20Август2018

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Катта-Талдык айылдык кенешинин 4-сессиясында кабыл алынган токтомдору

Катта-Талдык айылдык кенешинин 4-сессиясында кабыл алынган токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

      

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

IV - сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/1               18 – декабрь   2017 – ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын 2017– жылга кабыл алынган бюджетинин аткарылышы жана 2018– жылга бюджетин бекитуу жонундо

            Катта - Талдык айыл аймагынын 2017 – жылдагы кабыл алынган бюджетинин аткарылышы жана 2018– жылга бюджетин кабыл алуу боюнча айыл аймагынын финансы – экономикалык болумунун башчысы – К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, суйлошкон депутаттардын сын пикирлерин угуп, депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2017– жылга кабыл алынган бюджетин киреше болугу 14490,6 мин сом жана чыгаша болугу 15475,3 мин сомго аткарылышы канаттандырарлык деп табылсын
 2. Катта - Талдык айыл аймагынын 2018– жылга бюджетинин кирешелер болугу 20662,8 мин сом олчомундо бекитилсин.
 3. Катта - Талдык айыл аймагынын бюджетинин чыгашалар болугу 20662,8 мин сом олчомундо бекитилсин
 4. Айыл аймагынын 2018 – жылга штаты жалпы 31 штаттык бирдик менен бекитилсин, анын ичинен 8 айыл башчы, ВУС – 3 штаттык бирдик , ветеринардык врач (контракт менен) 1 штат,,кенже тейлоодогу кызматкер 2 штат,техникалык тейлоодогу кызматкер 1 штат.
 5. Айыл башчылардын эмгек акысы айыл окмотунун жетектоочу адисинин денгээлиндеги эмгек акысы жана ветеринардык врачтын (контракт менен) эмгек акысы адистин денгээлиндеги эмгек акысы менен бекитилсин.
 6. Катта-Талдык айыл аймагынын 2018-жылга атайын каражат боюнча 2850,0 мин сом олчомундо киреше жана чыгаша болугу бекитилсин.
 7. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетинин кирешелер жана чыгашалар болугу 535,0 мин сом олчомундо бекитилсин.
 8. Айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугунун аткарылышын козомолдоп, аны статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы айыл аймагынын башчысына жуктолсун жана 2018 – жылга карата Катта - Талдык айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар

болукторунун статьялар боюнча озгортуулорго жана толуктоолорго уруксат берилсин.

 1. Катта-Талдык айыл аймагынын болжолдуу бюджетинини киреше жана чыгаша болуктору 2019 – жылга 16771,8 мин сомго жана 2020-жылга 16673,1 мин сомго жактырылсын.
 2. Катта-Талдык айыл аймагынын 2018-жылга резервдик фонду 200,5 мин сом олчомундо бекитилсин.
 3. 2018– жылга карата Катта - Талдык айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугун мыйзам чегинде сарпталуусун козомолдоо жагы депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                 Катта-Талдык айылдык

                 кеёешинин търагасы:                                                         Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

IV - сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/2               18 – декабрь   2017 – ж.

 

Катта-Талдык айыл аймагындагы социалдык обьектилерге акча каражатын болуу жонундо

Кара-Суу районунун Катта-Талдык айылдык аймагынын Баш-Булак айылындагы коомдук мончону капиталдык ремонттон ъткър\\ долбоорун карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

1. Катта-Талдык айылдык аймагынын Баш-Булак айылындагы коомдук мончону капиталдык ремонттон ъткър\\ долбоору жактырылсын.

2. Кара-Суу районунун Катта-Талдык айылдык аймагынын Баш-Булак айылындагы коомдук мончону капиталдык ремонттон ъткър\\ долбооруна айылдык аймактын 2018-жылкы кирешелер болугунон оздук салым учун 676 677 (алты жуз жетимиш алты мин алты жуз жетимиш жети) сом акча каражаты болунуп берилсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы инвестиция тартуу, бюджет жана экономикалык онугуу боюнча комиссиясына   тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кенешинин торагасы:                                                                          Э.Ураимов

 

 

 

        

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

IV - сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/3                 18 – декабрь   2017 – ж.

«Катта-Талдык айылдык кенешинин

аймагындагы калктуу конуштарынын

башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча»

Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н 2018-2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программмасын бекит\\ жън\ндъг\ 2017-жылдын 17-августундагы №490 токтомун талкуулап чыгып Катта-Талдык айылдык кеёеши            

                                               Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2018-2025 - жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программмасы жетекчиликке алынсын.
 1. Тиешел\\ калктуу конуштардын заказчысы катары чыгуу жана бюджеттин ар жылдык пландарында башкы пландарды иштеп чыгуу \ч\н «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-беренесинин 8-пунктуна ылайык каражат караштыруу жагы Катта-Талдык айыл аймагынын ъкмът\н\н башчысына сунушталсын.
 1. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо тиешел\\ туруктуу комиссиясынын търагасы У.Жолдошевге ж\ктълсун.

                 Катта-Талдык айылдык

                 кеёешинин търагасы:                                                         Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

IV - сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/4               18 – декабрь   2017 – ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын 2017-2021-жылдарга туруктуу ън\г\\ программасын бекит\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айылдык аймагынын 2017-2021-жылдарга туруктуу ън\г\\ программасын айылдык кеёештин депутаттары кезектеги сессиясында карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Катта-Талдык айылдык аймагынын 2017-2021-жылдарга туруктуу ън\г\\ программасы бекитилсин.

2. 2017-2021-жылдарга туруктуу ън\г\\ программасынын аткарылышын камсыз кылуу жагы Катта-Талдык айылдык аймагынын ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин тийешел\\ туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кенешинин торагасы:                                                               Э.Ураимов

 

        

 

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

IV - сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/5                 18 – декабрь   2017 – ж.

«Катта-Талдык айыл аймагынын

жайыт комитетине АРИС аркылуу

алынып жаткан фронтальный погрузчик

тракторун эксплуатациялоо жън\ндъ»

       Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетине АРИС аркылуу алынып жаткан фронтальный погрузчик тракторунун жобосун угуп жана талкулап Катта-Талдык айылдык кеёеши токтом кылат    

                                                Т О К Т О М:

 1. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетине АРИС аркылуу алынып жаткан фронтальный погрузчик тракторунун жобосу бекитилсин.

Катта-Талдык айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                              Э. Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги уюштуруу IV - сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/6                   18 – декабрь   2017 – ж.

«Катта-Талдык айылдык ъкмът\н\н

регламентин бекит\\ жън\ндъ»

             Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттик 21-ноябрь 2017-жылдагы №01-18/156 буйругу менен бекитилген айыл ъкмътт\н Типт\\ регламенти менен таанышып жана талкууга алып Катта-Талдык айылдык кеёеши

            

                                               Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик агентттиктин 21-ноябрь 2017-жылдагы №01-18/156 буйругу менен бекитилген айыл ъкмътт\н типт\\ регламентинин негизинде Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Типт\\ регламенти бекитилсин (тиркелет).
 2. Типт\\ регламентинин негизинде Катта-Талдык айыл Ъкмът\н\н аппарат кызматкерлери жумушун алып барышсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын Катта-Талдык айыл Ъкмът\н\н башчысы К Жантъръевге тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                     Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги IV - сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/7                 18 – декабрь   2017 – ж.

«Катта-Талдык айыл аймагынын

айылдарында жер салыгынын базалык

ълчъм\н жогорулатуу жън\ндъ»

 

Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 337 – беренесинин 1 жана 6 – бъл\кчълър\н\н негизинде Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н аймагындагы суулу айдоо, кайракы айдоо, чъп чабынды жана жайыт жерлеринин жер салыгынын базалык тарифин карап чыгып Катта – Талдык айылдык кенеши  

            

                                               Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Айыл аймактык жерлерге болгон жер салыгынын базалык тарифин жогорулатуу учурдун талабы экени белгиленсин.
 1. Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 337 – беренесинин 1 жана 6 – бъл\кчълълър\нъ ылайык Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н аймагындагында жерлердин салык ставкасы 2018 – жылдын 1 – январынан баштап 1 га жерге тъмъндъг\дъй бекитилсин:

- суулу айдоо жерге 453 (търт ж\з эл\\ \ч) сом;

- кайрак айдоо жерге 82,60 (сексен эки сом алтымыш тыйын);

- чъп чабынды жерге 55,80 (эл\\ беш сом сексен тыйын);

                 - таштандыларды ташып чыгаруу \ч\н жыйымдын ставкасы 1 адамга          

                   10 (он) сомдон

 1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга бюджетинин долбоору жер салыгынын жаёы ставкаларына ылайык ж\рг\з\\ Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы К.Кайназаровага милдеттендирилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы инвестиция тартуу, бюджет жана экономикалык ън\г\\ боюнча комиссиясына тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                     Э.Ураимов

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги IV- сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 4/8                 « 18 » декабрь   2017– ж.

 

«Катта- Талдык айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын

12-октябрындагы №312 токтомунун негизинде

Баш – Булак айылынын Жаны – Турмуш

участкасындагы социалдык обьектилерге каралган

жер тилкесинин башкы планына ъзгърт\\

киргиз\\ жън\ндъ»

       Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын 12-октябрындагы №312 токтомунун негизинде Баш-Булак айылынын Жаёы-Турмуш участкасындагы социалдык обьектилерге каралган жер тилкесинин башкы планына ъзгърт\\

киргиз\\ максатында Катта-Талдык айылдык кеёеши токтом кылат

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын 12-октябрындагы №312 токтомунун негизинде,       Баш-Булак айылынын Жаёы-Турмуш участкасындагы социалдык обьектилерге каралган жер тилкесиндеги, башкы планда кърсът\лгън тейлъъ \й\ менен балдар бакчанын ордун алмаштырып. Жаёыдан курула турган балдар бакчасын орду 0,50 га жер тилкеси ажыратылып берилсин.
 1. Токтомду аткарууга тиешел\\ иш кагаздары даярдоо жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.
 1. Токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы туруктуу комиссиясынын търагасы У.Жолдошевке тапшырылсын.

Катта – Талдык айылдык

кенешинин торагасы:-                                                                   Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги IV- сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                   № 4/9                 « 18 » декабрь   2017– ж.

 

«Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт

комитетинин 2017-жылдагы аткарган

иштери, 2018-жылга бюджетин, жамааттык

планын жана жайыттарды пайдалануу боюнча ыйгарым

укуктарды ъткъз\п бер\\ келишимин бекитуу жонундо»

Кыргыз Республикасынын жайыттар жонундогу №30 26.01.2009-жыл мыйзамынын 6,7 беренелерине ылайык, жайыт пайдалануучулар бирикмесинин отчеттук чогулушунун протоколуна ылайык Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1.Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетинин 2017 жылкы аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.

2.Жайыт комитетинин 2018 жылга тузулгон иш планы бекитилсин.

3.Жайыт комитетинин 2018 жылга бюджети бекитилсин.(бюджет тиркелет)

4.Жайыт комитетинин сунушунун негизинде малдан алынуучу жайыт акы 2013 жылдагы баа калтырылсын.

а) Айыл аймагынын тургундары учун

   1.Бир баш малга -125 сом

   2.Бир баш кой-эчкиге-25 сом

   3.Бир баш жылкыга 185 сом

б) Четтен келген мал кой жылкыларга томондогудой баа белгиленсин.

   1.Бир баш малга -300 сом

   2.Бир баш кой-эчкиге-50 сом

   3.Бир баш жылкыга 500сом

5.Жайыттарга мал жаю менен байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга томондогудой баа белгиленсин.

     1.Маданий ден-соолукту чындоочу туристик иш чаралар учун 1га жер учун 1000 сом

     2.Табигый тоют даярдоо учун 1га жер учун 500 сом

6.Токтомдун аткарылышын козомолго алуу жагы айылдык кенештин тиешел\\ туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

7.Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу ыйгарым укуктарын откоруп беруу боюнча Катта-Талдык айыл окмоту менен жайыт комитетинин ортосундагы келишим бекитилсин.

Катта – Талдык айылдык

кенешинин торагасы:-                                                                     Э.Ураимов

                                                                                                              Бекитемин

                                                                                              

                                                                                      Катта-Талдык айылдык кенешинин

                                                                                                    

                                                                                     Торагасы_______________Э.Урайымов.

                                                                                                                                          

Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин

2018-жылга карата

Б Ю Д Ж Е Т И

Киреше болугу

     Кирешелердин   аталышы                                            Сумма
1. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулардан 425550
2. Башка айыл аймактардан келген жайыт пайдалануучулардан 109500
                           Баары: 535050

Чыгаша болугу

   № Чыгащалардын аталышы          Сумма
     1. Айлык акы        138600
     2. Мамлекеттик толомдор         367692
     3. Жайыт инфраструктурасын ондоого        28758
               Баары:          535050                                                                                                                                    

Бюджеттин киреше жана чыгаша болуктору

1.Киреше болугу

Малдын туру Малдын саны Бир баш малга алынуучу баа Бир жылга алынуучу толом
1. Ири муйуздуу мал        1600          125        200000
2. Кой эчки        \5100            25        127500
3. Жылкы          530          185          98050
  Баары            425550

Башка айыл аймактардан келген малдар

   № Малдын туру Малдын саны Бир башка алынуучу баа Бир жылга алынуучу толом
1. Ири муйуздуу мал            65        300        19500
  Кой эчки            800          50        40000
  Жылкы            100        500        50000
  Баары            109500

                                                                     Жалпысы:                               535050 сом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Чыгаша болугу

Жайыт комитетинин штаттык сметасы

Кызмат орду Саны Айлык акы Мооноту Суммасы
1. Ж.К. торагасы    1 8550 12 102600
2. Инспектор    1    6000    6 36000
     Баары       138600

Мамлекеттик толомдор

1. Жер салыгы     10117х13х1,04          136781
2.    Мамлекеттик чегеруу бюджеттин 3/1          178350
3.    Соц фонд толомдору     138600*17,25%          23910
4.    Кара-Суу жайыт ассоциасына мучолук акы            6000
5.    Соодо салыгы 3%          22651
     Баары:        367692
     

Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга

Жасалуучу жумуштардын аттары    Айылы Сумма
1. Кор булактагы суу тутукторун ондоо Баш-Булак 13600
4. Кош тектир жайлоосуна мал суу ичуучу ноо куруу

Талдык айылы

15158

                     Баары   28758

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Жалпысы:                                                                                               535050

   Катта-Талдык жайыт

   Комитетинин торагасы:-                                   У.Жолдошов