23Февраль2020

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу шаардык кенешинин 2019-жылдын VIII-чакырылышындагы 8/1-8/9-токтомдору

Кара-Суу шаардык кенешинин 2019-жылдын VIII-чакырылышындагы 8/1-8/9-токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

28-март   2019 - жыл        № 8/1            Кара-Суу шаары.

Кара - Суу шаарынын 2018 – жылга кабыл алынган бюджетини аткарылышы  боюнча  Кара-Суу  шаар  мэриясынын   отчету  жън\ндъ   

Кара-Суу шаарынын 2018 – жылга кабыл алынган бюджетинин аткарылышы  боюнча  Кара-Суу  шаар  мэриясынын   отчетун      угуп  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаарынын 2018 – жылга кабыл алынган бюджетинин аткарылышы  боюнча  Кара-Суу  шаар  мэриясынын аткарган    иштери    «Канаатандырарлык» деп табылсын.

2. Бул  токтомдун аткарылышы  шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                                Р.Хатамов

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

 КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

        

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                Т О К Т О МУ 

     28-март   2019 - жыл            № 8/2                 Кара-Суу   шаары 

Кара - Суу шаарынын  2019-жылга кабыл алынган бюджетине   ъзгърт\\  киргиз\\ жөнүндө

Кара-Суу  шаар  мэриясынын сунушун  эске алып  Кара-Суу шаардык  кенеши

                      ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1.Кара - Суу шаарынын 2019-жылга бюджети ъзгърт\\лърдън  кийин кирешелер жана чыгашалар  боюнча 75816,5  миң сомго  бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат;

  2.Ушул токтом 2019-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кенешинин търагасы                                                       Р.Хатамов

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                     КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                       Т О К Т О МУ

     28-март   2019 - жыл            № 8/3                 Кара-Суу   шаары 

Кара-Суу шаардык  кенешинин  алдында \й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча комитетин т\з\\ жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын” /й-б\лъл\к зомбулуктан сактоо жана коргоо” Мыйзамынын 1-беренесинин 2-пунктунун талаптарына ылайык      Кара-Суу   шаар  аймагында жургузуу максатында боюнча сунушту    угуп  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1.Кара-Суу   шаар  аймагында шаардык  кенештин алдында /й-б\лъл\к зомбулуктуу токтотуу боюнча курамы 11 адамдан турган жергиликт\\ комитет т\з\лс\н  (Комитеттин курамы тиркелет).

  2. Кара-Суу   шаар  аймагында шаардык  кенештин алдында /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитетинин  ЖОБОсу бекитилсин  (Жобо тиркелет).

3.  Т\з\лгън /й-б\лъл\к  зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитети ъз иши бекитилген ЖОБОнун негизинде жургузулсун.

4. Бул токтомдун аткарылышына къзъмъл ж\рг\з\\ жагы шаардык кенешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына  тапшырылсын

 

  Кара-Суу шаардык

  кенешинин търагасы                                                              Р.Хатамов

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                    КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                            Т О К Т О МУ

       

    28-март   2019 - жыл         № 8/4                     Кара-Суу   шаары 

 Кара-Суу  шаарынын  № 112 Манас  орто  мектебинин  90-жылдык  маарекесине  жана  № 13  кварталдык  комитетинин  “Арашан”  кичи  шаарчасына  акча  каражатын  ажыратуу  жън\ндъ

Кара-Суу  шаарынын  № 112  Манас  орто  мектебинин  90-жылдык  маарекесин  ъткър\\  боюнча  мектеп  директору  У.Самибаеванын жана   № 13  кварталдык  комитетинин  търайымы А. Бегматованын  “Арашан”  кичи  шаарчасына  акча  каражатын  ажыратуу  жън\ндъ  билдир\\лър\н  угуп  жана   талкуулап  Кара-Суу  шаардык  кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу  шаарынын  № 112  Манас  орто  мектебинин  90-жылдык  маарекесин  ъткър\\ \ч\н Манастын  айкелин орнотууга  2019-жылга Манас  орто  мектебине  каралган бюджеттеги суммадан  210,0 миё сом  иштетилсин, ал эми  6  айдын  жыйынтыгы  менен  калган  жумуштарына  210,0 миё  сом  башка  булактардан  ажыратылсын.

2.№ 13  кварталдык  комитетинин  “Арашан”  кичи  шаарчасына брусчатка  басуу  6 айдын  жыйынтыгыда  каралсын.    

  Кара-Суу шаардык

  кенешинин търагасы                                                              Р.Хатамов

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                      КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                               Т О К Т О МУ

       

    28-март   2019 - жыл           № 8/5                   Кара-Суу   шаары 

“  Кара-Суу  Ак-Мээнет ”  ачык  акционердик  коомунун  Кара-Суу  шаарында  акыр-чикирлерди  ташуу  \ч\н  кызмат  кърсът\\лър\н\н  тарифтерин  бекит\\  жън\ндъ

  Кара-Суу  шаарында  акыр-чикирлерди  ташуу  \ч\н  кызмат  кърсът\\лър\н\н тарифтери  боюнча   “  Кара-Суу  Ак-Мээнет ”  ачык  акционердик  коомунун билдир\\лър\н   угуп  жана   талкуулап  Кара-Суу  шаардык  кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу  шаарынын  жарандарына  коммуналдык  кызмат  кърсът\\ ;  -

а) къп  кабаттуу  \йлърдъ  туруктуу же убактылуу жашаган  ар  бир  адамга – 25 сомдон,

б) жеке турак  \йлърдъ  туруктуу же убактылуу жашаган  ар  бир  адамга – 20 сомдон,

в) Кара-Суу  шаарында  жашаган  башка  мамлекеттин ар  бир  жарандарына – 80  сомдон бекитилсин.  

2.Ушул токтом 2019-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

  Кара-Суу шаардык

  кенешинин търагасы                                                              Р.Хатамов

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                     КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

   

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

   

                                Т О К Т О МУ

       

  28-март   2019 - жыл         № 8/6                   Кара-Суу   шаары 

“Оомат”  базарынын  тушундагы  жерди  убактылуу  пайдаланууга  бер\\ жана  ижара  акысы   жън\ндъ

  Кара-Суу  шаар  мэриясынын “Оомат”  базарынын  тушундагы  жерди  убактылуу  пайдаланууга  бер\\ жана  ижара  акысы   боюнча  билдир\\лър\н   угуп  жана   талкуулап  Кара-Суу  шаардык  кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Оомат”  базарынын  тушундагы  жана  шаардын  башка  жерлерин жарандарга  убактылуу  пайдаланууга  бер\\ жана  ижара  акысын  келишимдин негизинде  белгилъъгъ,  шаар  мэриясына  руксат  берилсин.

2. Бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

  Кара-Суу шаардык

  кенешинин търагасы                                                              Р.Хатамов

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                   КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                         Т О К Т О МУ

       28-март   2019 - жыл        № 8/7              Кара-Суу   шаары 

Чек ара  бъл\кчълър\нъ  шефтик  жардам  кърсът\\  боюнча  Кыргыз  Республикасынын  Ъкмът\н\н  Ош  облусундагы  ыйгарым  укуктуу  ък\л\н\н  2019-жылдын  13-февралындагы  № 39-69  катынын  негизинде  жазылган  Чек  ара  кызматынын  каты  жън\ндъ   

Кара-Суу  шаар  мэриясынын, Чек ара  бъл\кчълър\нъ  шефтик  жардам  кърсът\\  боюнча  Кыргыз  Республикасынын  Ъкмът\н\н  Ош  облусундагы  ыйгарым  укуктуу  ък\л\н\н  2019-жылдын  13-февралындагы  № 39-69  катынын  негизинде  жазылган  Чек  ара  кызматынын  каты  боюнча  билдир\\лър\н   угуп  жана   талкуулап  Кара-Суу  шаардык  кенеши

                                      ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу  чек  ара  заставасынын  жоокерлер  мончосунун  ремонтуна акча  каражаты, бюджеттин  6  айындагы  жыйынтыгы менен  карап кър\\  белгиленсин. 

 2. Бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин  экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                                Р.Хатамов

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                    КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                       Т О К Т О МУ

       28-март   2019 - жыл        № 8/8              Кара-Суу   шаары 

Кара-Суу  шаар  мэриясынын  шаардын   балдар  бакчасындагы  жарым-жетим  балдарды  тамак-аш  тълъмдър\нън  бошотуу  боюнча   2019-жылдын  15-мартындагы    сунушу    жън\ндъ

Кара-Суу  шаар  мэриясынын  шаардын   балдар  бакчасындагы  жарым-жетим  балдарды  тамак-аш  тълъмдър\нън  бошотуу  боюнча   2019-жылдын  15-мартындагы   сунушун  угуп  жана   талкуулап  Кара-Суу  шаардык  кенеши

                                              ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу  шаар  мэриясынын, Кара-Суу  шаарынынын   балдар  бакчаларындагы  жарым-жетим  балдарды  тамак-аш  тълъмдър\нън  бошотуу  боюнча  сунушу  колдоого  алынбасын. 

2. Бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин  экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                                Р.Хатамов 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ  ОБЛУСУ

                                                                     КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ       ШААРДЫК      КЕЁЕШИНИН      (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

                          Т О К Т О МУ

       

     28-март   2019 - жыл           № 8/9              Кара-Суу   шаары 

Кара-Суу  шаар  мэриясынын  шаардын   МЭЗ  участкасында  жарандарга  берилген  жер  тилкелеринин  т\рлър\н  аныктоо  боюнча   шаар  мэриясынын алдында комиссиясын  т\з\\  боюнча      сунушу    жън\ндъ  

Кара-Суу  шаар  мэриясынын  шаардын   МЭЗ  участкасында  жарандарга  берилген  жер  тилкелеринин  т\рлър\н  аныктоо  боюнча   шаар  мэриясынын алдында комиссиясын  т\з\\      сунушун      угуп  жана   талкуулап  Кара-Суу  шаардык  кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кара-Суу  шаар  мэриясына,   шаардын   МЭЗ  участкасында  жарандарга  берилген  жер  тилкелеринин  т\рлър\н  аныктоо  боюнча   шаар  мэриясынын алдында  курамында  шаардык  кенештин  депутаттарынан  турган   комиссиясын  т\з\\гъ  макулдук  берилсин.

2. Комиссиянын  курамына,  шаардык  кенештин  тъмънк\   депутаттары  киргизилсин:

- Орозмаматова  В

- Турсуналиев  Ш

- Исаков  М

- Чырмашов  И

- Урманов  Х

3. Бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин Кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына  тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кенешинин търагасы                                                                Р.Хатамов 

Кара-Суу    шаардык    кенешинин   2019-жылдын

28-мартындагы  VIII  сессиясынын  № 8/3 токтому      менен  бекитилди

         /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитет жън\ндъ

ЖОБО

Жалпы жоболор

  1. /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитети (мындан ары кыскача /БЗТК деп аталат)  Кыргыз Республикасынын “/й-б\лъл\к зомбулуктан сактоо жана коргоо”Мыйзамынын 19-беренесинин 6-пунктунун талаптарына ылайык \й-б\лъл\к зомбулукту,аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотууга салым кошуу максатында курамы мамлекеттик ,жергиликт\\ ъз\н ъз\ башкаруу органдарынын ,жарандык коомдун,дин кызматкерлеринин ък\лдър\нън жана жергиликт\\ жамааттардын башка м\чълър\нън турган ведомстволор аралык координациялоо жана ъз ара аркеттениш\\ \ч\н коомдук башталышта т\з\лгън дайыма иштей турган коллегиялык орган.
  2. /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитети оз\н\н ишмерд\\л\г\н жергиликт\\ мамлекеттик органдары жана жергиликт\\ ъз\н ъз\ башкаруу органдары ,ъкмътт\к эмес,коомдук уюмдар жана массалык маалымат каражаттарынын  ък\лдър\ менен тыгыз байланышта ишке ашырат.
  3. /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитети ъз\н\н ишмерд\\л\г\н Кыргыз Республикасынын Конституциясына ,Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына,Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н токтомдоруна жана жергиликт\\ ъз\н ъз\ башкаруу органдарынын буюртмаларына жана ушул Жобого ылайык ишке ашырат.

/й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитетинин

максаттары

2.1.     /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитет ъз\н\н     

            маселелерин аткаруу \ч\н кийинки функцияларды ишке ашырат:

 -/й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитеттин иш пландарына  \й-б\лъл\к баалуулуктарды сактоо,\й-б\лъ институтун бекемдъъ жана \й-б\лъл\к зордук зомбулукту токтотуу маселелерин камтуу менен иштеп чыгышат жана шаардык  кенешинин сессиясына бекит\\гъ алып чыгат;

-/й-б\лъл\к зомбулукту анализин ж\рг\з\п Кара-Суу шаардык  кенешинин жана  Кара-Суу мэриясынын  талкуулоосуна алып чыгат;

-Жарандарды социалдык коргоо мекемелери ,жана ъкмътт\к эмес уюмдар менен биргеликте кыйын жашоо абалында калган жарандарды,балдар \йлър\н,карылар \йлър\н колдоо боюнча иш уюштурат;

/й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитетинин милдеттери:

     3.1     Жарандардын кайрылуулары  менен иштъъ,зомбулуктун курмандыктарына        

          маалыматтык,психологиялык жана юридикалык колдоо кърсът\\;

 3.2.    Калк арасында адам укугунун сакталышы жана зомбулукту токтотуу маселелери

боюнча алдын алуу иш-чараларын ж\рг\з\\;

3.3.   Ар бир кварталдан бир жолудан кем эмес /БЗТК м\чълър\н окутуу боюнча иш

        чараларын ж\рг\з\\;

3.4.   Зарыл болгон учурда прокуратура жана ички иштер органдарына \й-б\лъл\к  

          зомбулуктун айкындалган фактылары жън\ндъ кабарлоо;

3.5.   Аялдардын,балдардын,улгайган адамдардын,ден-соолугунан м\мк\нч\л\г\

         чектелген адамдардын коопсуз жашоого болгон укугунун сакталышына такай

         мониторинг ж\рг\з\\;

3.6.   /й-б\лъл\к зомбулуктун алдын алуу,аны токтотуу маселелери боюнча 

          коомдук пикирди калыптандыруу боюнча иш чараларды уюштуруу жана

           ага катышуу;

3.7.    Жергиликт\\ коомчулуктун ишкер жана коомдук саясий чъйръс\ менен

          байланышты колдоо жана ън\кт\р\\;

3.8.    /й-б\лъл\к  зомбулукту токтотуу боюнча коомдук демилгелерди ърк\ндът\\

          боюнча  региондор аралык кызматташтыкты ън\ктър\\;

3.9.    Зомбулуктан жабыр тарткан жарандардын турмуш тиричилигине тийгизген

          тоскоолдуктарды жоюсуна къмъктъш\\ жана алардын башка жарандар сыяктуу

           коомдун турмушушна толук кандуу аралашып кетишине шарт т\з\п бер\\;

3.10.   Мамлекеттик жана коомдук бирикмелер менен биргеликте \й-б\лъл\к

           зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери  боюнча маалыматтык жана

           агартуучулук ишти ж\зъгъ ашыруу;

3.11.   /й-б\лъл\к зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу чъйръс\ндъ иштеген

           аймактагы мекемелердин базасын т\з\\;

  /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитетинин укуктары

4.1.      /й-б\лъл\к зомбулуктун алдын ылуу жана токтотуу маселелерине арналган

            укуктук ченемдик актылардын ,программалардын,чечимдердин долбоорун

             коомдук талкуулоого катышууга;

4.2.     /й-б\лъл\к зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелерине арналган

         коомдук демилгелерди кароого;

4.3.      Мамлекекттик жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын \й-б\лъл\к

         зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелери боюнча кабыл алына турган же

         кабыл алынган чечимдерди жакшыртуу боюнча тиешел\\ сунуштарды бер\\;

4.4.      Ъз ишмерд\\л\г\нъ улуттук ,эл аралык,жергиликт\\ эксперттерди,илимий

          ишмерлерди тартууга;

4.5.     Тиешел\\ маселелерге ылайык семинар,конференция,тегерек стол,коомдук

           угууларды,маалыматтык жыйындарды уюштурууга жана ъткър\\гъ;

4.6.     Ъз компетенцияларынын чегинде маселелерди талкуулоо боюнча /БЗТК тин

           кеёешмелерине тиешел\\  мамлекеттик жана жергиликт\\ ъз алдынча  башкаруу

           органдарынын жетекчилерин ,жооптуу кызматкерлерин чакырууга;

4.7.      Мамлекеттик жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын коомчулук

            менен кызматташуусуна къмък кърсът\\гъ;

4.8.     Ъз ишмерд\\л\г\ тууралуу Жобону иштеп чыгууга жана бекит\\гъ;

4.9.     Зарыл болгон учурда убактылуу жумушчу топторду,комиссияларды т\з\\го;

4.10.    Ъз ишмерд\\л\г\ндъ Кыргвз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган

            булактары аркылуу каржы булактарын тартууга укуктуу.

            /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитетинин

                                     жана анын иш регламенти

5.1.    /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитети кеёеш менен

           калыптанат.

5.2.     /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитет шаардык кеёешине

            жана шаар ъкмът\нъ отчет берет.

5.3.     /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитет коомдук

            кызыкчылыктардын эсеби менен калыптанат,анын курамына мамлекеттик

            органдардын ък\лдър\ укук коргоо структураларынын ,социалдык коргоо,

           саламаттыкты сактоо,билим бер\\ мекемелеринин  диний уюмдардын ,

           жергиликт\\ жамааттардын,жарандык коомдун,аксакалдар сотунун,аялдар

            кеёешинин ък\лдър\ (макулдашуу боюнча),жана башкалар кирет.

5.4.      /й-б\лъл\к зомбулукту токтотуу боюнча жергиликт\\ комитет мамлекеттик

             уюмдардын,жарандык коомдук уюмдардын жана калктын кызыкчылыктарын

             чагылдырган коомдук орган катары шаардык  кенештин жана шаар ъкмът\н\н

             кароосуна бекитилген Жобого ылайык маселелерди алып чыга алат.

5.5.       Жергиликт\\ комитеттин башчысы комитеттин отурумунда шайланат,анын

             мъънът\ б\ткъндъ айыл ъкмът\ менен макулдашуу боюнча търага же активд\\

             м\чълърдън бири търага болуп шайланышы м\мк\н.Жергиликт\\ комитеттин

             башчысында орун басар жана катчы болот.Комитеттин отуруму протокол менен

             таризделип ,ага бардык  кабыл алынган чечимдер  жазылат жана ага търага жана

              катчы кол коюшат.

5.6.         Жергиликт\\ комитеттин отурумдары бир айда бир жолудан кем эмес аралыкта

              ъткър\лът,ал эми зарыл болгон учурда Комитеттин кезексиз отурумдары

              ъткър\л\ш\ мумкун.Комитеттин отуруму эгерде ага комитеттин жарымынан

              къб\ръъг\ катышса укуктуу болуп саналат,анын чечимдери къпч\л\к добуш

              менен кабыл алынат.

5.7.          Комитеттин чечими сунуштама м\нъз\нъ ээ,анын кабыл алган чечимдери ,

               сунуштары,сунуштамалары жън\ндъ маалыматтар жалпыга маалымдоо

               каражаттары,коммуникативдик байланыш аркылуу тиешел\\ бийлик

               органдарына ,коомчулукка жетикирилиши мумкун.

5.8.          Жергиликт\\ комитеттин ишмерд\\л\г\ иш пландарынын негизинде ишке

              ашырылат.

5.9.         Жергиликт\\ комитеттин ишмерд\\л\г\ Кыргыз Республикасынын

               мыйзамдарына ылайык шаар ъкмът\ тарабынан каржыланат.

5.10.       Жергиликт\\ кенештин укуктук-ченемдик актылары юстиция органдарында  катталат жана массалык маалымат каражаттарында жарыялангандан кийин   ъз к\ч\нъ кирет.

              

                                                          

  Кара-Суу шаардык кеёешинин 2019-жылдын

                                                       28-мартындагы   №8/3 токтомуна тиркеме

     

/й-б\лъл\к зомбулуктан сактоо жана коргоо,балдарды коргоо,жаштар арасында кылмыштуулукту алдын алуу маселелери боюнча шаар мэриясынын комитетинин курамы

     

      1.  Ш.Осмоналиев-вице-мэр  комитеттин търагасы

      2.  Р.Джумашева-шаар мэриясынын башкы адиси ,комитеттин жооптуу м\чъс\

№1 /БЗТК

/п               Аты-жън\   ишмерд\\л\г\  байланыш.тел.
1 Атабаева  Дилфуза

Аялдар кеёешинин търайымы

№1 комитеттин жооптуу м\чъс\

0558-04-74-04
2 Бакыева С\й\мкан Шаардык кеёештин депутаты 0555-85-60-95
3 Урманов Хабибилла Шаардык кеёештин депутаты 0551-21-01-21
4 Абдиганиев Алимжан №15кв комитет търагасы 0550-56-65-28
5 Исраилов Юсупжан №11кв комитет търагасы 0557-00-57-88
6 Акубов Бобожан №14кв комитет търагасы 0550-77-67-10
7 Юсупова Гулчехра №17 Х.Турсунов мектеп директору 0773-72-02-26
8 Ахмадалиев Ахмаджан №10 кв комитет търагасы 0556-00-16-15
9 Шеркулова Минура Соц.педагог сш  №68им.Рахимова 0558-25-12-87
10 Насирова Яркинай Директор сш №134 0553-71-71-22

№2  /БЗТК

/п       Аты-жън\ ишмерд\\л\г\ байланыш.тел.
1 Бегматова  Айнура

Шаардык кеёештин депутаты

№2 комитеттин жооптуу м\чъс\

0550-36-66-87
2 Абдиева Мээри Фельдшер-акушер ЦСМ 0550-89-23-09
3 Алайчиев Мамасали Пред.Суда аксакалов 0557-11-43-44
4 Юлдашева Матлуба Соц.педагог сш №67 им.Бабура 0558-25-10-75
5 Сайдрахманова Адалат №2 кв комитет търайымы 0555-64-91-88
6 Амирбекова Замира №2 балдар бакчасынын директору 0559-30-27-99
7 Абакулов Махмуд Коомдук алдын алуу борборунун директору 0550-26-21-58
8 Саатова Бузара Соц.педагог сш №68 им.Рахимова 0779-76-43-81
9 Урозов Юлдашбай №7 кв комитет търагасы 0773-27-61-46
10 Маматкаримов Ильяз Жаштар комитети 0772-02-02-09
11 Досаева Мавлюда №8 комитет търайымы 0552-72-25-03

№3 /БЗТК

/п      Аты-жън\ ишмерд\\л\г\   байланыш тел.
1 Орозмаматова Венера

Шаардык кеёештин депутаты

№3 комитеттин жооптуу м\чъс\

0550-14-63-29
2 Юсупов Зияиддин Джалалович

Шаардык кеёештин депутаты

Шаардын имамы

0557-09-60-66
3 Шакеева Курбанжан

Шаардык кеёештин депутаты

№16 кв комитеттин търайымы

0556-09-09-82
4 Мамажанова Рахатай Балдар ооруканасынын врач инфекционист 0553-44-66-65
5 Алайчиева Уулб\ Соц.педагог сш №66 им. Ленина 0552-50-08-88
6 Токурова Г\лбара Соц.педагог сш №112 им.Манаса

0550-03-70-52

0778-03-54-88

7 Турабаев Садыкжан №4 кв комитеттин търагасы 0555-64-91-88
8 Каюмов Халдарбай №9 кв комитеттин търагасы 0552-94-70-25
9 Ахмадалиев Рахматилло №3 кв комитеттин търагасы 0550-26-21-58