19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Суу айылдык кешенинин 2017-жылдагы кабыл алынган токтомдору

Кызыл-Суу айылдык кешенинин 2017-жылдагы кабыл алынган токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин

VI-чакырылышынын  I – сессиясынын

токтому

Чайчы айылы                        № 1                  09.01.2017 – жыл

“Эсептъъ комиссиясын

 бекит\\  жън\ндъ”

Кызыл–Суу айылдык Кеёешинин (уюштуруу) I – сессиясында айылдык кеёештин търагасына шайлоо ъткър\\дъ эсептоо комиссиясын т\з\\ маселеси каралды. Эсептъъ комиссиясын бекит\\ жън\ндъ айылдык кеёеш  токтом кылат.

Т О К  Т О М:

 1. Эсептъъ комиссиясынын курамына тъмънк\ депутаттар бекитилсин.
 2. Акматов Каримбек
 3. Бобуев Байсалбек
 4. Жабыев Адыл
 5. Айылдык кеёештин  търагасына шайлоо ъткър\\н\ уюштуруу, эсептъъ комиссиясына милдеттендирилсин .

Търайым:                                                       Шамшиева М.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин

VI-чакырылышынын  I – сессиясынын

токтому

Чайчы айылы                             № 2                   09.01.2017 – жыл

“Айылдык кеёештин

търагасын  шайлоо жън\ндъ”

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин I – сессиясында айылдык кеёештин търагасын шайлоо маселеси каралып, анда эсептъъ комиссиясынын  жыйынтыгы чыгарылды. Эсептъъ комиссиясынын жыйынтыгын негизинде айылдык кеёеш тъмъндъг\дъй токтом кылат.

Т О К  Т О М:

 1. Кызыл–Суу айылдык кеёешинин търагасы болуп Дадабаев Кылычбек Раимбердиевич шайлансын.
 2. Ушул токтомду колдоого алуу жагы аймактык шайлоо комиссиясынан суралсун.

Търайым:                                          Шамшиева М.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   I-сессиясынын

 ТОКТОМУ.

            

Чайчы   айылы                          № 3                        09.01.2017-ж.

“ Айылдык кеёештин  търагасынын орун басарын шайлоо жън\ндъ”

Кызыл-Суу  айылдык  Кеңеши айылдык кеёештин търагасынын орун басарын шайлоо жън\ндъ тъмъндъг\дъй токтом кылат.

ТОКТОМ.

 1. Кызыл-Суу  айылдык  кеёешинин  търагасынын орун басары болуп Садыков Нурлан Азизбекович шайлансын.
 1. Айылдык Кеёешинин токтомуна колдоо кърсът\\ жагы аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.

 

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                             Дадабаев  К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин 

VI - чакырылышынын II  - сессиясынын

ТОКТОМУ.

Чайчы   айылы                            №  1                               14.01.2017-ж.

“ Кирешелер  бөлүгүн  кароо  жөнүндө

Кызыл-Суу   айылдык  Кенеши   айыл  өкмөтүнүн  ФЭБ  башчысы  Касимов  Кимсанбектин  2017-жылга  карата  бюджетинин  кирешелер  бөлүгүнө т\згън болжолдуу  планын  карап  чыгып, аны  бекитип  берүүжөнүндө  тъмъндъг\дъй токтом  кылат.

ТОКТОМ.

1.Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  2017-жылга  карата  бюджетинин  кирешелер  бөлүгүжактырылсын.

2.2017-жылга  карата бюджеттин  кирешелер  бөлүгү  планга  жеткирилсин, аны  аткаруу жана  аткарылган  иштери  боюнча  отчет  берүү   жагы  айыл  өкмөтүнүн  ФЭБ  башчысына  милдеттендирилсин.

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  башчысына, Кызыл-Суу айылдык  Кеңешинин  депутаттарынын  туруктуу  комиссиясына  жүктөлсүн.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                             Дадабаев  К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин

 VI -чакырылышынын   II-сессиясынын

 ТОКТОМУ.

Чайчы   айылы                                 №  2                           14.01.2017-ж.

“Бюджет  комитетин  бекитүү  жөнүндө

Кызыл-суу  айылдык  Кенешинин  II-сессиясында  бюджет  комитетин  түзүү  жана  аны  бекитүү  маселеси  айыл  өкмөтүнүн  каржы  бөлүмү  тарабынан  сунушталып,  айылдык  кеңештин  депутаттарынынкароосуна  коюлду. Депутаттардын  сунуш  пикирлери  угулду  жана  токтом  кабыл   алынды.

ТОКТОМ.

1.Бюджет комитети тъмъндъг\дъй курамда т\з\лс\н жана бекитилсин.  

1.Зияйдинов Нургазы айылдык кеёештин депутаты - бюджет комитетенин 

                                                                                     төрагасы.

2.   Дадабаев Эркин айылдык кеёештин депутаты -      комиссиянын мүчөсү.

3.   Доронбаев Атай айылдык кеёештин депутаты -          комиссиянын мүчөсү.                                                              

2.2017-жылы  Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  киреше  жана  чыгаша  бөлүмүнүн    аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  бюджеттик  комитетке  тапшырылсын.

3. Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  башчысы  М Нышанбаев  жана депутаттардын  туруктуу  комиссиясына  жүктөлсүн.

Кызыл-Суу  айылдык

 Кенешинин   төрагасы:__________________ Дадабаев  К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II-сессиясынын

 ТОКТОМУ.

       Чайчы   айылы                              №  3                      14.01.2017-ж.

“Тендердик  комиссиясын  түзүү жана  бекитүү  жөнүндө

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  каржы  бөлүмү  тарабынан  тендердик  комиссия  түзүү  жана аны  бекитип  берүү  маселесиайылдык кеёештин  депутаттарынын  талкуусуна  коюлду.

Тендердик  комиссиясын  түзүү  жана  бекитипберүү  максатында  депутаттардын  пикирлери  угулду  жана  маселени карап чыгып айылдык кеёеш  токтом  кылат.

ТОКТОМ.

1.Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн   бюджетинин  аткарылышына тендердик  комиссия  тизмеге  ылайык  түзүлсүн  жана  бекитилсин.( тиркеме №1).

2.Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  бюджетинин  2017-жылга  аткарылышын  тендердик  комиссияга  тендердик  комиссиясынын  жоболорунун  негизинде  мыйзамдуу  иш  алып  баруусу  тапшырылсын.

3.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы   Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  башчысы  МНышанбаевге  жана   депутаттардын  туруктуу  комиссиясына  жүктөлсүн.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин   төрагасы:__________________ Дадабаев  К.

 

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин

VI -чакырылышынын   II –сессиясынын 14.01.2017 – жылы

№ 3 токтомуна № 1 тиркеме

Тендердик комиссиянын  курамы.

Ф.И.О.

Топтун

курамы

1 Дадабаев Кылычбек

Комиссияны

төрагасы

2 Жабиев Адил

Мүчөсү

3 Бобуев Байсал

Мүчөсү

4 Кобаев Курсан

Мүчөсү.

5 Каныбек уулу Бекболот

Мүчөсү.

Даярдаган: жооптуу катчы:            ___________ Субанов А.

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу айылдык  Кеңешинин

VI-чакырылышынын II-сессиясынын

токтому

Чайчы  айылы                                    № 4.                              14.01.2017-ж.

" Порталдык комиссия тузү\, бекит\үжөнүндө"

Кызыл-Суу айылдык Кенешинин П-сессиясында айыл өкмөтүнүнкаржы бөлүмүтарабынанпарталдыккомиссиятүзүүжанааныбекитипберүүсунушу  каралып, анда  депутаттардын ой-пикирлери угулду. Парталдык комиссия түзүүжанааны бекитип берүүмаксатындаайылдыккеёеши төмөндөгүдөйтоктомкылат.

ТОКТОМ.

 1. Кызыл-Суу айыл өкмөтүндөпарталдыккомиссиятөмөндөгүдөйкурамдатүзүлсүн  жана бекитилсин.
 2. Касимов Кимсанбек - ФЭБ башчы-комиссиянын търагасы.
 3. Рустамбек к Гүлнура   - статист - комиссиянын мүчөсү.
 4. Топчуев Мыктыбек - жеке ишкер - комиссиянын мүчөсү.
 1. Кызыл-Суу айыл өкмөтүндө 2017-жылга сатып алуулар  парталдык  комиссия   аркылуу жүргүзүлсүн,  мыйзам талаптарына ылайыкиш алып  баруу жагы парталдык комиссиясына  тапшырылсын.
 1. Токтомдун  аткарылышын   көзөмөлдөөжагыКызыл-Сууайылөкмөтүнүнбашчысы  М. Нышанбаевге  жана депутаттардын туруктуу комиссиясына  жүктөлсүн.

Кызыл-Суу айылдык  Кеёешинин  

төрагасы:                                                                         Дадабаев К.

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II -сессиясынын

 ТОКТОМУ.

               Чайчы   айылы                     №  5                        14.01.2017-ж.

“  Демилгечи  топ  түзүү   жөнүндө

Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  II-сессиясында   демилгечи  топ  түзүү  жана  аны  бекитип   берүү  маселеси  айыл  өкмөтү  тарабынан  келип  түштү. Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  кыска  жана  узак  мөөнөттүү   иш  мерчемдердин  түзүүдө  жана  аны  турмушка  ашырууда  демилгечи  топ  маанилүү  иш  аракеттерди  алып  барат  деп  депутаттар  ишеним  көрсөтүштү  жана  токтом  кабыл  алышты.

ТОКТОМ.

 1. Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүналдындадемилгечитоптизмегеылайыктүзүлсүнжанабекитилсин  (  тиркеме  № 1, №2).
 1. Демилгечи  топтун  курамы  Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүнкыскажанаузакмөөнөттүүишпландарды, айылөкмөтүнүнөнүгүү  стратегиясына   иш  пландарды,  айыл мыйзамын (устав) иштеп чыгышсын жана  аткарылышына  көмөккөрсөтүшсүн.
 1. Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөөжагыКызыл-СууайылөкмөтүнүнбашчысыМНышанбаевгеКызыл-СууайылдыкКенешининтөрагасы  К.Дадабаевге  ж\ктълс\н.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                             Дадабаев  К.

Кызыл-Суу  айылдык  Кеңеши

VI – чакырылышынын II – сессиясынын 

№ 5 14.01.2017-ж  токтомуна   ( Тиркеме  № 1)

Демилгечи  топтун  курамы.

Ф.И.О. Топтун курамы
1 Шамшиева Минавар Топтун търайымы
2 Садыков  Нурлан

Мүчөсү

3 Кыдыргычов  Аскар

Мүчөсү

4 Акматов Керимбек

Мүчөсү.

5 Топчуев Мыктыбек

Мүчөсү.

6 Суйоров Тоймамат

Мүчөсү.

7 Токоев Муса

Мүчөсү.

8 Солпуев Асан

Мүчөсү.

9 Токобаев Апсалам

Мүчөсү.

Даярдаган: Жооптуу катчы:  ____________________  Субанов А.

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II –сессиясынын 14.01.2017 – жылы № 5 токтомуна № 2 тиркеме

Демилгечи топтун  курамы.

  Ф.И.О.

Топтун

курамы

1 Шамшиева Минавар Топтун търайымы
2 Садыков  Нурлан

Мүчөсү

3 Кыдыргычов  Аскар

Мүчөсү

4 Акматов Керимбек

Мүчөсү.

5 Топчуев Мыктыбек

Мүчөсү.

Даярдаган: жооптуу катчы:            ___________ Субанов А.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин 

VI - чакырылышынын II  - сессиясынын

ТОКТОМУ.

Чайчы   айылы                              №  6                             14.01.2017-ж.

                                                                             “Чара  көрүү  жөнүндө

Кызыл-Суу айылдык кеёешинин депутаттары Кыргыз  Республикасынын   эсептөө  палатасынын  Ошшаары, Ош, Жалал-Абад, Баткен  облустары  боюнча  аймактык  бөлүмү  тарабынан   келип  түшкөн    01-12/923  19.12.2016-жыл  001105  сандагы  иш кагазынын  негизинде  Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  2015-жылгабюджетинин  киреше  жана  чыгашалар  бөлүгүнүн  аткарылышы  боюнча  жүргүзүлгөн  текшерүүнүн  жыйынтыгын  угушту. Анда  айыл  өкмөтүнүн  айрымкызматчылары  тарабынан  кетирилген  кемчилдиктерге  сын-пикирлер  айтылды.

Депутаттардын суроосуна  жер  адис  Парпиев Ташполот, ФЭБ  башчысы  Касимов  Кимсанбектер  жооп беришти.  Кызматчыларга  карата  мыйзамда  каралган  тартиптик  чараларды  көрүү  боюнча   Кызыл-Суу  айылдык  Кеңеши   төмөндөгүдөй  токтом  кылат.

ТОКТОМ.

1.Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  жер  адиси  Парпиев  ТашполотАлипович  айыл  өкмөтүнүн  киреше  бөлүгүнө, Кайра  бөлүштүрүү  фондунун  ижара  акыларын  өндүрүүдө  ишке  кайдыгерлик менен карагандыгы  үчүн  эскертүү  берилсин.

2.Кайра  бөлүштүрүү  фондунун   ижара  акыларынан  карыз  86900 сомду  өндүрүү  үчүн  жер  адисПарпиев  Ташполотко  бирай  мөөнөт  менен убакыт  берилсин  жана  карыз  толугу  менен  өндүрүлсүн.

3.Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  ФЭБ  башчысы    Касимов  Кимсанбек  2015-жылга  сатып  алууларды  партал  боюнча  жүргүзбөгөндүгү  жана  анынсебептери  эске  алынсынмындан  ары  мыйзам  талаптарына  ылайык  иш  жүргүзсүн  жана  кемчилдиктерди  жойсун.

4.Токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  башчысына, айылдык  Кеңештин  депутаттарынын  туруктуу  комиссиясына  жүктөлсүн.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                                  Дадабаев  К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II-сессиясынын

 ТОКТОМУ.

                  Чайчы   айылы                      №  7                   14.01.2017-ж.

 “Туруктуу  комиссиясын

бекитүү  жөнүндө

Кызыл-Суу  айылдык  Кенеши, айылдык  Кенештин   депутаттарынын  туруктуу  комиссиясын  бекитүү  жън\ндъ  төмөндөгүдөй  токтом  кылат.

ТОКТОМ.

 1. Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  депутаттарынын  туруктуу  комиссиясы  тиркемеге  ылайык  бекитилсин  (  Тиркеме  № 1)
 1. Туруктуу комиссиялар  2017-жылга   карата   туруктуу  комиссиянын  иш  пландарын  иштеп  чыгышсын  жана  аткарууга   алышсын.
 1. Токтомду  көзөмөлдөөжагыайылдыккеңештинтөрагасынынорунбасарыСадыковНурлангажүктөлсүн.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                             Дадабаев  К.

Кызыл-Суу айылдык Кеңешинин

VI -чакырылышынын II- сессиясынын 14.01.2017-жылы № 7 токтомуна

 1  тиркеме.

 

Туруктуу   комиссиянын курамы.

Мазмуну. Бекитилген депутат аты, жөнү, кызматы.
1 Бюджет, экономика тармактары боюнча туруктуу комиссия

1.Дадабаев Эркинбек  төрага. 2.3ияйдиновНургазы- мүчө

3. З.Доронбаев  Атай - мүчө

2 Билим беруү, саламаттыктысактоотармактарыбоюнчатуруктуукомиссия

1 .Жабиев Адил - төрага.

2.Кыдыргычов Аскар- мүчө.

3.Доронбаев Атай   -мүчө.

3 Айыл чарбасы(мал чарба, дыйканчылык, ветеринария) жол, транспорт энергетика, өнөржай, байланыштармагынатуруктуукомиссия

1:Дадабаев Эркинбек-төрага

2.Жабиев Адил   -мүчө.

3. Бобуев Байсал   -мүчө.

4 Мыйзамдуулукту сактоо, этика, коомдук уюмдар дин иштери боюнча маселелерге туруктуу комиссия.

1.Топчуев Мыктыбек -төрага.

2.Акматов   Керимбек- мүчө.

3.Шамшиева Минавар-мүчө

5 Спорт туризм, маданият, эмгек жана социалдык маселелери боюнча туруктуу комиссия

1 .Бобуев Байсал- төрага.

2.Жабиев Адил- мүчө.

3.Садыков Нурлан -мүчө.

6 Өзгөчөкырдаалдар, экологияжерказынасыбоюнчатуруктуукомиссия.

1.Доронбаев Атай- төрага.

2.3ияйдинов Нургазы-мүчө

3.З.Кьвдыргычов Аскар-мүче

Даярдаган:       Жооптуу катчы:      _______________  Субанов А.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу айылдык  Кеңешинин

VI-чакырылышынын II-сессиясынын

токтому

Чайчы  айылы                  № 8                    14.01.2017-ж.

" Иш планды бекитүүжөнүндө"

Кызыл-Суу айылдык Кенешинин II- сессиясына айылдык Кеёешинин  2017-жылга карата иш планынын  долбоору айыл өкмөтүнүнжооптуукатчысытарабынансунушталып, айылдыкКенештиндепутаттарынынталкуусунакоюлду. Депутаттардынсунушпикирлерин  эске алуу менен Кызыл-Суу айылдык кеёеши токтом кылат.

ТОКТОМ

 1.  Кызыл-Суу   айылдык   Кенешинини   2017-жылга   карата   түзүлгөнишпланыбекитилсин ( тиркеме
 2. 2017-жылдын иш планын  аткаруу  милдети  депутаттардын   туруктуу  комиссиясына  ж\ктълс\н
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  жеке өзүмөкалтырам.

Кызыл-Суу айылдык

Кенешинин  төрагасы:                                      ДадабаевК.

" Бекитемин" Кызыл-Суу айылдык Кенешинин төрагасы

Дадабаев  К _________________

"____" ____________ 2017-ж.

Кызыл-Суу айылдык Кенешинин 2017-жылга   карата түзүлгөн

иш планы.

Аткарылуучу иштердин  мазмуну. Аткаруу мөөнөтү Аткарууга жооптуулар.
1 2017-2020-жылдарга карата иш
пландарды        иштеп чыгуу,
аткарылышын к
өзөмөлгөалуу

Март

 июль

А/кенешинин төрагасы

туруктуу комиссия
Айыл       
өкмөт
башчысы.

2 Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүн
жана         мекемеуюмдардын
аткаргаништеринекөзөмөл
кылуу, багытберүү, текшерүү.
Дайыма Төрага    туруктуукомиссия    комиссиятиешелүүжетекчилери
3 2017-жыл " Ыйман, Адеп жана
Маданият"        жылы деп
жарыялоого карата т
үрдүүиш
чаралардыөткөрүүгөкөмөк
көрсөтүү.
Жыл ичинде

А/кенешинин төрагасы

туруктуу комиссия
Айыл       
өкмөт
башчысы,       мекеме
жетекчилери.

4 Коомдук  фонддор
биргелешип ишт
өө.
Жыл ичинде а/кенештин
т
өрагасы, айыл
өкмөт   башчысы,
ФЭБбашчы
5 Улуттар   арасында
ынтымактыкты, достукту чындоо,
этностор аралык биримдикти
бекемд
өөишчаралары.
Жыл ичинде Айылдык Кенеши
Мад кызмат.
Мек. директору
Аксакалдар        соту,
аялдар      кенеши,
жаштар уюму
6 Көрктөндүрүү  иштерин
жүргүзүү, арыктазасуу , жол
ж.бишчарлардыаткаруу.
Март, май Айыл өкмөтүАйылбашчыЖерадис, ӨКадиси
7 Аксакалдар соту, аялдар кенеши, айыл башчылардын иштерине көмөккөрсөтүүжардамберүү Жыл ичинде Туруктуу комиссия
Айыл        башчы,
айылдык            соту,
аялдар кенеши.
8 Саламаттыкты сактоо иштерине жүргүзүлгөнишчаралардыкөзөмөлгөалуужанакөмөккерсөтүү. Жыл ичинде Туруктуу комиссия, айылдык оорукана башчысы , ҮБДтобунунбашчысы.
9 Элдик каада салттарды, үрп
адаттардыжайылтуубоюнчаиш
чаралардын         аткарылышына
көмөктөшүү

Март

Август

Сентябрь

Айыл        башчы,
мектеп директору,
мад.
үйдиректору.

10 Айыл өкмөтүнүнжылдык иш планынын аткарылышы боюнча айыл өкмөтүнүнбашчысынынотчетунугуу. Белгиленген мъънъттъ

Кенештин    төрагасытуруктуукомиссия.

11 Жогорку органдардан келген токтом буйруктарын аткарууга алуу Жыл ичинде

Айыл        өкмөт

башчысы.

Жооптуу катчы

12 Жер титирөөдөнжабыр
тарткандардынсурооталаптарын
аткаруугакөмөккөрсөтүү
Жыл ичинде

А/кенешинин төрага,

А/өбашчысы, Айылбашчы.

13 айылына оорукана, бала бакча куруу боюнча элдин көйгөйлүүмаселесинчечипберүүгөкөмөктөшүү. Жыл ичинде

А/кенешинин төрага,

А/өбашчысы, Айылбашчы.

14 Айылдардын   жайыт
маселелерине болгон талаптарын
аткарууну колго алуу.
Жыл ичинде

А/кенешинин төрага,

А/өбашчысы, Айылбашчы.

15

Коопсуздуктун чараларын тиешелүүжетекчилерине

алдын   алуу   иш

иштеп чыгуу

мекемелердин

иш   чаралардын

аткарылышын тапшыруу

1) Өрткоопсуздугу

2) Жаратылыш кырсыктары

3) суу ташкыны, жер көчкү, сел, каркөчкү , катуушамалж.б.

Жыл ичинде

Айыл        өкмөт

башчысы,

а/кенештин

төрагасы,

ӨК       адиси,    айыл

башчылар, аймактык

тескөөчү,       мектеп,

оорукана

кызматкерлери.

Даярдаган:       Жооптуу катчы:      _______________  Субанов А.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II-сессиясынын

 ТОКТОМУ.

             Чайчы   айылы                          № 9                     14.01.2017-ж.

“ Ж\м\шч\ топ т\з\\ жън\ндъ”

Кызыл-Суу айылдык Кеңешинин регламентин иштеп чыгуу жън\ндъ жумушчу топ т\з\\ максатында айылдык кеёеш токтом кылат.

ТОКТОМ.

 1. Кызыл-Суу  айылдык  кеёешинин регламентин иштеп чыгуу боюнча депутаттардын жумушчу тобу т\з\лс\н жана бекитилсин. (тиркеме №1)
 1. Айылдык кеёештин регламенти жумушчу топ тарабынан иштелип чыксын жана айылдык кеёештин сессиясында бекитип бер\\ боюнча сунушталсын.
 1. Токтомдун  аткарылышы  Кызыл-Суу  айылдык кеёешинин търагасынын орун басары жана жооптуу  катчысына   жүктөлсүн.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                             Дадабаев  К.

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II –сессиясынын 14.01.2017 – жылы № 9 токтомуна № 1 тиркеме

Кызыл – Суу айылдык кеёештин регламентие иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун курамы.

  Ф.И.О.

Топтун

курамы

1 Дадабаев Кылычбек Комиссиянын търагасы
2 Сыдыков Нурлан

Мүчөсү

3 Бобуев Байсал

Мүчөсү

4 Доронбаев Атай

Мүчөсү.

5 Жабиев Адил

Мүчөсү.

Даярдаган: жооптуу катчы:            ___________ Субанов А.

Кызыл-Суу  айылдык  Кеёешинин 

V-чакырылышынын  VIII-сессиясынын 

№9  14.01.2017- жылдагы  токтому  менен  бекитилген.

Кызыл-суу  айылдык  Кеёешинин  регламенти.

 1. Жалпы  жоболор.
 1. Айылдык Кеёеш ъз\н\н иш аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Кыргыз Республикасынын Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» кеёештердин депутаттары статусу жън\ндъ  мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарына Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кенешинин, Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н токтомдоруна, ошондой эле ушул Регламентти  жетекчиликке   алат.
 2. Айлдык  кеёештин иш аракети жылдык жана кварталдык пландардын негизиндне  ж\рг\з\лът.

«Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кеёештердин депутаттары статусу жън\ндъ мыйзамдарына  ылайык айылдык кеёеш айыл аймагнындагы жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун  ък\лч\л\кт\\ органы  болуп саналат.

 1. Айылдык кеёеш белгиленген курамдагы депутаттардан турат жана  сессия  убагында иштейт. Тийиштуу  аймакта жашаган шайлоочулардын  жалпы саны  боюнча  тике  жана т\з шайлоо Укугунун негизинде жашыруун  добуш  менен  шайланат.
 2. Айылдык кеёеш юридикалык Жак болуп саналат жана мыйзамдар менен ъз\н\н Компетенциясына таандык  кылынган ар кандай маселелерди ъз алдынча чеч\\гъ укуктуу .Тийешел\\ администрациялык - аймактык бирдиктин райондун жергиликт\\ кеёештери кеёештери жергиликт\\ кеёештердин кошмо жыйналыштарын ъткър\\гъ жана Кыргыз Республикасынын  жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ мыйзамына  ылайык  токтом т\р\ндъ биргелешкен чечим кабыл  алууга, укуктуу. Кырыгз Республикасынын  Конституциясына жана мыйзамдарына каршы келген учурда Жергиликт\\ кеёештердин чечимдерин жокко чыгарууну Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген  тартипте  ж\зъгъ  ашырат.
 3. Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ мыйзамына ылайык жергиликт\\ кеёештердин кошмо жыйналыштарына катышат жана мыйзам  чегинде компетенциясына  кирген  маселелерди  чечет.
  1. Айылдык кеёештин уюштуруучу-укуктук  иштоо формасынын негизги сессия болуп саналат.

2- Глава

Айылдык  Кеёештин компетенциясы.

 1. Айылдык Кеёештер  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган  ыйгарым  укуктарынын  чегинде алар боюнча маселелерди кароого  жана  чечим  кабыл  алууга  укуктуу.
 2. Айылдык  кеёештин  компетенциясына  тъмъндъг\лър  кирет.

Жергиликт\\  маанидеги  маселелерди  башкаруу  тартибин  белгилоо.

 1. Жергиликт\\ бюджетти жана анын аткарылышы жън\ндъ отчету бекит\\, ошондой эле бюджетти аткаруунун, бюджеттен тышкары фонддорду пайдалануунун  ж\р\ш\  жън\ндъ  маалыматты  угуу.
 2. Аймактардын  социалдык -экономикалык  жактан ън\кт\ръъ  жана калкты социалдык жактан коргоо  программаларын бекит\\ алардын аткарылышын къзъмълдъъ.
 3. Жергиликт\\ салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеёилдиктерди киргиз\\, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды белгилъъ.
 4. Жергиликт\\ жамаатттын  муниципалдык  менчигин пайдалануу жана тескъъ тартибин белгилеп, анын ичинде муниципалдык менчик объекттерин менчиктештирген программасын бекиткен жолу менен белгилеп, муниципалдык  менчиктин  пайдаланышына  къзъмълд\  ишке  ашыруу.
 5. Жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну тиешел\\ аткаруучу-тескъъч\ органынын  иши   жън\ндъ  отчету  угуу.
 6. Мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын айгарым укуктарын мъънът\нън  мурда  токтотуу.
 7. Жергиликт\\  жамааттын  уставын  бекит\\.
 8. Тиешел\\ мамлекеттик бийлик органдарына киргиз\\ максатында админстациялык - аймактык  т\з\л\ш  боюнча сунуштарды  иштеп чыгуу.
 9.  Кеёештин търагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан   бошотуу  Кенештин  търагасынын Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына карама - каршы келуучу чечимдерди жокко  чыгаруу.
 10.  Айылдык  кеёештин  регламентин   кабыл  алуу .
 11.  Ъз  чечимдеринин  аткарылышына  къзъмъл  кылуу.
 12.  Ъкмът тарабынан аныкталуучу типтуу  ченемдердин негизинде Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин  жана  т\з\м\н  бекит\\.
 13.  Муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангандык. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиричилик таштандыларды жыйнагандык, ташып чыгаргандык жана жок кылгандык учун тарифтерди бекит\\.
 14.  Алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, ырым- жырымдарды  ъткър\\гъ  тыюу салганга чейинки чектъълърд\ аныктоо.
 15.  Ирригациялык  тармактарды, \йдъг\ жана \й жанындагы учаскалардын к\т\\  тартибин  аныктоо.
 16.  Жергиликт\\ жамаатын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына  башка  маселелерди  чеч\\.
 17.  Айыл ъкмът\н\н  башчысын  шайлоо.
 18. Айылдык кеёештердин сессияларында кошумча иреттинде тъмъндъг\дъй маселелер  чечилет.
 19. Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамында белгиленген тартипте айыл ъкмът\н\н башчысына ишенбестик билдир\\.
 20. Тиешел\\  район \ч\н мыйзамдарды базалык ставканын базасында эсептелген айыл аймагы \ч\н белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын чегинде топурактын бонитетининт баллдарын эсепке алуу менен айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандык \ч\н салыктын бекитилген  ставкаларын  аныктоо.
 21. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондунун ижарага бер\\н\н  тартибин  аныктоо.
 22.  Талап  кылынбаган  жана  пайдаланылган  жайыттарды  пайдалануу.

Айыл ъкмът\н\н башчысы, айылдык Кеёешинин търагасы жана търагасынын орун басары.

3- Глава

Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо.

 1. Айыл ъкмът\н\н башчысы айыл кеёешинин депутаттары (депутаты)  тарабынан кърсът\л\\ч\, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын  башчысы (мындан ары аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш бер\\  жолу менен кенешинин чакырылыш мъънът\нъ айыл кеёешинин депутаттары тарабынан  шайланат.
 2. Айыл ъкмън\н\н башчыларын шайлоо Жергиликт\\ кеёештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш бер\\ жолуу менен ж\зъгъ ашырылат. Эгерде айылдык кеёеш кеёештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде \чтън экиден кем эмеси катышса, айыл ъкмът\н\н башчысын  шайлоо  ъткър\лдъ  деп  эсептелет.

Тиешел\\ кеёештин депутаттарынын жалпы санынын къпч\л\к добушун алган талапкер шайланды  деп  эсептелет.

 1. Эгерде катталган бир талапкер депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо ъткър\лът.

-эки талапкер катталса жана алардын бири да добуштардын зарыл санын албай калса, добуштардын къб\ръък саны  саналган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи тур да эки талапкер депутаттардын добуштарынын так санын алып калса, кайра шайлоо ъткър\лът.

-экиден ашык талапкер катталса жана  алардын бири да депутаттардын добуштарынын  зарыл болгон санын албай калса, добуштардын къб\ръък алган эки талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът .Эгерде биринчи  тур да талапкерлердин бири добуштардын къб\ръък санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын санын тениё  алса, добуштардын санын къб\ръъг\н алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н  экинчи  туру ъткър\лът.

-эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштарын теё санын алса, кайра шойлоо ъткър\лът. Эгерде талапкерлер \ч\н жыйынтыкты  караганда депутаттардын добуштарынын къпч\л\г\ «баардык талапкерлерге  каршы» позициясы \ч\н берилсе, кайра шайлоо ъткър\лът.

-эгерде добуш бер\\ к\н\нъ карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо ъткър\лът.

 1. Борбордук шайлоо комиссиясы айыл ъкмът\н\н башчысы шайланбай калган к\ндън тартып \ч календардык к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт. Жаёы талапкерлерди кърсът\\ менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган к\ндън тартып 15 к\ндън кечиктрбестен ъткър\лът.
 2. Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса, борбордук шайлоо комиссиясы \ч к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон ъткън талапкерлер боюнча ъткър\лът. Айыл ъкмът\н\н башчысы шайлоонун ушул беренеде жънгъ салынбаган тартипби айылдык кеёештин регламенти менен аныкталат. Шайланган айыл ъкмът\н\н башчысына аймактык шайлоо комиссиясынын тиешел\\ к\бъл\г\  берилет.
 3. Айылдык Кеёештин  депутаттары тарабынан айыл ъкмът\н\н башчысы белгиленген мъънъттъ шайланбай калса, борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен Кыргыз Республикасынын Президенти айылдык кеёешти таркатууну ж\зъгъ ашырат жана айылдык кеёешке мъънът\нън мурда шайлоону дайындайт. Айыл ъкмът\н\н жаёы башчысын шайлаганга чейин райондун акими ъз\н\н тескемеси менен айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучуну  дайындайт.
 4. Айыл ъкмът\н\н башчысы ээлеген кызмат ордунан Аким тарабынан тъмъндъг\дъй учурларда мъънът\нън мурда бошотулушу м\мк\н. Жеке арызынын негизинде.

Мыйзамдарды. Прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар барилген Президенттин жана Ъкмътт\н ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы \ч\н - айыл кеёешинин депутаттарынын жалпы санынын къпч\л\г\н\н макулдугу менен, мыйзамдар, Президенттин жана Ъкмътт\н прокуратура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузу фактылары кайталанган учурда, айыл кеёешинин депутаттарын  кабардар  кылуу  менен.

 1.  Соттун  айыптоочу  ък\м\  к\ч\нъ  киришинин  негизинде.
 2.  Ал сот  тарабынан  аракетке  жъндъмс\з  деп  табылган  учурда.
 3.  Соттун ълд\, дайынсыз жок болду. Ошондой эле ългън деп жарыялоо 

 жън\ндъ  чечими  мыйзамдуу  к\ч\нъ  кирген  учурда.

 1.  Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо

 \ч\н  чыгып  кеткен учурда.

 1.  Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз 

 Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын

 алган учурда.

 1. Жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен ъз\н\н

 кызматтык милдеттерин  аткарууга  м\мк\нч\л\г\н  жок болгон учуда.

 1. Айыл кеёешинин депутаттарынын жалпы санынын  \чтън эки добушу

   менен  ишенбестик  билдирилген  учурда.

 1. Тараптардын (тиешел\\ мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда каралгандагы башка жагдайлар) эрк - ниетине къз карандысыз болгон жагдайлар боюнча.
 2. Айыл ъкмът\н\н башчысына айыл кеёеши тарабынан ишенбестик билдирилген учурда Аким кызмат ордунан мъънът\нън мурда бошотуу же айыл кеёешинин чечишине макулдук бербъъ жън\ндъ чечим кабыл алууга укуктуу.
 3. Айыл ъкмът\н\н башчысына айыл кеёешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда Аким аны  4 айдын ичинде ээлеген кызматынан бошотот.
 4.  Айыл ъкмът\н\н башчысын кызмат ордунан мъънът\нън мурда бошотулган учурда Аким жаны айыл ъкмът\н кърсъткънгъ чейин ъз\н\н акты менен  айыл ъкм\тън\н  милдетин  аткаруучуну  дайындай  алат.

4.Глава

Айылдык кеёештин търагасы.

 1. Айылдык кеёештин търагасы тиешел\\ кенештин сессиясында депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен айылдык кеёештин ыйгарым укуктуу мъънът\нъ шайланат. Айылдык кеёешинин търагалыгына депутаттар тарабынан, ошондой эле ъз\н-ъз\ кърсът\\ тартибинде ишке ашырылат.
 2. Айылдык кеёештин търагасынын кызмат ордуна талапкерликти кърсът\\н\н тартиби жана шайлоодогу башка жол жоболук маселелери айылдык  кеёештин  регламентинде  аныкталат.
 3. Ъз\н\н милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда айылдык кеёештин търагасы ээлеген кызмат ордунан мъънът\нън мурда айылдык кеёешттин депутаттарынын 1-3 демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу м\мк\н.
 4. Айылдык кеёештердин търагасы ъз\н\н милдеттерин коомдук негизде, бирок айыл кеёешинин сессияларынын ишинин мезгилине бир жолку компенция  алуу  менен  аткарышат.
 5. Айылдык  кеёештин  торагасы .
 6. Айылдык кеёештин търагасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу жън\ндъ расмий  ът\н\ч  жасайт.

5-Глава

Айылдык кеёештин търогасынын орун басары.

 1. Айылдык кеёештин търагасынын орун басары кеёештин търагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же ъз милдеттерин аткарууга м\мк\нч\л\г\  болбогон  учурда  анан  ордуна  иштейт.
 2. Айылдык кеёештин търагасынын орун басары ъз\н\н ээлеген кызмат ордунан Айылдык кеёештин депутаттарынын 1/3 нин демилгеси боюнча шайланган депутаттарыдын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу  м\мк\н.
 3. Айылдык кеёештин търагасынын орун басары ъз\н\н ишин коомдук башталыштарга  ж\зъгъ  ашырат.

6. Глава

Айылдык  кеёештин  катчысы

 1. Айылдык кеёешинин катчысынын милдетин айылдык  округунун жооптуу  катчысы  аткарат.
 2. Айылдык  кеёешинин  катчысы.

-Айылдык  кеёештин  катчысы  сессиянын  протоколун  ж\рг\зът.

-Айылдык  кеёешинин катчысы келип т\шкън иш кагаздарынын эсебин алуу  уюштурат.

-Айылдык кеёештин  туруктуу жана  убактылуу комиссиясынын уюштуруу  иштерин  ж\рг\зът.

-Айылдык  кеёештин сессиясын ъткър\\ жън\ндъ депутаттарга кабарлайт.

-Айылдык кеёештин сессиясынын токтомдорун таразалайт жана айылдык кеёешинин  депутаттарына  жънът\\нъ  уюштурат.

- Айылдык кеёешинин сессиясынын токтомдорунун долбоорун дарядоо боюнча  иштерге  жетекчилик  кылат.

7. Глава

Айылдык  кеёешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары.

 1. Айылдык  кеёешинин кеёешке киргиз\\гъ тийишт\\ маселелерди алдын ала карап даярдоо \ч\н депутаттар санынан, ошондой эле, кеёеш чечимдерин ишке ашырууга катышуу \ч\н, бул чечимдерди ведомство аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдардын аткарышын контролдук кылуу  \ч\н  т\з\лът.
 2. Айылдык кеёеш тарабынан ошондой эле-убактылуу комиссиялар т\з\лът. Комиссиялардын тизмеси, алардын сандык курамын айылдык кеёешинин депутаттары  тарабынан  аныкталат. Кенеш ыйгарым укуктарынын мъънът\н\н ичинде зарылчылыкка жараша, жаёы туруктуу комиссияларды т\з\\ мурда т\з\лгъндърд\ таратан жана кайра уюштурат, алардын курамына   ъзгърт\\лърдъ  киргизе  алат.
 3. Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясынын курамына кеёештин търагасы жана анын  орун басарын шайланышы м\мк\н эмес.
 4. Туруктуу комиссиялар търаганы шайлайт. Комиссиялар ъз\н\н ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссияларды т\зъ алат.  
 5. Айылдык кеёештин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, алардын уюштуруу тартиби  Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\  ъз алдынча  башкаруу жън\ндъ» мыйзамынын, ушул регламенттин жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленет.
 6. Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясы ъз\н\н ишине окумуштууларды, адистерди, практик кызматчыларды дагы башка адамдарды тартууга укуктуу.
 7. Айылдык Кеёештин  туруктуу комиссиясы ъз\нън компентенциясына таандык маселелер боюнча тиешел\\  чечимдерди  кабыл  алат.
 8. Айылдык кенештин  туруктуу комиссиясы ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативд\\ чарбачыл ишине кийлигиш\\гъ  укуксуз.
 9. Айылдык кеёеши атайын тапшырмаларды аткаруу \ч\н убактылуу комиссияларды т\зъ алат. Убактылуу комиссиялардын ыйгарым укуктары алардын т\з\\ убагында аныкталат. Убактылуу комиссиялардын ишмерд\\л\г\  тапшырылган  милдеттерди  аткаргандан кийин токтотулат.

III – БЪЛ/К.

Айылдык  кеёешинин  ишинин  жалпы  тартиби.

8- Глава

Айылдык  кеёешинин  сессиясын  ъткър\\  тартиби

 1. Айылдык аймагынын кеёешинин жана поселкалык  кеёешинин ишинин негизги уюштуруучулук - укуктук формасы болуп кеёештин сессиясы саналат.
 2. Айылдык аймагынын кеёешинин жана поселкалык кеёештин сессиясы ачык,  кварталына бирден кем эмес жана депутаттардын жалпы санынын 1-3 кем  эмес  талабы  боюнча  ъткър\лът.
 3. Айылдык кеёешинин чечимдери депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу  менен  кабыл  алынат.
 4. Айылдык кеёешинин депутаттары кеёеш сессиясына катышууга милдет\\. Алардын сессияга катышуунун эсебин катчы ж\рг\зът. Депутаттар сессияга катыша  албай  турган  учурларда алдын ала катчыга маалымдоого тийиш.
 5. Айылдык кеёешинин сессиясы ачык т\рдъ ъткър\лът. Кеёештин чечими менен сессия жабык т\р\ндъ ъткър\л\\с\  м\мк\н.
 6. Сессиянын  чечимдери  ачык  добуш  бер\\  менен  кабыл  алынат.
 7. Айылдык  аймагынын кеёеши жана поселкалык кеёеши ар бир сессияда к\н  тартибин  жана  иштоо  тартибин  кабыл  алат.
 8. Айрым себептер менен каралбай калган маселелер кийинки сессияда каралат.
 9. Айылдык кеёешинин сессиясынын протоколдорун кеёештин катчысы ж\рг\зът. Протоколдо сессияга катышкандардын жана катышпай калган депутаттардын фамилиялары, катышпай калгандардын жана катышпай калгандардын себептери, чакырылгандардын тизмеси жана каралган маселелер боюнча маалыматтар, кабыл алынган чечимдер камтылат. Протоколго сессияга търагалык  кылуучунун  колу коюлат
 10.  Керек болгон учурларда айылдык аймагынын кеёешинин сессияларында каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жън\ндъ маалыматтар массалык  каражат  булактарында  чагылдырылат.

9- Глава

Айылдык кеёешинин токтом долбоорлорун кароо тартиби.

 1. Айылдык кеёешинин (сессиясында каралган маселелер боюнча токтом кабыл алынат, Кеёештин токтому ачык же жашыруун добуш менен кабыл алынат.
 2. Айылдык кеёешине кароого сунушталган токтом долбоору тъмънк\дъй болууга  тийиш:

-Кабыл алынган чечимди аткаруучуга, аткаруу мъънът\, каржылоо булактары, ошондой  эле  токтомдун  к\ч\нъ  киргендиги кърсът\лът;

-Зарыл учурда чечим кызыкдар уюмдар, тийишт\\ аймактык органдардын жергиликт\\ бъл\мдър\, ошондой эле зарылдыгына карай мамлекеттик бийлик органдары менен макулдашууга тийиш.

-Ушул маселе боюнча мурда токтом эске алынат жана мурда кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу же ъзгърт\\ боюнча сунуштар камтылууга тийиш;

-Айрым чечимдер боюнча зарылчылыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык корутунду болуусу керек.

 1. Айылдык кеёешинин токтому сессияда талкуулагандан кийин сессияда катышкан депутаттардын санынын къпч\л\к добушу менен кабыл алынат.
 2. Айылдык кеёештин депутаты чечимге макул болбосо жазуу же оозеки формасында ъз\н\н ъзгъчъ пикирин айылдык кеёешинин протоколуна киргиз\\гъ  укуктуу.
 3. Сунушталган токтомдун долбоору, эгер сессияда катышкан депутаттардын санынын къпч\л\к болугу добуш берсе, долбоор негизи катары кабыл алынат жана пункттар боюнча каралат.
 4. Токтом долбоору бардык оёдоолор, кошумчалар каралгандан кийин толугу менен кабыл алынат.
 5. Айылдык кеёешинин чечимин таратуу кол коюлгандан кийин эки жумалык мъънъттъ  кеёештин  катчысы  тарабынан  ж\рг\з\лът.
 6. Айылдык кеёешинин кабыл алган токтомун, анын ыйгарым укуктарынын чегинде  тийишт\\ аймакта жайгашкан ишканалар, мекемелер жана алардын органдары,  кызматтык  адамдар,  жарандар аткарууга милдеттуу.

10- Глава

Айылдык  кеёештердин  ыйгарым  укуктарынын  токтолушу.

 1. Айылдык кеёештердин ыйгарым укуктары айылдык кеёештин жаны курамы т\з\л\ш\нъ, кеёеш мъънът\нън мурда таркалышына байланыштуу  токтотулат.
 2. Айылдык кеёештер мъънът\нън мурда тъмъндъг\дъй учурларда таркатылышы  м\мк\н;

-тиешел\\ айылдык кеёештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын 2-3 кем эмес къпч\л\г\ тарабынан кабыл алынган чечим боюнча;

-ушул  мыйзамда  каралаган  негиздер  боюнча  Президент тарабынын;

-тиешел\\ айылдын чек араларынын ъзгър\л\ш\нъ алып келген кайра уюштуруу  учурларында;

 1. Ъз\н-ъз\ таркатуу жън\ндъ айылдык кеёештин чечими кеёештин търагасы тарабынан Жарлык чыгаруу \ч\н Кыргыз Республикасынын Президентине  жиберилет.
 2. Чек  араларын ъзгъртпъстън администрациялык - аймактык бирдиктин атын ъзгърт\\ кайра уюштуруу болуп саналбайт жана айылдык кеёешти таратууга алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу айылдык кеёешти таратуу жън\ндъ Жарлыгы, эгерде Мыйзамдын ъз\нъ башкача мъънът каралбаса, тиешел\\ администрациялык - аймактык бирдик жън\ндъ мыйзам к\ч\нъ кирген к\ндън тартып 10 к\ндън кечиктирилбестен  чыгырылышы  керек.
 3. Айылдык кеёеш мъънът\нън мурда таркатуунун догоруда кърсът\лгън учурларынын кайсынысына болсо да Президенттин мъънът\нън мурда таркатуу жън\ндъ Жарлыгы расмий жарыяланган к\ндън тартып таркатылды  деп  эсептелет.
 4. Айылдык кеёеш мъън\т\нън мурда таркатылган учурларда м\лкт\н жана документтеринин сакталышына жопкерчиликти айылдык округунун башчысы ъз  мойнуна  алат.

11 Бъл\к.

Айылдык  кеёешинин регламенти

Айылдык кеёешинин Регламентине ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\н\н  жана  бекит\\н\н  тартиби.

 1. Айылдык кеёешинин иш Регламентин, Типт\\ Регламенттин негизинде регламент маселери боюнча жумушчу  тобу  иштеп чыгат жана кеёештин  сессиясына  бекит\\гъ  киргизет.
 2. Регламент маселелери боюнча топ айылдык кеёештин беш депутаттан кем эмес болууга тийиш. Аны айылдык кеёешинин търагасынын орун басары жетекчиликке  алат.
 3. Ар бир депутат Регламентке ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ жън\ндъ сунуштарды киргизе алат. Сунуштар Регламент боюнча жумушчу  топко  кароо  \ч\н  жънът\лът.
 4. Регламент жана Регламент оёдоолор, киргизилгенден кийин кеёешке шайланган депутаттардын къпч\л\к саны менен кабыл алынат.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин

VI-чакырылышынын II – сессиясынын

 токтому

Чайчы айылы                   № 10                   14.01.2017 – жыл

“Иш планды бекит\\ жън\ндъ”

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин II – сессиясында Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н 2017 – жылга карата иш планынын долбоору жооптуу катчы А.Субанов тарабынан сунушталып, айылдык кеёештин депутаттарынын талкуусуна коюлду.

Депутаттардын сунуш – пукирлерин эске алуу менен  айылдык кеёеш токтом кылат.

Т О К  Т О М:

 1. Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н 2017 – жылга карата т\з\лгън иш планы бекитилсин. (тиркеме №1)
 2. 2017 – жылга карата т\з\лгън иш пландын аткарылышы айыл ъкмът\н\н башчысы М.Нишанбаевге милдеттендирилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъън\ жеке ъз\мъ калтырам.

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин 

търагасы:                                                             Дадабаев К.


“Бекитемин”                                                                                                “Бекитемин”

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин                                                                         Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н

търагасы Дадабаев Кылычбек                                                                                  башчысы  Нышанбаев Муратбек

______________________                                                                                            _____________________

“14” январь 2017 ж.                                                                                                      “14” январь 2017 ж.

Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н башчысы 2017 – жылга карата иш аракет программасы

Тапшырмалар Аткарылуучу иш– чаралар К\т\л\\ч\ жыйынтык Аткаруу убактысы Стратегиялык программалык документ
 1. Экономинка
1

Жергликт\\ бюджетке т\ш\\ч\ кирешелердин кълъм\н 6042,0  миё сомго чейин жеткир\\

- КБФнун жерлеринин ижара акыларын жогорулатуунун эсебинен 140,0 миё сомго

-тарнспорт салыгын толук жыйноонун эсебинен 115,0 миё сом

-подохот салыгынын эсебинен 636,0 миё сом

-жер салык 120,0 миё сом

-эшик алды 60,0 миё сом

-жайыт салыгы 80,1 миё сом

-ата-энелердин взносынан 390,0 миё сом

Кошумча резервди тубуу, жаёыдан ачылган ишканалардын эсебинен салыктын кълъм\н жогорулатуу, базасын кеёейт\\ жана мъънът\ндъ чогултуу менен жергиликт\\ бюджеттин киреше бъл\г\н 3 пайызга жогорулатуу Салык жана салык эмес жыйымдарды толук топтоого жетишилип, 2016 – жылга салыштырмалуу 523,4 миё сомго къбъйтът 2017 – жыл ичинде Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н 2013 – 2017 – жылдарга ън\г\\ стратегиялык программасы
 1. Ънър – жай тармагы
2 Токтоп турган ънър жай ишканаларын кайра иштет\\ Убактылуу иштебей токтоп турган “Меджик Колорс” към\р кен казуу ишканасын кайра иштет\\гъ къмък кърсът\\ багытында тийишт\\  чараларды кър\\ Жаёы жумуш орундары пайда болот, айыл ъкмът\н\н киреше бъл\г\ къбъйът. Жыл ичинде Айыл аймагынын 2013 – 2017 жылдардын стратегиялык ън\г\\ планы
3 Айыл аймагынын калкынын электр энергиясына болгон карызын 30 % кыскартууга жетиш\\ Айылдык аймактарда электр энергиясынан болгон дебитордук карыздарды азайтуу чараларын кър\\ \ч\н т\ш\нд\р\\ иштерин ж\рг\з\\ Дебитордук карыз 30 % ге кызкарат Дайыма Айыл ъкмът\н\н 2013 – 2017 – жылдарга ън\г\\ стратегиялык программасы
4 Айыл аймагында экологияны жакшыртуу Айыл аймагында къркънд\р\\ багытында 100 даана терек жана 500 бак дарактар жаёы къчъттър\ отургузулат Айыл аймагында бак – дарактардын аянты 2 % га къбъйът 2017 – жыл ичинде Айыл ъкмът\н\н 2013 – 2017 жылдарга ън\г\с\\
3.Айыл чарба
5 Айыл аймагындагы негизги пайда берүүчүайылчарбапродукциясынынкөлөмүнкөбөйтүүжанатүшүмдүлүүгүнарттыруу. Дыйкан фермерлерге жеңилдетилгеннасыялардыминералдык жер семирткичтерди алууга, көмөккөрсөтүү

Азык-түлүккоопсуздугукамсыздалат. Кирешелүүэгиндердиэгүүнүнэсебинендыйкандардынкирешесинжогорулатуугажетишүү

20 1 7-жыл ичинде

айыл өкмөтүнүн 2013-2017-жылдаргаөнүгүүстратегиялыкпрограммасы

4. Мал чарба
6 Мал чарбасын өнүктүрүүбагытындаиштердиалыпбаруу Тоют даярдоо айдоо жерлерин көбөйтүү, тоют   ендүрүү, жүнкыркуучужайуюштуруу Малдын асылдуулугу жогорулайт. Элдин ишин женилдетүү 20 1 7-жыл ичинде айыл өкмөтүнүн 2013-2017-жылдаргаөнүтүүстратегиялык программасы
5.Социалдык тармак

7.

С.Нышанбаев жвнв Н. Бапыгулов орто мектептеринин жылуулук системасын жанылап   куруу,6,0 млн сомго стимул.грант эсебинен.  1,8млнсом жергиликтүүбюджеттинэсебинен.

Талаа, Алп-Ордо айылындагы мектептердин жылуулук системасын куруу, ишке киргизүү.

Тарбия берүүжакшырат

2017-жыл ичинде

айыл өкмөтүнүн 2013-2017-     -жылдаргаөнүгүүстратегиялыкпрограммасы
6.Аймактык ън\кт\р\\
8. Чайчи, Корйк жана Алп-Ордо айылдарынын ички жолдоруна 200,0 миңсомдукшагыл төгүү Чайчи, Корок жана Алп-Ордо, айылдарынын ички жолдоруна шагыл төшөлөт Инфраструктура жакшырат 20 1 7-жыл ичинде айыл өкмөтүнүн 2013-2017-жылдаргаөнүгүүстратегиялыкпрограммасы

9.

Элди таза суу менен камсыз кылуу

Айылдардагы мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин тарбиялануучуларын үзгүлтүксүзтазасуумененкамсыздоо '.

Айылдардагы мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин тарбияланучуларынын үзгүлтүксүзтазасуумененкамсызболот

20 1 7-жыл ичинде

айыл өкмөтүнүн 2013-2017-жылдаргаөнүгүүстратегиялык программасы

7.Саламаттыкты сактоо тармагы
10.

Чайчи айылына жаны оорукана имаратын куруу 7,0 млн сом   республикалык бюджетин эсебинен

Айыл аймагындагы Чайчи айылына оорукананын имаратын курулуп бүткөрүлөт.

Калктын саламатгык сактоонун деңгээлин сактоонун медициналык кызматынын жакшырышы 2017-жыл ичинде Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүниш-чагасы
8.Билим бер\\ тармагы
11 Айыл аймагында мектепке чейинки билим берүүмекемелердеыңгайлуушарттүзүү

Айыл аймагында мектепке    чейинки мекемелердин учурдагы

оңдооиштериөзубагындажана

сапаттуу бүткөрүлөт ,

жергиликтүүбюджеттинэсебинен

20 млн. сом бөлүпберүү

Билим берүүнүнсапаты  жакшырат

          

Ар дайым

Кызыя-Суу

айылдык

аймагынын 201 3-

2017-жылдарга

өнүгүү

стратегиясы

12.Калкты социалдык коргоо
12.

Айыл аймагындагы баатыр энелерди,

мүмкүнчүлүгүчектелгенжарандарды, Улуу

Ата- мекен согушунун катышуучусу жана

Ооган согушунун катышуучуларына колдоо

көрсөтүү

Айыл аймагындагы баатыр

энелерди, мүмкүнчүлүгүчектелген

жарандарды, Улуу Ата-мекен

согушуңункатышуучусу , Ооган

согушунун катышуучуларына

колдоо көрсөтүүүчүн

жергиликтүүбюджеттенжардам

көрсөтүүүчүнжергшюктуү

бюджеттен 100,0 миңсомбөлүү

Моралдык жана социалдык

жактан колдоо көрсөтүлөт.

Жакырчылыктын деңгээли

кыскарат, даректүүлүк күчөйт.

2017-жыл

ичинде

Кызыл-Суу

айылдык

аймагынын 20 1 3-

2017-жылдарга

өнутүү

стратегиясы

10.Спорт
13. Спорттук, аянтчаларын куру

Чайчи айылынын спорт аянтчасын

ремонттон өткөрүү, футболаянтчасынреканструкциялоо,

АРИС программасынын колдоосу

менен

Жаштарга машыгуу жана ден соолугун чындоого шарт т\зът 2017 – жыл ичинде

Кызыл-Суу

айылдык аймагынын 2013-

20 1 7-жылдарга

өнүгүү

стратегиясы

11.Коррупциягы каршы к\ръш\\
14. Таза коом, таза мамлекетти түзүү

Айылдык аймагындагы

коррупцияга каршы иш-чара

түзүп, мекеме-ишканалар, коомдук

бирикмелер менен биргеликте корупцияга каршы күрөшүбоюнчаиштеринальшбаруу

Коомдо корупция жок болот

Жыл ичинде Айылдык аймактык 2013 – 2017 – жж. карата стратегиялык ън\г\\ планы
15. Жарнама жазуу үчүнБаннерлерди илүү

Айыл аймагында коррупцияга

каршы тушундуруу иштерин алып

баруу

Коомчулукта коррущияны жоюу Жыл ичинде Айылдык аймактык 2013 – 2017 – жж. карата стратегиялык ън\г\\ планы
12.Коомдук коопсуздук
16. Айыл өкмөтүнүнаймагындакоомдуккоопсуздукту ,улуттар аралык ынтымактыкты, саясий туруктуулукту, диний экстремизмдин алдын алууну камсыздоо. Айыл өкмөтү, ичкииштер' бөлүмүнүнкызматкерлериайылбашчыларыжанамечитимамдары. Айыл аймагындагы элдин биримдүүлүгүнсакталышы, ынтымактыктынжанасаясийтуруктуулуктун сакталышы диний экстремизмдин алдын алуу иштерин жөнгөсалынышы. Дайыма

Айыл өкмөтүнүн 2016-жылындакабылалынганбуйругу.

13.Ъзгъчъ кырдаал.
17. Табийгый кырсыктардын алдын алуу, элдин өзубагындамаалыматтармененкамсыз   кылуу. Жалпы элдин арасында өзгөчөкырдаалдаручурундагыабалбоюнчатүшүндүрүүиштеринжүргүзүүжанабулбоюнчачетэлдикуюмдармененишалыпбаруу. Ар кандай өзгөчөкырдаалдаргаэлдиндаярболушужанаалбоюнчаэлдинсабаттуулуг)'нжогорулашы. Жыл ичинде

Айылдык

аймагынын

2013-2017-

жылдарга

өнүгүү

стратегиясы

18. Табийгый кырсыктардын алдын алуу, элди коопсуз жайларга көчүрүү. Селге жана ар кандай көчкүлөргөкаршыжумуштардыкүчөтүүмаксатындаинвестициялардытартуу Жалпы эколошшщк абалдын жакшырышы. Жыл ичинде

Айылдык

аймагынын

2013-2017-

жылдарга

өнүгүү

стратегиясы

Даярдаган: жооптуу катчы:                                         ___________             Субанов А.


Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу  айылдык   Кеңешинин 

VI -чакырылышынын   II-сессиясынын

 ТОКТОМУ.

          Чайчы   айылы                              № 11                       14.01.2017-ж.

 “ Жумушчу  топ  түзүү  жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек  Шаршеновичтин  2017-жылдын 5-январындагы  “ 2017 жыл   Кыргыз  Республикасында    Ыйман,  Адеп  жана  Маданият”  жылы  деп  жарыялоо  жөнүндөгү  ПЖжарлыгынаылайык    Кызыл-Суу  айылдык  Кенешинин  аймагында  2017-жыл  Ыйман, Адеп  жана  Маданият”  жылына   карата  иш  мерчемдерин  иштеп  чыгуу  жана  аны  аткаруу  боюнча  жумушчутоп  түзүү максатында Кызыл-Суу айылдык кенеши токтом кылат.

ТОКТОМ.

 1. 2017-жыл “Адеп, Ыйман жана Маданият жылы” деп жарыялоо   жөнүндөтоктомбуйруктарынаткаруугажанажетекчиликкеалынсын.
 2. Кызыл-Суу айылдык кенешинин аймагында 2017-жыл “Адеп, Ыйман жана Маданият жылын” өткөрүүбоюнчаКызыл-Сууайылөкмөтүнүнкызматчыларынанбилимберүү, саламаттыктысактоо, соодажанабайланыштүйүндөрүнүндыйканфермердикчарбалардынэлектртармактарынынкызматчыжумушчуларынанжанакоомдукбирикмелерденжумушчутоптүзүлсүн.
 3. Жумушчу тобу 2017-жыл “Ыйман, Адеп  жана Маданият жылына” карата иш чараларды иштеп чыксын жана өткөрүүмөөнөтүнбелгилесин.
 1. 2017-жыл “Ыйман, Адеп жана Маданият жылына карата уюштуруу иштерин,  көрнөк- жарнактардыдаярдоо, алардыкөрүнүктүүжайларга орнотуу, илүүиштеринаткаруумилдетиКызыл-СууайылдыкмаданиятүйүнүнкызматчыларыТокторовА., ЭргешбаеваЗ, АбдраеваМ.гажүктөлсүн.
 1. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Кызыл–Суу айыл ъкмът\н\н башчысы М.Нышанбаевге  милдеттендирилсин.

Кызыл-Суу  айылдык 

Кенешинин     төрагасы:                                  Дадабаев  К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу айылдык  Кеңешинин

VI -чакырылышынын II-сессиясынын

токтому

Чайчы   айылы                           №12                   14.01.2017-ж.


«Чара к
өрүүжөнүндө»

Кызыл-Суу айылдык кеёешинин II-сессиясында айыл өкмөтүнүнкызматчыларыЖ.Эргешов  Аскер учет  жүргүзүүчү,  А.Субанов жооптуу катчы, Бостонбаев Шекербек Кара-Суу ДЭП-45 ишканасынын жумушчусу иштеген ишиндеги кемчилдиктери каралып, депутаттар тарабынан сын айтылды.

Депутаттардын  берген суроолоруна  кызматчылар  жооп  беришти. Алардын ичинен Эргешов Жумабайдын ишине депутаттар ишеним  көрсөтүшпөй 7 (жети) добуш менен каршы пикир беришти Сын-пикирлерди угуп жана талкуулап, айылдык  кеёеши  токтом кылат.

ТОКТОМ

 1. Эргешов Жумабай аскер учет жүргүзүүчү, өзүнүн  кызматына кайдыгер карап, мыйзам бузуучулукка жол бергендиги үчүнээлеген  кызматынан  четтетилсин.

Эргешов Жумабайды  кызматтан четтетүүжагыКызьл-Суу айыл өкмөтүнүн  башчысы М. Нышанбаевге тапшырылсын.

 1. Кызыл-Суу айылдык кеёешинин жана Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүнишкагаздарынжеткиликтүүалыпбарбагандыгыүчүнА.Субановго  эскертүү  берилсин.
 2. Бостонбаев Шекербек Кара-Суу ДЭП ишканасынын жол куруу жумушчусу  иштеген  ишинде кетирилген кемчиликтери \ч\н эскерт\\ берилсин, кемчиликтерди оёдоого бир айлык  мөөнөтберилсин, аткарылбаганучурдачаракөрүлсүн.
 3. Токтомдун аткарылышы Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүнбашчысыМ.Нышанбаевгетапшырылсын.

Кызыл-Суу айылдык 

кенешинин  төрагасы:                                                    ДадабаевК.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин

VI-чакырылышынын  III – сессиясынын

токтому

Чайчы айылы                     № 1                  24.01.2017 – жыл

“Айыл ъкмът\н\н

башчысын шайлоо жън\ндъ”

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин III – сессиясы Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо к\н\ Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясын №10 14.01.2017-жылдагы кърсътмъс\нъ ылайык ж\рг\з\л\п жатканын белгиледи жана аймактык шайлоо комиссиясынын катышуусунда ъткър\лгън шайлоонун жыйынтыгынын негизинде айылдык кеёеш токтом кылат.

Т О К  Т О М:

 1. Кызыл – Суу айыл ъкмът\н\н башчысы болуп Нышанбаев Муратбек Саитбекович шайлансын.
 2.  Токтомдун аткарылышы аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын .

Кызыл – Суу айылдык Кеёешинин 

търагасы:                                                             Дадабаев К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу айылдык  Кеёешинин 

VI-чакырылышынын   IV-сессиясынын  токтому

Чайчы  айылы                                 №1                                  06.02.2017-ж.

«Мектептерде, бала бакчада

билим бер\\ жана тарбия

иштерин жолго коюу жън\ндъ»

Кызыл-Суу айылдык Кеёешинин  IV-сессиясында Кеёештин депутаттары  Жабиев  Адылбек,  Доронбаев  Атайлар  тарабынан  ата-энелердин билим бер\\ жана тарбия  иштерине болгон нааразычылыктары айтылып, мындан ары мугалимдерге жана бала бакча кызматкерлерине иш аракеттерин к\чт\\ максатындагы сунуштар берилди. Депутаттардын сунуш-пикирлерин колдоого алуу менен айылдык кеёеш токтом кылат.

Т О К Т О М:

 1. Кызыл-Суу айыл ъкмът\н\н  аймагындагы  С.Нышанбаев атындагы орто, Н.Бакыгулов  атындагы орто мектептеринде,  Т.Абдраимов башталгыч мектебинде мындан ары окуу-тарбия иштери жакшы жолго коюлсун,  ата-энелер комитети  менен айылдык кеёештин депутаттарынын катышуусунда  окуу-тарбия  иштеринин  ж\р\ш\  боюнча мектептердин абалы текшерилип турсун.

Тарбия иштеринин ж\р\ш\нъ, билим сапатынын жогорулашына мектеп директору  Кожошев  Ж.,  Орозбаев  К., бакча кызматчылары  Боктонбаева  Т.,  Жунусбаева  Ч.,  Абжапарова  Розалар  к\чът\лгън тартипте иш алып барышсын.

 1. Мектептердин, бала бакчалардын чарбалык иштерине, тазалык, жылытуу, жарыктандыруу  ж.б. айыл ъкмът\ къзъмългъ  алып керект\\ акча каражатын бъл\п бер\\, ъз убагында ишке киргиз\\н\ колдоого алсын.  (ФЭБ башчы  К.Касимов).
 2. Токтомдун  аткарлышын  къзъмълдъъ айыл ъкмът\н\н  башчысы  М.Нышанбаевге ж\ктълс\н.

Кызыл-Суу айыл

Кеёешинин търагасы:                                   Дадабаев  К.

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу айылдык Кенешинин

VI- чакырылышынын  IV-сессиясынын

ТОКТОМУ.

Чайчи   айылы                             № 2                                   06.02.2017-жыл.

«2016-жылдын бюджетинин аткарылышы  жана 2017-жылга   бюджетин  бекитүү жънүндъ»

Кызыл-Суу айылдык Кенеши 2016-жылдагы айыл өкмөтүнүнбюджетининаткарылышыжана 2017-жылгабюджеттинбекитүүжөнүндө, Кызыл-Сууайылөкмөтүнүнфинансы-экономикабөлүмүнүнбашчысыКасимовКимсанбектиндокладынугупжанаталкуулап, Кызыл- Сууайылдык Кенеши.

ТОКТОМ КЫЛАТ.

1.Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүн 2016-жылдагыбюджетининаткарылышы

чыгаша жана киреше бөлүгү 5519,5 минсомгобекитилсинжанаканааттандырарлыкдептабылсын.

2.Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүн 2016-жылдынаягындакалган 578.7 миё

сом, 2017-жылга максаттуу түрдөжумшалсын.

3.Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүн 2017-жылгакирешежаначыгашабөлүгү

6228,9 мин сомго бекитилсин.(анын ичинен 390,0 миңсоматайынкаражаттан)

4.Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүнветадисЭргешбаевСайпидинменен

түзүлгонтөлөмдүк келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмотүнүн  2013-жылдын "8" 07 403 токтомундакөрсөтүлгөншарттарынаылайыктөлөнсүн.

5.Башкаруу аппаратынын саны 18 штаттык бирдиги бекитилсин, анын

ичинен айыл башчысы-3, аскер учет жүргүзүүчү-2, тейлөокызматкери-2 төлөмдүккелишимдиннегизинде 1.

6.Ушул токтомдун аткарылышы  айыл өкмөтүнүнФЭБбашчысыК

Касимовго милдеттендирилсин.

7.Ушул        токтомдун      аткарылышын   көзөмолдөө     жагы  айылдык   Кеңештиибюджеттиктуруктуукомиссиясынаталшырылсын.

Кызыл-Суу айыл

Кеёешинин търагасы:                                   Дадабаев  К.

Кызыл – Суу айылдык ъкмът\н\н 2017 – жылга бюджетинин киреше жана чыгашаларын системасы

Киреше

1. Өздүксалык   -                                           1201,0миңсом.

2. Жайыттан алынган аренда -                  145,0миңсом.

3. Ата-энелердин вызносу -                         390,0миңсом.

4. Теңдештирүүчүгрант -                            4492,9 миңсом.

Жалпы кирешелер -                                     6228,9 миңсом.

Чыгаша

1. Эмгек акы аппарат -                                          1985,1 миё сом

2. Компенсация төрага -                              12,0 миё сом

3.  Маданият кызматкерлеринин                       247,6 миё сом

4. Китеп кана эмгек акы -                                    166,4 миё сом

5. Соц фонд   17,25% -                                            448,1 миё сом

6. Командировычный -                                         20,0 миё сом

7.  Маршурттук каттам -                             2,0 миё сом

8. Телефон и факс  -                                      9,0 миё сом

9. Бензин  авто машина –                                     120,0 миё сом

10.Ремонти запчасти                                             50,0 миё сом    

11.Прочие расход -                                       50,0 миё сом

12.Прочие услуга -                                        20,0 миё сом

13.Көмүр   канторага                                             25,0 миё сом

14.Электр энергия канторага                              20,0 миё сом

15.Резерв фонд -                                                      62,4 миё сом

16. Кампютер китепканага                                  30,0 миё сом

17. Комүр   мад. \йү                                            5,0 миё сом

18.Эл.энергия мектептерге -                                370,0 миё сом

19.Ата энелер                                                 390 миё сом

20.Ыссык тамака детсат.                                      56,0 миё сом

21.Даталуу күндөргө                                               200 миңсом.

22. Бапыгулов мектебине жылуулук сис.          820миңсом.

23.0рулууларга жардам                                          60миңсом.

24. Көмүрдетсат                                                      40миңсом.

25.Трактор сатып алуу                                          550 миңсом

26.Жолбун иттерди атуу                              20миңсом.

27.Стимул грантка проект түзүү                         130миңсом.

28. Бала бакчага                                             20миңсом.

29. Адеп ыйман жана маданият жылына                   30 миңсом.

30.Госрегистрге                                                       22 миңсом.

31. Нышанбаев мектебине                                    42,3миңсом.

32.Жайытка                                                    145миңсом.

33.Больница                                                    13мин сом

34.Мад үйүнө.                                                 30 миңсом.

Баары:                                 6228,9 миңсом.

ФЭБ башчысы:                                              Касимов К.

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Кызыл-Суу айылдык Кеёеши

тел.: (03232) 6 02 17

723321, Кызыл – Суу айылы, К. Турапов къчъс\

 

Кыргызская Республика

Ошская область Карасуйского района Кызылсуйского айыльного кенеша

тел: (0 3232) 6 02 07

723331, село Кызыл-Суу, улица К.Турапова

Кызыл-Суу айылдык Кеңешинин

VI чакырылышынын  IV сессиясынын

токтому

Чайчи айылы                             №3                                 06.02.2017-жыл.

"Кызыл-Суу айыл аймагынын 2017-2021-жылдарда өнүктүрүүнүнстратегиясынжанаинвестициялыкпланынбекитүүжөнүндө"

Кызыл-Суу айыл окмотунун буйругу менен тузулгон жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан    "Кызыл-Суу айыл аймагынын 2017-2021–жылдарда өнүктүрүүнүнСтратегиясыжанаИнвестициялык   планы»  Кызыл-СууайылдыкКеңешининIV- сессиясында талкууланып, айылдык кенеш тъмъндъг\дъй

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. "Кызыл-Суу айыл аймагынын 2017-2021 -жылдарда өнүктүрүүнүнСтратегиясыжанаИнвестициялыкпланыбекитилсин. (Тиркеметиркелет№
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгөалуужагыКызыл-Сууайылөкмөтүнүн башчысы  М.Нышанбаевге  жүктөлсүн.

Кызыл-Суу айылдык

Кеңешининтөрагасы:                                      ДадабаевК.

№ 1 документтердин топтому

      «Макулдашылды»

Кызыл-Суу АО башчысы

________М.Нышанбаев

01.02.2017 ж.


Долбоордук сунуш

Микродолбоордун коду

332

АО жумушчу тобунун т\з\лгън датасы

17.11.2016

   

Ишке ашыруунун мөөнөтгөрү, план

башталышы

10.04.2017

бутушу

05.12.2017


1. Долбоордун аталышы;

Кызыл- Суу айыл аймагына караштуу Чайчи айылында
жабык спорт зал имаратын куруу. 

2. Микродолбоордун түр\;


Коммуналдык/экономинфраструктура  [1]:


Социалдык инфраструктура


3.  Микродолбоордун жайгашкан жери;

Чайчи        айылы                         Кызыл-Суу    айылдык аймагы          

Кара— Суу району                                 Ош     облусу

4. Жумушчу топтун курамы: Мүчөлөрдүн бардыгы 7,  алардын ичинен аялдар 1

Атап айтканда:

1 .Субанов Аматбек, топтун төрагасы

2. Орозбаев Куштарбек

3.Суйоров Тоймамат

4. Кожошев Жылдызбек

5. Бостонбаева Телегей

6.Мырзабаев Медербек       

7. Токторов Анарбай

5. Объекттин менчик укугун ырастоо: (1-тиркеме. Справка).

Кызыл-Суу айыл окмоту

6 Микродолбоордун концепциясы

6.1 Көйгөйдүнбаяндалышы (кырдаал, негизгисебептер, кесепеттер)

Чайчи айылы айыл окмотунун борбордук чарбагында жайгашып, райондук борбордоң 68 чакырым, облустук борбордон 78  чакырым алыс жайгашкан тоолуу аймактагы калктуу конушу болуп эсептелет. Аталган айыл дениз денгээлинен 1350 метр

Приложение 9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МИКРОПРОЕКТА

№ п/п

Наименование мероприятий

Нормативный срок

Планируемый срок проведения мероприятий

Предвари-тельная стоимость работ, сом

Ответствен-ный

Источник финансирования

1

Назначение ответственного за техническое обслуживание введенного в эксплуатацию объекта

После завершения строительных работ на микро проекте

После сдачи объекта в эксплуатацию

 

Начальник ФЭО

 

2

Ознакомление персонала микро проекта с правилами эксплуатации и технического содержания здания

Цосле завершения строительных работ на микро проекте

После сдачи объекта в эксплуатацию

 

Ответсекретарь АО

 

3

Подготовка здания к зимнему периоду

1 раз в год

01.09- 01. 10.201 8г

50000

Начальник ФЭО

Айыл окмоту

4

Периодическое обследование и выявление дефектов

2 раза в год

Каждые 6 месяцев

5000

Начальник ФЭО

Айыл окмоту

5

Своевременное  устранение выявленных дефектов

По мере необходимости

По факту

4000

Начальник ФЭО

Айыл окмоту

6

Замена системы отопления

По мере необходимости

-

-

Начальник ФЭО

Айыл окмоту

7

Текущий ремонт

1 раз в год

Август текущего года

5000

Начальник ФЭО

Айыл окмоту

8

Капитальный ремонт

1 раз в 20 лет

-

     
             
             

Специалист АО ответственный за эксплуатацию и содержание     объектов, находящихся на балансе АО

Печать

Подпись главы АО

  физикалык же экономикалык орун алмаштыруусу талап кылынабы?     жок дегенде биринде «ООБА» болсо, анда Дүйнөлүкбанктын 4.12 «Аргасыздан көчүрүү»аткарымдыксаясатынын жол-жоболорунжүргүзүүталапкылынат

14

Талаш аймактар барбы?

Жок.

 

15

Курулуш учурунда турак үйлөргөжана коммерциялыктүзүмдөргөкирмежолдор жеткиликтүү болобу? Жөөжүрүүчүлөргөөтмөктөр жанатротуарларжабылбайбы?

Жок.

 
16 Белгиленген курулушту ишке ашыруу калктын ден соолугуна таасир тийгизбейби же кимдир бирөөгөзыян келтирбейби? Жок.  

17

Чакан долбоор тургундардьш каршы чыгуусуна же тынчсыздануусуна алып келбейби?

Жок.

 

18

Калктьш жашоо шарттарына, ань!н баалуулуктарына жана жашоо образына терс таасир көрсөтүлбөйбү?

Жок.

 

19

Мурдагы жумшартьшбаган көчүүбоюнча коррекциялоочуаракеттерди талапкьшган, ушул аймактааргасызданкөчүүнүн өткөнтаасирининфактылары барбы?

Жок

 

5. Социалдык-экологиялык коопсуздук жана жумшартуу чаралары боюнча коомчулуктардан сунуштар:

___________________________________________________________________________

6. Потенциалдуу экологиялык таасир менен ар бир чакан долбоор боюнча жалпы ПУОС негизинде конкреттүүобъектүчүнПУОСиштелипчыгат, алтаасиркөрсөтүүнүжумшартуубоюнчаконкреттүүчаралардыкамтыйт, микродолбоорлорбоюнчаболсоошондойэлежумшартуунунконкреттүүчараларыменентекшерүүбарагы пайдаланылат.

7. Кошумча документация: сүрөттөр, карталарж.б.

М.Нышанбаев _______________                                                                             Субанов Аматбек ________________

(жергиликтүүжетекчининколу)                                                                              (демилгелүүтоптунмүчөлөрүнүнколйору)

Датасы: 01.02.2017-жыл

8

Бак-дарактарды жана бадалдарды кыюу зарыл болобу?

Жок.

  Эгер «ООБА» болсо, анда бак-дарактарды жана бадалдарды кыюуну, компенсациялык жашылдандырууну эсепке алуу менен уруксат берүүдокументтерибоюнча ганажүргүзүү.    
Калктын жана персоналдын эмгегин, ден соолугун коргоо  

9

Жер жумуштары менен байланыштуу турак жай жана ишкердик райондорго кирме жолдор чектелеби?

жок

 

Эгер «ООБА» болсо, анда: 1) курулуштун убактысын максималдуу кыскартуу; 2) өтмөлөрдүжана/жеальтернативалуукирме жолдордукамсыздоонукароо.

 

10

Жер жумуштары, оор техниканы пайдалануу жана транспорттун кыймылынын интенсивдүүлүгүнүнөсүшүменен байланыштуутранспорттук окуялардынсанынын жогорулашымүмкунбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда подрядчыга: 1) транспорттук кыймылды башкаруу планын иштеп чыгуу; 2) курудуш мезгилине убактылуу айланып өтүүжолдорунуюштуруу, ошондойэлеылдамдык чектөөлөрүнсактоонуаныктоо жанакамсыздоо; 3) кооптуу жерлердеэскертүүчүжана тыюусалуучубелгилерди орнотууталапкылынат.

 

11

Курулуш иштерин жүргүзүүдө иш подрядчылары жана башка адамдар жаракат алышы мүмкүнбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда подрядчы жумуштарды өндүрүүнүбаштоого чейинкоопсуздуктехникасы боюнчачаралардыиштеп чыгат.

 

12

Курчап турган чөйрөгөжана калккаызы-чуулук таасирмүмкүнбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда подрядчы: 1) 100 метрлик коридор чегинде ызы-чуунун деңгээли 70 децибелденашпагандай машиналардыжана жабдуулардыгерметизациялоону; 2) түңкүубакта туракжайрайондорунун жанындаоортехниканын жардамымененкурулуш иштерин чектөөнү (22:00 баштап 6:00 чейин); 3) жумуштарды ишкүндөрүгана, стандарттыкиш убактысыныничинде аткаруунужүргүзөт.

 
СОЦИАЛДЫК ТААСИР КӨРСӨТҮҮЛӨР  

13

Тургундардын же коммерциялык түзүмдөрдүн

Жок.  

Саналып өткөн таасиркөрсөтүүлөрдүн эң

 
                 

катмарын жоготууга алып келеби?

   

атайын берилген жерлерде сактоо үчүнтопурак-өсүүкыртышын алууну, транспортировкалоонужана кавальерлергесалууну кароо.

Корулуш жана тиричилик калдыктарьш туура эмес утилизациялоо менен байланыштуу жердин булгануусу мүмкүнбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда атайын таштандыга кийинки ташып чыгаруу менен, жабык капкактар менен атайьш контейнерлерде КТК жыйноону жана сактоону кароо.

Курулуш аянтында мунай зат продуктулары менен жердин булгануусу мүмкүнбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда агып кетүүпредметине отунду, майлардыжана башкаатайынспецификалык затардыубактылуусактоочу жайлардыконтролдоонукароо.

Атмосфералык абага

Курулуш жана транспорттун интенсивдүүкыймылы мененбайланыштууавтоунаалардын жана механизмдердин выхлопторунун (пайдаланып бүткөнгаз) адамдын денсоолугунажана курчаптурганчъйрөгөтаасиртийгизиши, ошондойэлеатмосферанын СО, NОх, чаңж.б. мененбулгануусумүмкүнбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда: 1) кирме жолдорду суу менен сугарууну (нымдуу чаңдыбасуу); 2) Евро 2 жанаЕвро 3 экологиялык стандартынынавтотранспортунпайдаланууну; 3) транспорттук каражаттардынкыймьшьшыны ьшдамдыгьшчектөөжаначаңга сезимталрецепторлорготаасир көрсөтүүнүэңаздеңгээлге жеткирүүүчүнылайыктуу транспорттук каттамдарды тандоону; 4) курулуш аянттарына цементти ташып кирүүнүжалаңфасовкалангангерметикалык каптардаташыпкирүүнү; 5) курулушаянттарына ташылыпкирүүчүтөгүлмөматериалдардыжабууну кароо.

Cуу ресурстарына

Суу ресурстарьшын булгануусу мүмкүнбү?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда: 1) жумушчу персонал үчүнкурулушиштерине берилгенаймактысанитардык тазалоойу; 2) гидроизоляциялуутүбүжанакапталдары мененубактылуудааратканалардыкароо.

Биоресурстарга

8-тиркеме.

ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАНДООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ

Чакан долбоор/ микродолбоор жөнүндөжалпымаалымат

1. Аталышы: «Кызыл-Суу айыл аймагына караштуу Чайчи айылына спорт зал имаратын куруу»

2. Ишке ашыруу жери:   Ошоблусу Кара-Суу району    Чайчи айылы

3. Кыскача баяндалышы: (жаңыкурулушжереабилитация, чыгашалар, көлөм, объекттин аймагы, жайгашкан жери, менчик, иштеши ж.б.)

Жумушчу топ Чайчи айылында жабык спорт   залынын Имаратын   курууну   сунуш кылат.

Долбоордун максаты жабык спорт залынын имаратьш куруу менен айылдагы жаштардын бош убактыларын туура пайдаланууга, ден соолугун чындоого    шарт тузуу, айылда аракечтиктиңжанакылмыштуулуктуналдыналуу, азайтууболупсаналат.

4. Экологиялык жана социалдык таасир көрсөтүүлөр :

 

Таасир көрсөтүүнүнфактору

Болушу (Ооба/Жок)

Таасир көрсөтүүнүжумшартуу

боюнча сунушталган чаралар

Курулуш мезгиди

 (КМ)

Эксплуата циялоо

мезгили (ЭМ)

ЭКОЛОГИЯЛЫК ТААСИР КӨРСӨТҮҮ
жер ресурстарына

1

Жер тилкелерин туруктуу же убактылуу алып коюуда зарылчылык барбы?

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда мүмкүндүккөжараша жекежерлердиайланып өтүүменен, курулуштунобъектисинин оптималдуужайгашкан жеринтандоонужүргүзүүсунушталат.

2

Курулуш объектисинде жана ага жакын аймакта жер жумуштары жердин эрозиясына алып келеби? Жок.   Эгер «ООБА» болсо, анда 1) үстүңкүсууларды бурууну; 2) үстүн бөлөкнерселерденжана курулушыпыр-тыпырларынан тазалоонужүргүзүүсунушталат.

3

Курулуш жерлердин жогорулатьшган эрозиясвша альш келген топурак-өсүу

Жок.

 

Эгер «ООБА» болсо, анда бузулган жерлерди калыбына келтирүүүчүнкийинкипайдалануу менен

5-тиркеме

Ишке ашыруунун планы

1.   Аракеттердин жалпы планы, жумуштарды аткаруунун ыкмалары жана мөөнөттөрү:

 

Жумуштардын түрлөрү

Жумуштарды аткаруунун ыкмалары

Аткаруу мөөнөттөрү

Жооптуу адамдар

Жумуштарды аткарууну көзөмөлдөөнүныкмалары

1

Материалдарды жана жабдууларды сатып алуу

       

1.1.

Торуктар (сатып алуулар) жөнүндөкулактандыруу

ММК аркылуу

2017-жыл март

АРИС-тендердик комиссия.

 

1.2.

Тендердик комиссияны калыптандыруу

 

2017-жыл март

АРИС.

 

1.3.

Тендерди өткөрүү

Борборлоппурулган

2017-ж март

АРИС-тендердик комиссия

Бааларды салыштыруу

1.4. Кошрактка кол коюу  

2016-ж. апрель

Айыл окмоту  

1.5.

         

1.6.

         

2

Курулуш жумуштары

       

2.1.

Курулуштун пайдубалы

 

30кун

АО, подрядчылар

Технадзор АРИС, технадзор АО, ГАСН

2.2.

Курулуштун каркастарын монтаждоо

 

60 кун

   

2.3.

Чатырын жабуу

 

30 кун

   

2.4.

Ички, тышкы отделкасы, жылытуу системасы

 

30 кун

   

3

Биргелешкен мониторинг жана баалоону жүргү: (контролдоо)

       

3.1.

50% БМжБТ

 

15.07.2017

БМжБТ, АО

 

3.2.

100% БМжБТ

 

30.12.2017

БМжБТ, АО

 

3.3.

         

4

Курулушту көзөмөлдөө

       

4.1.

Технадзор АРИС, АО

 

1.04.2017-30.12.2017

   

4.2.

ГАСН, авторский надзор

 

1.04.2017-30.09.2017

   

5

Объектти кабыл алуу-өткөрүп берүү

 

30.12.2017

Кабыл алуу б/ча жумушчу комис-я

 

6

Бүткөрүлгөн объекттиэксплуатациялоо   жанатехникалык тейлөө

 

30.12.2017-ж. тартып

Алайку АО

4

4-тиркеме

«Чайчи айылында   жабык спорттук   залдын имаратын куруу»    боюнча биргелешкен мониторинг жана баалоонун

планы

1.Микродолбоорду ишке ашыруунун прогрессин жана натыйжаларын салттуу жана биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча план

Эмне мониторингделет жана бааланат?

Маалымат булактары

Мониторннг жана баалоо ыкмалары

Мөөнөттөр жанажооптууадамдар

Ырастоочу документгер, МжБ жүргүзүүнүн материалдары

1

Тендер,   Материалдардын   сатып алыныцщ.

Тендердик документгер

Бааларды салыштыруу

БМжБТ,    АО, Жумушчу тобу

Отчет,     Козомол баракчасы

2

Коомчулуктун салымы

Ведомость,          Эл менен суйлошуу

Текшеруу,            Эл менен суйлошуу

БМжБТ, АО, Жумушчу тобу

АКТ

3

Аткарылган иштердин мооноту

Жумуштардын графиги

Графике         карап текшеруу

БМжБТ,АО, Жумушчу тобу

Иштин оз убактында журушу         жонундо отчгет

4

Жумуштун сапаты

объект

визуально

БМжБТ, АО, Жумушчу тобу

АКТ

5

         

6

         

Тиркеме 3-5

Таблица 5. Кичи долбоор – подпроект боюнча жалпы бюджет жана каржылоо планы

Долбоор боюнча чыгымдар

Жалпы бюджет

Каржылоо булактары

План финансирования

АРИС

АО

Коомчу лук/ демоорч улор

1 транш

(3,75%)

2

транш

3

тран ш

Жумушчулардын наркы (таб. 1)

             

Материалдардын наркы (таб. 2-1 болук)

             

Жабдуулардын наркы (таб. 2-2 болук)

             

Тахника – транспорт арендасы (таб. 3)

             

Консултациялык кызматтар наркы (таб.4)

             

Инвестициялык чыгьшдардын жалпы жыйынтыгы:

8790000

8140000

350000

300 000

     

Анин ичинен коомчулуктун накталай салымы

300 000

           

Анын ичинен АО накталай салымы

350 000

           

АО технокозомолго  толому

             

% катнашы

100%

92,6%

3,99%

3,41%

     


1-тиркеме

Обьекттин менчик ээсинин

Справкасы

Аталышы:  «Кызыл-Суу айыл аймагына караштуу Чайчи айылына спорт зал имаратын куруу»

Кызьш - Суу айыл өкмөтүнүнЧайчи   айылынын,   АӨнүнжумушчутобунунатынананын

лидери Субанов Аматбекке, Кызыл-Суу айыл окмоту   объекттин менчик ээси (мекеменин

атальшы) төмөндөгүлөрдүырастагандыгыжөнүндөберилди:

Кызыл-Суу айыл окмоту  Кызыл-Суу айыл аймагына  караштуу Чайчи   айылына спорт зал имараты объектиси азыркы убакта Кызьл-Суу айыл окмотунун балансында жок экендигин ырастайт;

1 . Мекеме: Кызыл-Суу айыл окмоту  Жумушчу топ демилгелеген ушул объект боюнча

« микродолбоордук сунуш менен макул жана аны колдойт;

2. Мекеме: Кызыл-Суу айыл окмоту Микродолбоор аяктагандан кийин, ал өзүнүнбалансынаМикродолбоордуишкеашыруубоюнчакошумчачыгымдардыкабыл ала тургандыгын ырастайт;

3. Мекеме: Кызыл-Суу айыл окмату ошондой эле, келерки 1 5 (он беш) жылдын ичинде, ал өзүнүндемилгесибоюнчаобъекттикимдирбирөөгөменчиккежеижарагабербейтургандыгын, ошондойэлеазыркыубактакөрсөтүлүпжатканкызматтардын профилин өзгөртпөйтургандыгынырастайт.

5.   Мекеме:   Кызыл-Суу   айыл   окмоту      микродолбоордун   туруктуулугун   камсыздоо

максатында объектти эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөбоюнчаишчараларпланын

аткарууну кепилдейт.

Мекеменин жетекчиси: Кызыл-Суу айыл окмотунун башчысы:

Аты, атасынын аты, фамилиясы: М.Нышанбаев

Колу:  ________

Датасы: 01.02.2017 ж.

Мөөрү:


10. 5.  Микродолбоордун иштөөсүнуннатыйжасындаайылдагыкырдаалкантипөзгөрөт?

Чайчи айылында Спорт зал курулуп калса жаштардын жана мектеп окуучуларынын ден соолуктарын чындоого мумкунчулук тузулот. Жаштардын спортко болгон кызыгуусу артат. Жаштардын жана мектеп окуучуларынын бош убактыларын туура пайдаланууга шарт тузулот. Жаштар бош убактысын туура пайдаланууга уйронот жана ичкилик ичип, терс жолдорго баруусу азайат. Ден соолуктарына кам коруусу жана спортко болгон коз карашы озгорулот. Айыл жаштары убара болуп машыгуу учун Ош шаарына барышпайт. Айылда айылдар аралык спорттук мелдештерди откорууго шарт тузулот.

11. Микродолбоордун туруктуулугу

11.1 Микродолбоорду эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөбоюнчаплан (9-тиркемё) (жалпыбаяндалышы)

Чайчи    айылывда    спорт залдын      курулушу аяктагандан кийин    Кызыл-Суу айыл окмотунун балансына откорулуп берилет. Айыл окмоттун боджетинин эсебинен    кармалат.

11.2. Микродолбоор аяктагандан кийицки биринчи жылга инфраструктура объектисин эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөбоюнчачыгашаларжанаалардыжабуунунбулактары.

Экинчи этапта толтурулат

Чыгашалардын беренелери

Жалпы наркы

Алардын ичинен:

АӨ

(бюджет)

Демөөрчүлөр

Башка булактар

1

Эксплуатация жана күтүүбоюнча адистин эмгек акысы

80000

80000

   

2

Учурдагы күтүү (учурдагы оңдоо, оңдоож.б.)

25000

25000

   

3

Башка иш чаралар

       
 

Бардыгы

105000

105000

   

12. Курчап турган чейрөнунабалынамикродолбоордунмүмкунболгонтаасири

(4-тиркеме, экинчи этапта толтурулат)

«Кызыл-Суу айыл аймагына караштуу Чайчи айылына спорт зал имаратын куруу» долбоору айлана чойрого терс таасирин тийгизбейт.

АӨжумушчутобунунтөрагасы:     СубановАматбек                      Колу _________

Датасы:

2017-жыл 1-февраль

Микродолбоордук сунушка карата тиркемелердин тизмеси

1-тиркеме.  Объекттин менчик ээсинин справкасы

2-тиркеме. Дефекттик акт

3 (3.1-3.5). тиркеме. Кичи долбоорлордун сместасын эсептоо формалары

4-тиркеме   Биргелешкен мониторинг жана баалоонун планы

5-тиркеме.  Микродолбоордун ишке ашыруунун планы

7-тиркеме., Кичи долбоорлордун коду           

8-тиркеме.  Экологиялык текшерүүбарактары

9-тиркеме.  Микродолбоорду эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөбоюнчаишчараларпланы

  ижарага алуу        
5 Консультациялык жана техникалык кызматтар (бардыгы)        
Анын ичинен: Долбоорду даярдоо жана дизайн        
Курулушту контролдоо        
Окутуу        
6 Башка чыгамдар (баяндоо)        
7 Күтүлбөгөнчыгамдар        
8 Чыгымдардын бардыгы 8790000 8140000 350000 300 000
  Пайыздык үлүш 100% 92,6% 3,99% 3,41%

Сметанын детаядуу таблицаларын 3-тиркеме катары акыркы деталдуу бюджет түрүндөтиркегиле.

9. Коомчулуктун, АӨ, демеерчүлөрдүнсалымы (таблица ар бир катышуучу үчунөзунчөтолтурулат)

Экинчи этапта такталат, б.а. МПП финалдык тандоодон кийин

Коомчулуктун салымынын

формасы

Салымды камсыздоонун ыкмалары Салымдын баалама наркы сом

АРИС

грантынан

%да

  АО бюджетинен Накталай 350 000 4,3%
  Коомчулуктан/демоорчулордон Накталай 300 000 3,69%
  Баары:     7,99%

10. Күтулгъннатыйжалар

10.1. Микродолбоордун чыгуу көрсөткүчтөрү:

Экинчи этапта техникалык долбоор такталгандан кийин толтурулат

Эмне курулат же оңдолот

Физикалык көрсөткучтөр (кв.м, куб.м, п.м., км )

1

Чайчи айылына спорт зал имараты курулат

360 м.кв.

2

   

10.2. Микродолбоорлордон ким, коомчулуктун кандай топтору пайда алышат?

Кызыл-Суу айыл окмотунун Чайчи айылына спорт зал курулса, айылдын бардык жашоочулары, анын ичиңцемектепокуучулары, жаштары, ортожаштагытургундарыпайдаланышат

10.3.  Түздөн-түзжанакыйырканчаадампайдаалышат?

Тикелей бенефициарлар: 1714 адам. Алардын ичинен аялдар: 871.

Кыйыр бенефициарлар 928 адам. Алардын ичинен аялдар: 472.

Бенефициарлардын жалпы саны: 2642 адам. Алардын ичинен аялдар: 1331.

10.4    Кайра түзүлгөнжумушорундарынынсаны?   4 адам.  (МД ишке ашыруунун натыйжасында түзулөтурганжерлеркөрсөтүлөт, мисалымектептижеФАПтыкаяыбынакелтирүүдө)

          паспорт)

2

Зарылдыгына жараша объектти инженердик изилдөө Жок. Лицензиясы бар, атайын уюмдар   Корутунду
3 Дефект актысын даярдоо Жок Жумушчу комиссия   Дефект актысы
4 Топографиялык жумуштар

Ооба

Квалификациялуу адис, Лицензиясы бар жеке фирма   Зарыл масштабдагы топографиялык съемка

5

Лабораториялык жана башка изилдөөлөр

Ооба

Райондук, обл. шаардык кызматтар

 

Талдоолор

6 АПУ, ИПУ тариздөө Ооба Рай.-шаар. арх-ра   АПУ, ИПУ

7

Инженердик-геологиялык изилдөөлөр Ооба Лицензиясы бар атайын уюмдар   Инженердик изилдөөлөр

8

Техникалык шарттарды тариздөө

Ооба

Рай. обл. шаар.кызматтар   Техшарт

9

ДСДдаярдоо Ооба Рай . обл. шаар. арх, Лицензиясы бар жеке фирма   дсд

10

Жалпы түшүндүрмөкатты даярдоо Ооба Долбоордук уюм (фирма)  

Түшүндүрмөкат

11

Жумуштардын түрлөрүнө, жабдууларга жанаматериаддарга техникалыкспецификациялар

Ооба

Долбоордук уюм же техникалык көзөмөл боюнчаадис   Спецификациялар

12

Жумуштардын көлөмүнүн ведомосту, материалдардын жанажабдуулардын ведомосту Ооба Долбоордук уюм же техникалык көзөмөл боюнчаадис   Жумуштардын көлөмүнүн ведомосту, матер., жабд. 1,2,3-табл.

13

ДСД экспертизалоо (жаңыкурулуштареконструкциялоодо жекайра профиддөөдө)

Ооба