12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Ак-Таш айылдык кенешинин токтомдору 2017

Ак-Таш айылдык кенешинин токтомдору 2017

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 


        Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Ак-Таш айылдык

кеёеши

            715513 Жылкелди айылы

                   тел: (3232) 2-63-17

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Ак-Ташский айылный

кенеш

                                                   715513 Жылкелди айылы

                                                               тел: (3232) 2-63-17

   

Депутаттардын Ак-Таш айыл аймактык Кенешинин кезектеги 1 сессиясынын (алтынчы шайланган)

 

№1 / 1  Т О К Т О М У

                                                                      

Жылкелди айылы                                                                                                 19.06.2017-ж

   

Кара-Суу районунун Ак-Таш айылдык Кеёешинин  търагасын шайлоо жън\ндъ

          Ак-Таш айыллык Кеёешинин 2017-жылдын 19-июнундагы сессиянын жана сунуштардын негизинде Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

 

 1. Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык Кеёешинин търагасы болуп дайындалсын.
 2. Сессиянын протоколун жана токтомун бекитип бер\\ жагы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.
 3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы Т.Кадыровго ж\ктълс\н.

 

 

 

Ак-Таш айылдык кеёешинин

жашы боюнча улуу депутаты:                                         Ъ.Кудайбердиев
        Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Ак-Таш айылдык

кеёеши

            715513 Жылкелди айылы

                   тел: (3232) 2-63-17

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Ак-Ташский айылный

кенеш

                                                   715513 Жылкелди айылы

                                                               тел: (3232) 2-63-17

   

Депутаттардын Ак-Таш айыл аймактык Кенешинин кезектеги 1 сессиясынын (алтынчы шайланган)

 

№1 / 2  Т О К Т О М У

                                                                      

Жылкелди айылы                                                                                                 19.06.2017-ж

   

Кара-Суу районунун Ак-Таш айылдык Кеёешинин  търагасынын орун басарын шайлоо жън\ндъ

          Ак-Таш айыллык Кеёешинин 2017-жылдын 19-июнундагы сессиянын жана сунуштардын негизинде Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

 

 1. Кудайбердиев Ъм\рбек Ак-Таш айылдык Кеёешинин търагасынын орун басары болуп дайындалсын.
 2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы Т.Кадыровго ж\ктълс\н.

 

 

 

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы:                                         Т.Кадыров
        Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Ак-Таш айылдык

кеёеши

            715513 Жылкелди айылы

                   тел: (3232) 2-63-17

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Ак-Ташский айылный

кенеш

                                                   715513 Жылкелди айылы

                                                               тел: (3232) 2-63-17

   

Депутаттардын Ак-Таш айыл аймактык Кенешинин кезектеги 1 сессиясынын (алтынчы шайланган)

 

№1 / 3  Т О К Т О М У

                                                                      

Жылкелди айылы                                                                                                 19.06.2017-ж

   

Кара-Суу районунун Ак-Таш айылдык Кеёешинин  регламентин бекит\\ жън\ндъ

          Ак-Таш айыллык Кеёешинин 2017-жылдын 19-июнундагы сессиянын жана сунуштардын негизинде Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

 

 1. Ак-Таш айылдык Кеёешинин регламенти сессиянын протоколуна ылайык бекитилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы Т.Кадыровго ж\ктълс\н.

 

 Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы:                                         Т.Кадыров

 

 

Ак-Таш айылдык кенешинин кезектеги сессиясынын №1 (алтынчы шайланган)

ПРОТОКОЛУ

Жылкелди айылы                                                                                                    19 июнь 2017-жыл.

Сессияны айылдык кенештин депутаттарынын аксакалы Кудайбердиев Ъмурбек ачты .

ЖОЛДОШ ДЕПУТАТТАР !

Айылдык кеёештин 21 депутатынын ичинен 19 депутаты жана Кара-Суу райондук АШК бъл\м\н\н търагасы катышып олтурат 2-белгил\\ сепептер менен келбей калды.

УРМАТТУУ ДЕПУТАТТАР

Сессияны ачуу \ч\н кимде кандай сунуш бар?

Ачылсын деген депутаттар кол кътър\п добуш берип коюсун суранамын.

Каршы?-жок

Калыс?-жок

Баары - 19

Бир добуштан ачык деп жарыялаймын.

УРМАТТУУ ДЕПУТАТТАР!

Сессияны жаны шайланган депутаттардын аксакалы Кудайбердиев Ъмурббек ачып, Сессиянын ишин алып баруу \ч\н жумушчу секретариятты шайлап алсак.

Айылдык Кенешинин сессиясынын ишин алып баруу \ч\н секретарияттыкка:

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жооптуу катчы кызматынын милдетин аткаруучу Абдуллабекова Бегимай депутаттар тарабынан сунушталып жатат.

Урматтуу секретариятка шайланган жолдош келип ъз ордуёузду ээлешиёизди суранамын.

Угулду: Ъ.Кудайбердиев депутаттардын аксакалы: Айылдык кенештин сессиясынын к\н тартибиндеги маселе боюнча тааныштырды.


KYH ТАРТИБИНДЕ:

 1. Мандат          тапшыруу.
 2. Айылдык кенештин търагасын шайлоо.

Угулду: К\н тартибиндеги биринчи маселе боюнча Кара-Суу райондук А.Ш.К. бъл\м\н\н башчысы Султанов Назарбек : Уматтуу депутаттар,тъш белги азыркы учурда жок мурдагы шайлоодо да жок болчу, ошондуктан азыр мандатынарды тапшырып турууга уруксат берсениздер,ошондой эле ушул мандатынар менен ъз жумушунуздарда баштасаныздар болот.

Угулду:К\н тартибиндеги экинчи маселе боюнча Кудайбердиев Ъмурбек айылдык кеёештин депутаттарынын аксакалы: Анда эмесе айылдык кенештин търагасын шайлоо боюнча кимде кандай сунуш бар?

Дооронов Абдулла Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты: Търаганы шайлоону жашыруун т\рдъ ъткърсък деген сунуш бар

Ушул сунуш бекитилсин деген депутаттар кол кътър\п добуш берип коюсун суранам.

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары -19

Сунуш бир добуштан бекитилди.

Кудайбердиев Ъмурбек айылдык кенештин депутаттарынын аксакалы: Урматтуу депутаттар айылдык кенештин търагалыгына кимдерди сунуштайсынар?

Тълънъв Фахридин Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты: Биз айылдык кенештин търагалыгына Кадыров Талайбекти сунуш кылабыз.

Кудайбердиев Ъмурбек айылдык кенештин депутаттарынын аксакалы: Урматту депутаттар дагын кимде кандай сунуш бар,эгер жок болсо кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары - 19                                                                                                                 

Сунуш бир добуштан бекитилди.

Кадыров Талайбек Ак-Ташайылдык кенешинин търагасы: Уматтуу депутаттар колдогонунуздар \ч\н чон ыраазычылыгымды билдиремин.

Угулду Кадыров.Т Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: к\н тартибиндеги маселе боюнча тааныштырды

 1. Търаганын орун басарын шайлоо
 1. Регламента бекит\\

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Уматтуу депутаттар айылдык кенештин търагасынын орун басарына кимдерди сунуштайсынар?

Дооронов Абдулла Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты : Биз айылдык кенештин търагасынын орун басарына Кудайбердиев Ъмурбекти сунуштайбыз

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Урматту депутаттар Дооронов Абдулланын сунушу боюнча кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары - 9

Сунуш бир добуштан бекитилди.

Камилов Ислам Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты : Биз айылдык кенештин търагасынын орун басарына Айтбай уулу Асхатты сунуштайбыз

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Урматту депутаттар Камилов Исламдын сунушу боюнча кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары - 6

Сунуш бир добуштан бекитилди.

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Уматтуу депутаттар регламент бекитуу боюнча кимде кандай сунуш бар?

Ибраимов Бакыт Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты : Урматтуу депутаттар жана търага сессиянын убакытыны белгилеп алууну сунуш кылам. Ар бир баяндамага 20 м\нъткъ чейин убакыт бълсък жетет

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Урматту депутаттар Ибраимов Бакыттын сунушу боюнча кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

«

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары - 19

Сунуш бир добуштан бекитилди.

Дооронов Абдулла Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты : Уматтуу депутаттар бир маселени талкулоо \ч\н 20 м\нът убакыт коюну сунуштайм

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Урматту депутаттар Дооронов Абдулланын сунушу боюнча кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары - 19

Сунуш бир добуштан бекитилди.

Нуржанов Жениш Ак-Таш айылдык кенешинин депутаты : Сессия болордон \ч к\н мурда кабар бер\\лър\н сунуштайм.

Кадыров Талайбек Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы: Урматту депутаттар Нуржанов Жеништин сунушу боюнча кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

Каршы жок,

Калыс жок,

Баары - 19

Сунуш бир добуштан бекитилди

ЖОЛДОШ ДЕПУТАТТАР!

Кезектеги сессиянын бир добуштан бекитебиз кол кътър\п добуш берип коюнуздарды суранам.

Каршы?-жок

Калыс?жок

Баары : 19

Ак-Таш айылдык Кенешинин кезектеги I-сессиясында кабыл алынган к\н тартибиндеги маселелер талкууланып б\тт\

Сессиянын ж\р\ш\ жън\ндъ ой пикирлер барбы?

-Жок.

ь

Анда эмесе Ак-Таш айылдык кенешинин кезектеги I -сессиясын жабык деп жарыялаймын.

Ак-Таш айылдык кенешинин търагасы:                                                       Т.Кадыров        Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Ак-Таш айылдык

кеёеши

            715513 Жылкелди айылы

                   тел: (3232) 2-63-17

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Ак-Ташский айылный

кенеш

                                                   715513 Жылкелди айылы

                                                               тел: (3232) 2-63-17

   

Депутаттардын Ак-Таш айыл аймактык Кенешинин кезектеги 2 сессиясынын (алтынчы шайланган)

 

               №2 / 1  Т О К Т О М У            

Жылкелди айылы                                                                                                 30.10.2017-ж

   

Айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ боюнча КРнын Ъкмът\н\н 18.11.2016-жылдагы №599 токтомунда жазылган типт\\ жобонун негизинде айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ \ч\н комиссия м\чълър\н бекит\\ жън\ндъ

          Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагындагы айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ боюнча КРнын Ъкмът\н\н 18.11.2016-жылдагы №599 токтомунда жазылган типт\\ жобонун негизинде айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ \ч\н комиссия м\чълър\н бекит\\ максатында Ак-Таш айылдык Кеёешинин 2017-жылдын 30-октябрындагы сессиясында талкууланып, сунуштарды карап чыгып, депутаттардын  Ак-Таш  айылдык  Кеёеши  токтом  кылат

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

 1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагындагы айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ \ч\н тъмъндъг\ курамдагы комиссия бекитилсин:

-          Тълънъв Ф. – Ак-Таш айылдык кеёештин депутаты,

-          Абдырахманов Т. - Ак-Таш айылдык кеёештин депутаты,

-          Жолдошов Б. - Ак-Таш айылдык кеёештин депутаты,

-          Бектиров Т. - Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы,

-          Хужанов А. – Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жоопту катчысы,

-          Бакиев М. – Ак-Таш айылынын айыл башчысы,

-          Тажибаев А. – Жылкелди айылынын айыл башчысы,

-          Аширов Б. – Барак айылынын айыл башчысы,

-          Тургунбаев И. – Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аренда бухгалтери,

-          Турсунбаев М. – Ак-таш айыл ъкмът\н\н жер адиси,

-          Казыбекова Р. – коомдук уюмдун ък\л\,

-          Кара-Суу райондук мамкаттоо башкармалыгынын кызматкери,

-          Кара-Суу райондук агардык депортаменттин кызматкери.

 1. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы Т.Кадыровго ж\ктълс\н.

 

Ак-Таш  айылдык  кеёешинин  търагасы:                                         Т.Кадыров

        Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Ак-Таш айылдык

кеёеши

            715513 Жылкелди айылы

                   тел: (3232) 2-63-17

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Ак-Ташский айылный

кенеш

                                                   715513 Жылкелди айылы

                                                               тел: (3232) 2-63-17

   

Депутаттардын Ак-Таш айыл аймактык Кенешинин кезектеги 2 сессиясынын (алтынчы шайланган)

 

№2 / 2  Т О К Т О М У

                                                                      

Жылкелди айылы                                                                                                 30.10.2017-ж

   

Айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлерин баштапкы (старттык) бааларын аныктап бер\\ жън\ндъ

         

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагындагы айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлеринин баштапкы(старттык) бааларын аныктап бер\\ максатында Ак-Таш айылдык Кеёешинин 2017-жылдын 30-октябрындагы сессиясында талкууланып, сунуштарды карап чыгып, депутаттардын  Ак-Таш  айылдык  Кеёеши  токтом  кылат

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

 

 1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагындагы айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлеринин баштапкы(старттык) баалары тъмъндъг\дъй кърсътк\чтъ бекитилсин:

-          Суулу жерлер 1га. – 5000 сом,

-          Сары-Колот участкасындагы шарттуу суулу жерлер 1га. - суу жетишкенине карап 2000 сомдон 3000 сомго чейин,

-          Кайракы жерлер 1га. – 1000 сом,

-          Суулу жердеги бактын 1га. – 4000 сом,

-          Сары-Колот участкасындагы кайракы бактын 1га. – 2000 сом,

-          Барак айылындагы жерлер 1га. – 2500 сом.

 1. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы Т.Кадыровго ж\ктълс\н.

 

 

Ак-Таш  айылдык  кеёешинин  търагасы:                                         Т.Кадыров

        Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Ак-Таш айылдык

кеёеш

            715513 Жылкелди айылы

                   тел: (3232) 2-63-17

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Ак-Ташский айылный

кенеш

                                                   715513 Жылкелди айылы

                                                               тел: (3232) 2-63-17

   

Депутаттардын Ак-Таш айыл аймактык Кенешинин кезектеги 2 сессиясынын (алтынчы шайланган)

 

№2 / 3  Т О К Т О М У

                                                                      

Жылкелди айылы                                                                                                 30.10.2017-ж

   

Аукционго катышууга жазган Баткен, Афган согуштарынын ардагерлеринин, Чернобыль, аппарат кызматкерлеринин жана башка арыздарды кароо жън\ндъ

         

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагындагы айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлеринин ижарага алуу \ч\н аукционго катышууга жазган Баткен, Афган согуштарынын ардагерлеринин, Чернобыль, аппарат кызматкерлеринин жана башка арыздар Ак-Таш айылдык Кеёешинин 2017-жылдын 30-октябрындагы сессиясында талкууланып, сунуштарды карап чыгып, депутаттардын  Ак-Таш  айылдык  Кеёеши  токтом  кылат

 

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

 

 1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагында жашаган Афган согушунун жана Чернобыль ардагерлерине айыл чарба багытындагы мамлекеттик фондунун жерлеринен баштапкы(старттык) баалары менен ар бирине 0,50га. жерден бъл\н\п берилсин.
 2. Кыргызбаев Баатыр ден-соолугуна жана \й-б\лъл\к шартына байланыштуу салыктан болгон 22500 сом карызынан бошотулсун.
 3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы Т.Кадыровго ж\ктълс\н.

 

 Ак-Таш  айылдык  кеёешинин  търагасы:                                         Т.Кадыров