  бюджеттен  300,0 миё сом эсебинде бекитилген сметага ылайык жайыт комитетине каржылоого жумшалсын.
 2. Жайыт комитетин бюджеттин эсебинен каржылоо жагы мыйзам чегинде Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы  тарабынан аткарууга алынсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

          Сарай  айылдык

          Кеёешинин търагасы:                                                   Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VI сессиясынын

          1  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    28.04.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Тельман айылынын

къчъс\нъ ат коюу жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын “Ак-шоолаа” къчъс\н\н тургундарынын сунунтарынын негизинде, Ак Шоола къчъс\н,колхоздун бир нече жолку  сыйлыктарынын ээси, айылдык кеёештин 2 жолку депутаты Ташбеков Кадырбектин ысымын ыйгаруу \ч\н,Тельман айылынын тургуну К.Эшматованын  билдир\\с\н угуп, ошондой эле Тельман айылынын тургуну К.Топчуевдин, жаёы чектин къчъс\нъ колхоздун ардагери Сатыбалдиев Топчунун атын коюу сунушун угуп жана  талкуулап Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын Ак Шоола  къчъс\нъ колхоздун  ардагери Ташбеков Кадырбектин ысымы ыйгарылсын.
 2. Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын жаны чекгинин  къчъс\нъ колхоздун  ардагери Сатыбалдиев Топчунун ысымы ыйгарылсын.
 3. Жогорудагы Ташбеков Кадырбектин жана Сатыбалдиев Топчунун ысымы   ыйгарылган къчълърд\  жарыктандырууга, таза суу менен камсыз кылууга, ошол къчъдъг\ жакыр жашаган жарандарга материалдык жардам бер\\гъ жана къчъгъ аты жазылып тактайчаларды ил\\  жагы уул-кыздарына    милдеттендирилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VI сессиясынын

          2  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    28.04.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Киров  айылынын

тургундарына акчалай

жардам бер\\ жън\ндъ

            Сарай айыл ъкмът\н\н Киров  айылынын тоголок жетим калган тургундарын: 18.08.2000 ж Режавалиев Исхакты, 04.06.2007ж Исраилова Мадинаны,20.04 2010ж. Исраилов Иласты  Социалдык камсыздоо тарабынан тоголок  жетимдердин учетуна алынып. Ъкмът тарабынан 50 000 сом акчалай жардам кърсът\\ боюнча сунушту угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай  айыл ъкмът\н\н  Киров  айылынын тоголок жетим  калган тургундарын  Социалдык камсыздоо тарабынан тоголок  жетимдердин учетуна алынып.Режавлиев Исхакка,Исраилова Мадинага,Исраилов Иласка ъкмът тарабынан 50 000 сом акча каражаты бъл\н\п берилсин.
 2. Акча каражатын бъл\п бер\\ жагы мыйзам чегинде Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С. Бекмуратовага  аткарууга алынсын
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VII сессиясынын

          1 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                          28.07.2017- ж

Сарай айыл ъкмът\н\н 2017-жылга

бекитилген бюджетинен суу насосун

алмаштыруу жън\ндъ

    Cарай айыл ъкмът\нъ караштуу Киров айылындагы Коргошун Талаа сууканасынын суу чыгаруучу насосу к\й\п жараксыз болуп Киров айылынын тургундары таза суусуз калгандыктан тез арада жаёы суу насосун сатып алуу \ч\н сунушту угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1.       Сарай айыл ъкмът\н\н караштуу Киров айылындагы Коргошун Талаа таза суу чыгаруучу суу насосун алмаштырып жаёы суу насосун сатып алуу \ч\н бюджеттен 288800 (эки ж\з сексен сегиз миё сегиз ж\з) сом бъл\н\п берилсин.
 2.       Суу насосун сатып алуу \ч\н акча каражатын мыйзам чегинде бъл\п бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы тарабынан аткарууга алынсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            Сарай  айылдык

          Кеёешинин търагасы:                                                   Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VII сессиясынын

          2  Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    28.07.2017-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н

Тельман айылынын

къчъс\нъ ат коюу жън\ндъ

      Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын тургундарынын сунунтарынын негизинде,Тельман айылынан к\н чыгыш тарапка карай Тельман МТФга чейинки къчън\  колхоздо ъм\р бою иштеп,коммунист болуп колхоздун чыёалышына салым кошкон, бир нече жолку  сыйлыктарынын ээси Оморов Култайдын ысымын ыйгаруу \ч\н сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1.     Сарай  айыл ъкмът\н\н Тельман айылынан к\н чыгыш тарапты къздъй Тельман МТФга чейинки къчъ  колхоздун  ардагери Оморов Култайдын ысымы ыйгарылсын.
 2.    Жогорудагы Оморов Култайдын ысымы   ыйгарылган къчън\  жарыктан-дырууга, таза суу менен камсыз кылууга, ошол къчъдъг\ жакыр жашаган жарандарга материалдык жардам бер\\гъ жана къчъгъ аты жазылып тактайчаларды ил\\  жагы уул-кыздарына    милдеттендирилсин.
 3.   Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VII сессиясынын

          3 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                          28.07.2017- ж

Сарай айыл ъкмът\н\н жайыт

комитетинин бюджетине ъзгърт\\

киргиз\\ жън\ндъ

     Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт комитетинин 2017-жылда бекитилген 284 миё сом бюджетти Алай районунун жайыты ъздър\нъ ът\п кеткендигине байланыштуу бюджетин кыскартуу максатында жайыт комитетинен т\шкън билдир\\с\н угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                           Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1.     Сарай айыл ъкмът\н\н жайыт комитетинин бюджети 120(бир ж\з жыйырма) миё сомго кыскартылсын.
 2.    Жайыт комитетинин бюджетин кыскартуу Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С.Бекмуратовага  милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ  

ж\ктълс\н.

            Сарай  айылдык

          Кеёешинин търагасы:                                                   Э.Арзиев.