12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу шаардык кенешинин 2018-жылдын VII-чакырылышындагы 5,6,7-токтомдору

Кара-Суу шаардык кенешинин 2018-жылдын VII-чакырылышындагы 5,6,7-токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

 

 

 

КАРА - СУУ   ШААРДЫК   КЕЁЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ V СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19 – июль 2018 - жыл       № 5/1                  Кара-Суу шаары.

Кара-Суу шаар мэриясынын 2018 – жылдын 6 ай ичинде аткарган иштери жана 2017- жылдын бюджетинин отчету жън\ндъ

  

Кара-Суу шаар мэриясынын 2018 – жылдын 6 ай ичинде аткарган иштерин жана 2017- жылдын бюджетинин отчетун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу шаар мэриясынын Кара-Суу шаар аймагында 2018 - жылдын 6   айында   аткарган   иштери   «Канаатандырарлык» деп табылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу ш кенешинин търагасы:                                     Р.Хатамов.

 

       

КАРА - СУУ   ШААРДЫК   КЕЁЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ   ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ V СЕССИЯСЫНЫН

     Т О К Т О МУ

19 - июль   2018-жыл             5/2          Кара-Суу   шаары.

Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал – Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бъл\н\ш\н\н жазма буйруктары жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал – Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бъл\н\ш\н\н жазма буйруктарынкарап жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал – Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бъл\н\ш\н\н жазма буйруктарында кърсът\лгън финансылык тартип бузууларга жол койгон   кызматкерлерге чара кър\\ жагы Кара-Суу шаар мэриясына тапшырылсын.

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

      

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы:                                  Р.Хатамов.

 

КАРА - СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ   ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН)       КЕЗЕКТЕГИ   V     СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19 – июль   2018-жыл                 № 5/3                      Кара-Суу   шаары.

Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясынын курамын ъзгърт\\ жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясынын курамын ъзгърт\\ жън\ндъ сунушун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

   1. Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясы   тъмънк\   курамда бекитилсин :

1. Ш.Османалиев – Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын     төрагасы.

2. С.Исмаилов – Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору, комиссия търагасынын орун басары.

3.А.Абдишов – Кара-Суу шаар мэриясынын башкы адиси, юрист, комиссиянын катчысы.

4.В.Орозмаматова – Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары,комиссия мүчөсү.

5.М.Исаков – Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, комиссия мүчөсү.

6.Ы.Чырмашев – Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, комиссия мүчөсү.

7.Ш.Турсуналиев - Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, комиссия мүчөсү.

   2. Бул токтомдун аткарылышы Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комитетине тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы:                                   Р.Хатамов.

 

КАРА - СУУ  ШААРДЫК    КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ V СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19 – июль   2018-жыл                 № 5/4                      Кара-Суу   шаары.

Кара-Суу шаар мэриясынын административдик комиссиясынын

курамын ъзгърт\\ жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэриясынын административдик комиссиясынын курамын ъзгърт\\ жън\ндъ сунушун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу шаар мэриясынын административдик комиссиясы   тъмънк\   курамда бекитилсин :

1.Ш.Осмоналиев – Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссия төрагасы.

2.Б.Моминов – Кара-Суу шаар мэриясынын аппарат жетекчиси, комиссиянын төрагасынын орун басары.

3.Р.Джумашева – Кара-Суу шаар мэриясынын башкы адиси,комиссиянын катчысы.

4.С.Исмаилов – Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору, комиссия м\чъс\.

5.К.Коңуров – Кара-Суу шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы архитектору, комиссия мүчөсү.

6.Бекмурзаев – Кара-Суу райондук санэпидебекетинин башкы дарыгеринин орун басары, комиссия мүчөсү.

7.М.Кабылов – “Кара-Суу Ак Мээнет” АКнун директору, комиссия мүчөсү.

8.М.Турдукулов – “Кара-Суу Таза-Суу” МИ директору, комиссия мүчөсү.

9.М.Алайчиев – Кара-Суу шаардык аксакалдар сотунун төрагасы, комиссия мүчөсү.

10.Юсупов – Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты,комиссия мүчөсү.

11.Р.Таиров - Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты,комиссия мүчөсү.

12.А.Бегматова - Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, комиссия     мүчөсү.

13.Д.Атабаева – аялдар кеңешинин төрайымы, комиссия   мүчөсү.

2. Бул токтомдун аткарылышы Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комитетине тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы:                                   Р.Хатамов.

 

КАРА - СУУ   ШААРДЫК   КЕЁЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ   ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ V СЕССИЯСЫНЫН

     Т О К Т О МУ

19 – июль   2018-жыл                 № 5/5                      Кара-Суу   шаары.

Кара-Суу шаарында кыздарды   эрте куракта турмушка чыгуусун жоюу жън\ндъ

Кара-Суу шаардык аялдар кенешинин     кайрылууларын карап чыгып Кара-Суу шаардык кенеши кыздарды   эрте куракта турмушка чыгуусун жоюу боюнча ъткър\лгън чогулушунун протоколун карап жана талкуулап   Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу шаарында   кыздарды   эрте куракта турмушка чыгуусуна жол койгон ата-энелерге салынуучу айып пул(штраф) 30,0 миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.

2. Кара-Суу шаардык аялдар кенешине, шаардагы \й-б\лълър арасында   кыздарды   эрте куракта турмушка чыгуусуна бъгът коюу боюнча т\ш\нд\р\\ иштерин ж\рг\з\\ милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышы Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук, жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комитетине тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                    Р.Хатамов.

КАРА - СУУ  ШААРДЫК    КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ V СЕССИЯСЫНЫН

     Т О К Т О МУ

19 – июль   2018-жыл                 № 5/6                                Кара-Суу   шаары.

Кара-Суу шаарынын 2018-жылга каралган бюджетинин ички м\мк\нч\л\ктър\нъ   жараша   шаардын   керектъълър\нъ акча каражатын бъл\п бер\\ жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэриясынын жана шаардык кенештин депутаттарынын кайрылууларын карап чыгып Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кара-Суу шаарындагы № 2 “Мълт\р булак” балдар бакчасынын эски жылытуучу буу казанан чыккан эски материалдарды сатууга жана бала бакчанын керектъълър\нъ кайра иштет\\гъ руксат берилсин.
  2. Кара-Суу шаарынын Ленин,Завод къчъс\н\н жана Ленин, Сыдыков къчъс\н\н кесилиштериндеги жол чырактарга(светофор) видеокъзъмъл орнотуу \ч\н видеокамераларды сатып алууга 1200,0 миё сом, Кара-Суу шаарында 2018-жылдын 10-11- августунда ъткър\л\\ч\ эл аралык WEF кулатуу эр таймашуу иш чаралырына 55,0 миё сом акча каражаты жергиликт\\ бюджеттин ички булактарынан (резервдеринен) бъл\нс\н.    

3. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

       кеёешинин търагасы:                                  Р.Хатамов.

 

КАРА - СУУ   ШААРДЫК   КЕЁЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

31-октябрь  2018 - жыл         № 6/1             Кара-Суу шаары.

Кара-Суу шаар мэриясынын 2018-жылдын 9 айында шаардын аймагында аткарган иштеринин   отчету жън\ндъ.  

Кара-Суу шаар мэриясынын 2018 – жылдын 9 ай ичинде аткарган иштеринин отчетун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы:                                   Р.Хатамов.

 

       

КАРА - СУУ     ШААРДЫК     КЕЁЕШИНИН     (ЖЕТИНЧИ   ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VI СЕССИЯСЫНЫН

     Т О К Т О МУ

31-октябрь   2018-жыл           № 6/2                 Кара-Суу   шаары.

Кара-Суу шаарынын аймагындагы участкалык шайлоо

комиссияларынын резервдик курамын   бекит\\   жън\ндъ

Шайлоочулар тарабынан сунушталган   Кара-Суу шаарынын аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын резервдик курамын   карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаарынын аймагындагы участкалык шайлоо

комиссияларынын резервдик курамы   бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышы шаардык кенештин Мыйзамдуулук,     укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

  

   Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы:                                             Р.Хатамов.

КАРА - СУУ     ШААРДЫК     КЕЁЕШИНИН     (ЖЕТИНЧИ   ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VI СЕССИЯСЫНЫН

     Т О К Т О МУ

31-октябрь   2018-жыл           № 6/3                 Кара-Суу   шаары.

Жеке менчик жактан суу скважинасын сатып алуу \ч\н акча каражатын бъл\\ жън\ндъ

Кара-Су шаардык кеңешинин Экономика, бюджет,инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча комитетинин   отурумундагы 2018-жылдын 3-мартында №7-5 протоколунда каралган , Жеке менчик жактан суу скважинасын сатып алуу учун мэриянын лестницасына бъл\нгън суммадан акча каражатын   бъл\\ жън\ндъг\ протоколун карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Жеке менчик жактан суу скважинасын сатып алуу учун мэриянын лестницасына бъл\нгън суммадан 550,0 миё сом, документтештируу   \ч\н   50,0 миё сом   бъл\нс\н.

2.Бул токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

        

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы:                                   Р.Хатамов.

 

КАРА-СУУ     ШААРДЫК     КЕНЕШИНИН     (ЖЕТИНЧИ   ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

   Т О К Т О МУ

     27- декабрь 2018-жыл           № 7/1                      Кара-Суу   шаары

Кара - Суу шаарынын 2019-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып Кара-Суу шаардык кенеши

                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара - Суу шаарынын 2019-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча 68052,6  миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 7560,0 миң сом – атайын каражат;

2.Кара - Суу шаарынын  2019-жылга карата бюджетинин  киреше бөл\г\ тиркемелерде кърсът\лгън  булактар боюнча  т\ш\\лөрд\н эсебинен т\з\лө тургандыгы белгиленсин.

3.2019-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде ж\ргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

1)Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

2)Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт;

4. 2018-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2019-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.

5. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2019-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.

6.Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүүөз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100 % шаардык бюджетте калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Кърсът\лгън тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.

7. Тармактар боюнча чыгымдар тъмънк\дъй бекитилсин:

1) Башкаруу аппаратын кармоонун чыгымдары 9526,3 миё сом, анын ичинен;

2) шаардык кенештин айлык акы 1288,0 миё сом, соцфондко чегер\\лър 1974,5 миё сом, ошондой эле шаардык кенештин кызматкерлерине ар квартал сайын 1 айлык акы ълчъм\ндъ тълъъ берилсин.

3) Шаардык кенештин, шаар мэриясынын типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомдорунун негизинде бекитилсин;

4) Коомдук тартипти сактоонун чыгымдары 50,0 миё сом.

5) Шаардын муниципалдык департаментинин чыгымдары 24088,3 миё сом, а.и.айлык акы 2553,4 миё сом, соцфондко чегер\\лър 440,5 миё сом, 2019-жылы оёдоп-т\зъъ(ремонт) жана курулуш иштерине –

-Кара-Суу шаар Г. Айтиев кочосунун тундук жагынан МЭЗ кочосу менен кесилишкен жеринен темир жолго чейинки аралыктагы арыка темир бетондон латок коюууга- 300,0 миё сом,

-Культурная кочого 635 метр аралыкка жалпы асфальт тошоого – 1000,0 миё сом,

-Кушбаков кочосунон,Ош кочосуно чейин аралыктагы арыка темир бетондон латок орнотууга (монолит куюуу)-500,0 миё сом,

-Ленин кочосунун МЭЗ кочосунон Салиева кочосуно чейинки аралыкка темир тосмо орнотууга- 700,0 миё сом,

-К Рахимов атындагы о.м Крупская кочосу жагындагы трансформатордун айланасын темир тосмо тосууга- 20,0 миё сом,

-К. Рахимов атындагы о.м буу казанынын имараттын ичиндеги электр зымдарын жанылап сыртка чыгарууга- 20,0 миё сом,

-К. Рахимов атындагы орто мектебинин от казанынын имаратын ремонттоого – 50,0 миё сом.

-З.М. Бабур атындагы орто мектебинин чатырынын 400 метр аралыкка аценковый туникеден жолуб коюууга – 300,0 миё сом,

-Юбилейный» кичи шаарчасындагы №10 коп кабаттуу уйдун алды жагына кун батыш жагынан Ленин кочого чейинки арыкка латок куюууга ( монолит куюуу) – 200,0 миё сом.

-Арашан кичи шаарчасына 12 даана олтургучтарды орнотуу, 12 даана акыр-чикирлерди таштоочу урналарды орнотуу, тунку жарыткыч коюуу   - 100,0 миё сом,

-Ленин кочосундогу темир бетондон коюлган темир тосмолорду ремонттоого жана фонтандын 6 даана насосун, форсункаларын алмаштырып ремонттоого - 300,0 миё сом,

-Мамлекеттик администрациянын алдындагы башкы аянттагы гул эгилген жердин айланасындагы темир тосмолорду ремонттоп сырлоого - 200,0 миё сом,

-Башкы аянттагы В.И. Лениндин эстелигин ремонттоого - 50,0 миё сом,

-Кочолорго шагыл тогуп тегиздоого - 400,0 миё сом,

- Шаардын айлампа жолдорунун жыртыктарны жамоо (ямочный ремонт) - 1414,0 миё сом,

- Шаардын кочолорундогу тунку жарыткычтарды светодиодтук жарыткычтарга алмаштырууга - 400,0 миё сом.

- Шаардын Ленин кочосундогу 5 даана светофорлорду ремонттоого - 100,0 миё сом,

- Мэриянын имаратынын оё канатын, шаардык кенештин търагасынын иш бълмъс\н, кабылдама жана жооптуу катчынын иш бълмъс\н капталдык ремонттоого - 2000,0 миё сом,

- Ленин кочосундогу «Ала-Тоо» кинотеатрынын алдындагы гулкананын реконструкциялоого - 50,0 миё сом,

- Линеный кочосуно темир бетондон латок коюууга - 288,8 миё сом,

- П. Лумумба кочосуно темир бетондон латок коюууга - 176,7 миё сом,

- Ош кочосуно темир бетондон латок коюууга 1 248 981 сом смета боюнча - 1000,0 миё сом,

- К. Маркс, Энгельс, Нариман кочолоруно жалпы асфальт тошоого - 2000,0 миё сом,

- Нурахунов, Первомайский кочолорундогу 2 даана ТП нын айланасына тосмо куру - 500,0 миё сом,

- Умаров кочосуно темир бетондон латок коюууга - 618,0 миё сом,

- К.Жакыпов атындагы гимназия мектебинин Салиева жана Х.Турсунов кочо жактарынын тосмо кою тосууга -1200,0 миё сом,

         жалпысы - 13355,5 миё сом.

6) Коммуналдык тейлъън\н чыгымдары 11226,7 миё сом, анын ичинен айлык акы 816,0 миё сом, соцфондко чегер\\лър 140,7 миё сом, субцидиялар 10270,0 миё сом, мындан Ак-Мээнет а.к,-8800,0 миё сом, Кара-Суу таза-суу мун.ишканасына-210,0 миё сом, Суу таза-суу мун.ишканасына 2 жылдык кредит %-ти 580,0 м.с. 2-жылдык - 1260,0 миё сом,

7) Спорт жана маданият тармагы 2578,0 миё сом,

8) Кара-Суу шаарынын “ Манас ” стадионуна 519,0 миё сом, а.и. айлык акы 191,0 миё сом, соц.фондго чегер\\ 33,0 миё сом,

9) Билим бер\\ тармагы 11884,3 миё сом, анын ичинен тамак-аш 3368,3 миё сом;

10) Социалдык жардам 700,0 миё сом;

8. Кара - Суу шаарынын мэриясы 2019 – жыл ичинде жергиликт\\ бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

- эгерде бул шаардын жергиликт\\ бюджетинин киреше бъл\г\н азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун тиркемесине ъзгърт\\лъргъ;

- керект\\ учурларда бюджеттин чыгашалар бъл\г\нъ киргизилген ъзгърт\\лъргъ байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кенешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштет\\гъ;

- кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча т\ш\\лър\н\н эсебинен шаардын жергиликт\\ бюджеттин чыгаша бъл\г\н къбъйт\\н\ карап чыгууга;

- тиешел\\ органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин ъз ара эсептеш\\лър\нъ тактоолорду киргиз\\гъ;

9. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2011 – жылдын 30 – декабрындагы № 767 жана 2006 – жылдын 18-сентябрындагы № 672 токтомдоруна ылайык менчик женил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы \ч\н шаардын вице - мэрине сметада каралган к\й\\ч\ майларды жана автооёдоого кет\\ч\ чыгымдарга каражат бъл\п берилсин.

10. Ушул токтом 2019-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

     Кара-Суу шаардык

     кенешинин търагасы                                                           Р.Хатамов

 

КАРА-СУУ     ШААРДЫК     КЕНЕШИНИН    (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

     27- декабрь 2018-жыл            № 7/2                Кара-Суу шаары  

Кара-Суу шаардык кенешинин депутаттарынын этикалык   кодексин бекит\\ жън\ндъ

Кара-Суу шаардык кенешинин депутаттарынын этикалык кодексин бекит\\ жън\ндъг\ сунушту   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

   ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаардык кенешинин депутаттарынын этикалык кодексин бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышы Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комитетине ж\ктълс\н.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                               Р.Хатамов

 

КАРА-СУУ     ШААРДЫК     КЕНЕШИНИН    (ЖЕТИНЧИ        ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл       № 7/3                 Кара-Суу шаары                                                  

Компьютердик оюндар, бильярд ойноочу жайлар жана   спирт ичимдиктерин сатуу, коомдук тамактануучу жайлардын иштъъ убактыларын чектъъ жън\ндъ

Компьютердик оюндар, бильярд ойноочу жайлар жана   спирт ичимдиктерин сатуу , коомдук тамактануучу жайлардын иштъъ убактыларына чектъъ киргиз\\ сунушун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаарынын аймагында жайгашкан спирттик ичимдиктерди сатуучу д\къндърд\н жана компьютердик оюндардын жайлары саат 22-00 чейин, ал эми бильярд ойноочу жайлардын, коомдук тамактануучу жайлардын иштъъ убактылары 24-00 чейин белгиленсин.

2. Кара-Суу шаарынын аймагында жайгашкан спирттик ичимдиктерди сатуучу д\къндърд\н жана компьютердик оюндардын жайларынын, бильярд ойноочу жайлардын ошондой эле коомдук тамактануучу жайлардын белгиленген иштъъ убактыларын сактоо менчик ээлерине милдеттендирилсин.

         2.Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комитетине тапшырылсын.

      

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                               Р.Хатамов

 

КАРА-СУУ      ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл       № 7/4                 Кара-Суу шаары                                                  

Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы жън\ндъ

Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы боюнча сунушту   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

     1.Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссия тъмънк\ курамда бекитилсин:

1.Ш.Осмоналиев – Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын търагасы.

2.С.Исмаилов - Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору, търаганын орун басары.

3.А.Абдишов - Кара-Суу шаар мэриясынын юристи, комиссиянын м\чъс\.

4.К.Коёуров - Кара-Суу шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы, комиссиянын м\чъс\.

5.М.Абакулов - Коомдук алдын алуу борборунун търагасы, комиссиянын м\чъс\.

6.Кубатбек уулу Эдил - шаардык кенештин депутаты, комиссиянын м\чъс\.

7.З.Юсупов - шаардык кенештин депутаты, комиссиянын м\чъс\.

8.Ы.Чырмашев - шаардык кенештин депутаты, комиссиянын м\чъс\.

9.М.Исаков - шаардык кенештин депутаты, комиссиянын м\чъс\.

     2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комитетине тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы                                                      Р.Хатамов     

 

КАРА-СУУ      ШААРДЫК   КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

             Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл           № 7/5             Кара-Суу шаары

Кара-Суу шаардык кенешинин 2019-жылга иш - планын     бекит\\     жън\ндъ

         Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу шаардык кенешинин 2019 - жылга иш - планы бекитилсин.

       2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                                Р.Хатамов

 

КАРА-СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН       (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

           Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл           № 7/6             Кара-Суу шаары

А.К.Султанов атындагы Кара-Суу РИИБн\н Кара – Суу шаар аймагында кызмат ътъгън милициянын кызматкерлерине шарттарды т\з\\ автоунааларына к\й\\\ч\ май, запастык бъл\ктър \ч\н жергиликт\\ бюджеттен акча каражатын бъл\\ жън\ндъ

   Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара – Суу шаар аймагында кызмат ътъгън милициянын автоунааларына к\й\\\ч\ май \ч\н жергиликт\\ бюджеттен 2019- жылга 50,0 миё сом акча каражаты бъл\нс\н.

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комитетине тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                                Р.Хатамов

 

КАРА-СУУ      ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл       № 7/7                 Кара-Суу шаары                                                  

Кара-Суу   шаарынын билим бер\\ мекемелерине республикалык бюджеттен \л\шт\к грант алуу сунушун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

      

  1. Кара-Суу шаарындагы № 68 Рахимов атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан курууга республикалык бюджеттен алынуучу т\ртк\ бер\\ч\ грант \ч\н жергиликт\\ бюджеттен 921890 (тогуз ж\з жыйырма бир миё сегиз ж\з токсон) сом ъзд\к салым \ч\н бъл\нс\н.

        

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы                                                      Р.Хатамов

 

КАРА-СУУ     ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН    (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл       № 7/8                 Кара-Суу шаары                                                  

Кара-Суу   шаарынын билим бер\\ мекемелерине республикалык бюджеттен \л\шт\к грант алуу сунушун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кара-Суу шаарындагы № 69 Бабур атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан курууга республикалык бюджеттен алынуучу т\ртк\ бер\\ч\ грант \ч\н жергиликт\\ бюджеттен 803912 (сегиз ж\з \ч миё тогуз ж\з он эки ) сом ъзд\к салым \ч\н бъл\нс\н.

        

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

      

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы                                                      Р.Хатамов

КАРА-СУУ     ШААРДЫК     КЕНЕШИНИН     (ЖЕТИНЧИ      ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ VII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27- декабрь 2018-жыл           № 7/9            Кара-Суу шаары                                                    

Кара-Суу   шаарынын билим бер\\ мекемелерине республикалык бюджеттен \л\шт\к грант алуу сунушун   угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу шаарындагы № 3 “Мээрим” балдар бакчасынын жылытуучу буу казанын   кайрадан курууга республикалык бюджеттен алынуучу т\ртк\ бер\\ч\ грант \ч\н жергиликт\\ бюджеттен 1285350 (бир миллион эки ж\з сексен беш миё с\ч ж\з эл\\) сом ъзд\к салым бъл\нс\н.

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

  

Кара-Суу шаардык

   кенешинин търагасы                                                          Р.Хатамов