25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Жоош айылдык кенешинин VI-чакырылышындагы кезексиз ХI -сессиясынын 2019-жылдын 6-сентябрындагы №11/1-11/3-2 токтомдору, 2019-жылдын 28-сентябрындагы кезектеги ХII -сессиясынын №12/1-12/7 токтомдору жана 2-ноябрындагы ХIII -сессиясынын №13/1-13/2-2 токто

Жоош айылдык кенешинин VI-чакырылышындагы кезексиз ХI -сессиясынын 2019-жылдын 6-сентябрындагы №11/1-11/3-2 токтомдору, 2019-жылдын 28-сентябрындагы кезектеги ХII -сессиясынын №12/1-12/7 токтомдору жана 2-ноябрындагы ХIII -сессиясынын №13/1-13/2-2 токто

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

Жоошский айыльный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 11/1

Большевик айылы                                                                         06.09.2019-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы балдар бакчаларында тамак-аш учун ата-энелер тарабынан толонуп жаткан ата-энелер толомуно озгортуу киргизуу жонундо »

Жоош айыл окмотунун ФЭБ башчысы А.Аматованын билдирүүсүнүн угуп жана талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезексиз ХI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл окмотунун аймагындагы балдар бакчаларында тамак-аш учун ата-энелер тарабынан толонуп жаткан 650 сом толому 750 сом болуп озгортулсун, бир жылдык бюджеттин атайын эсебине 1338,0 мин сом акча каражаты кошумча тогулуп бир жылдык 6408,0 мин сом болуп бекитилсин.

2. Жоош айыл окмотунун ФЭБ башчысы А.Аматовага бюджеттин атайын эсебине киргизилип жаткан озгортуулорду тез арада тактап, бюджетке озгортуулорду киргизуу жагы милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                               П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

Жоошский айыльный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 11/2

Большевик айылы                                                                        06.09.2019-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн аймагында тазалык муниципалдык ишканасын ачуу жонундо »

Жоош айыл окмотунун башчысы Ж.Тиллабаевдин билдирүүсүнүн угуп жана талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезексиз ХI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл окмотунун алдында тазалык муниципалдык ишканасын уюштуруу учун тийиштуу иш кагаздары буткорулгондон кийин кароо жагы белгиленсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сакто боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                             П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

Жоошский айыльный кенеш

 

Т О К Т О М                                     № 11/3

Большевик айылы                                                                                     06.09.2019-ж.

«Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2019-жылдын 9-июлундагы №1-44-2563-19 каршылык билдирүүсүнүн кароо жөнүндө »

Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2019-жылдын 9-июлундагы №1-44-2562-19 каршылык билдирүүсүнүн угуп жана талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезексиз ХI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2019-жылдын 9-июлундагы №1-44-2562-19 каршылык билдирүүсүнүн негизинде Жоош айылдык кенешинин 2017-жылдын 20-сентябрындагы 3/5-1 сандуу токтому жокко чыгарылып, Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 29.06.2007-ж. № 1997-III токтому менен бекитилген “Айыл чарба жерлерин кайра болуштуруу фондунун жерлерин ижарага беруу шарттары жана тартиби жонундогу типтуу жобонун негизинде Жоош айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлерин кайра болуштуруу фондунун жерлерин торуктар (аукцион же конкурс) жана туз беруу аркылуу ижарага беруу учун томондогудой курамда жаныдан комиссия тузулсун:

  Утуров Ж.Ж.

Жоош айылдык кенешинин депутаты, комиссиянын торагасы

  Гайыпов А.

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, комиссиянын катчысы

Комиссия мучолору:

  Кыйматов А.М. Жоош айылдык кенешинин депутаты
  Султанов Б.Н. Жоош айылдык кенешинин депутаты
  Насырова Б. Жоош айыл өкмөтүнүн салык инспектору
  Султанбаев А.А. Жоош айыл өкмөтүнүн жер адиси
  Охунов Н.К . Жоош айыл өкмөтүнүн жер адиси
  Мавлянова П. Жоош айыл окмотунун аялдар кенешинин торайымы
  ___________________ Кара-Суу райондук агрардык ън\кт\р\\ департаментинин ък\л\ (макулдашуу менен)
  Айыл башчылар  

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                               П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

Жоошский айыльный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 11/3-1

Большевик айылы                                       06.09.2019-ж.

«Жоош айыл ъкмът\н\н салык инспектору Б.Насырованын билдир\\с\н кароо жөнүндө »

Жоош айыл ъкмът\н\н салык инспектору Б.Насырованын билдирүүсүнүн карап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезексиз ХI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Билдир\\ч\ Б.Насырованын жок болгондугуна байланыштуу билдир\\н\ кароо кийинки сессияга калтырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                               П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

Жоошский айыльный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 11/3-2

Большевик айылы                                       06.09.2019-ж.

«Жоош айыл ъкмът\ндъг\ жер фондун инвентаризациялоо жана калктуу конуштардын чек араларын орнотуу жумуштарынын даярдалган материалдарын бекит\\ жөнүндө »

Жоош айыл ъкмът\н\н 10.06.2019-ж. № 27 “Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы жер фондусун инвентаризациялоо жана калктуу конуштун чек араларын орнотуу жумуштарынын даярдалган материалдарды бекит\\ жън\ндъг\” токтомун карап жана талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезексиз ХI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н 10.06.2019-ж. № 27 “Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы жер фондусун инвентаризациялоо жана калктуу конуштун чек араларын орнотуу жумуштарынын даярдалган материалдарды бекит\\ жън\ндъг\” токтому бекитилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                               П.Жакыпов

Т О К Т О М                         № 12/1                        28.09.2019-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2019-жылдын 6 айынын жана социалдык-экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышы жън\ндъ »

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги ХII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2019-жылдын 6 айынын жана социалдык-эконоимкалык ън\г\\ планынын аткарылышы канааттандырарлык деп белгиленсин.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н бюджетиндеги акча каражаттарын бюджет боюнча комиссиянын макулдугусуз бъл\шт\р\лбъс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Макул – 17, каршы – жок, калыс – жок.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                                                  П.Жакыпов

 

Т О К Т О М                         № 12/2                                    28.09.2019-ж.

Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы “Султан-Наз” СПАсынын жана “Абзел” ИСКАКБнын аткарып жаткан иштери жън\ндъ»

Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы “Султан-Наз” СПАсынын жана “Абзел” ИСКАКБ ишканасынын жетекчилеринин билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы “Султан-Наз” СПАсынын жетекчиси келбегендиктен кийинки сессияга калтырылсын. Ал эми “Абзел” ИСКАКБ ишканасынын аткарып жаткан иштери канааттандырарлык деп белгиленип, 9 айдын жыйынытыгы менен каралган сессияда 2 ишкана тен конкреттуу план менен келуу жагы сунушталсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                            П.Жакыпов

 

Т О К Т О М                         №12/3                                  28.09.2019-ж.

Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы КОСХ жана ГСУ ишканасынын аткарып жаткан иштери жън\ндъ»

Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы КОСХ жана ГСУ ишканасынын жетекчилеринин билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы КОСХ ишканасынын иши канааттандыралык деп белгиленсин жана ГСУ ишканасынын жетекчиси келбегендиктен кийинки сессияга калтырылсын. Эгерде кийинки сессияда келбесе финансалык аудиттерге берилип жетекчилеринин иш ордун кароо жагы сунушталсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                            П.Жакыпов

 

Т О К Т О М                         №12/4                                  28.09.2019-ж.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомунун негизинде Жоош айыл ъкмът\н\н муниципалдык кызматтарынын реестрин бекит\\ жън\ндъ»

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомунун негизинде Жоош айыл ъкмът\н\н муниципалдык кызматтарынын реестри бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук, мандат, укук, дин иштери, инвестиция тартуу, долбоорлор менен иштөө жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                            П.Жакыпов

Жоош айыл ъкмът\ тарабынан кърсът\л\\ч\ муниципалдык кызматтардын базалык реестри

Муниципалдык кызмат кърсът\\н\н аталышы Муниципалдык кызматты стандартташты руугаыйгарым укуктуу орган Кызматтарды кърсът\\ч\ муниципалдык мекемелер, ЖЪБ аткаручу органдары Муниципалдык кызмат кърсът\\н\н шарттары (акы тълън\\ч\, акысыз)
  Калктуу конуштагы проектилердин, аллеялардын, парктардын, шаардык жана айылдык сейил бактардын, бульварлардын, къчълърд\н жана тар къчълърд\н аталышы жана аталышын ъзгърт\\ жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жашаган жерине маалымат бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  /й-б\лъс\н\н курамы жън\ндъ маалымкат бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Бдодо малдын боулушу жън\ндъ маалымкат бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Майда жандыктардын болушу жън\ндъ маалымкат бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Турак жай шарттарын жакшыртууга муктаж жарандарды ишке алуу жън\ндъ чечимдерин бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Кыргыз Республикасынын жарандарын муниципалдык менчикте турган турак жайды меничкке бер\\ жън\ндъ, же баш тартуу жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык менчикте турган турак жайды мъънътт\\ пайдаланууга бер\\ жън\ндъ, же пайдаланууга бер\\дън баш тартуу жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жарандарды жеке турак жай курулушуна жер участогун бъл\п бер\\гъ муктаж катары кезекке коюу жън\ндъ, же кезекке коюудан баш тартуу жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жеке турак жай курулушуна жер участогун бер\\ жън\ндъ чечимдерди бер\\ же бер\\дън баш тартуу ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык менчикте турган жер участокторун менчикке мъънътт\\ же мъънътс\з пайдаланууга бер\\, же бер\\дън баш тартуу жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык менчикте турган турак эмес жайларды жана кыймылсыз м\лк обьектилерин бер\\ (менчиктештир\\ жолу менен) жън\ндъ, же бер\\дън баш тартуу жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык менчикте турган турак эмес жайларды жана кыймылсыз м\лк обьектилерин убактылуу пайдаланууга (ижарага) бер\\ жън\ндъ, же бер\\дън баш тартуу жън\ндъ чечимдерди бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Тиешел\\ административдик-аймактык бирдиктин аймагынан каза болгон тургунду (жергиликт\\ жамааттын м\чъс\н\н) коюу \ч\н кър\стъндън орун бер\\ жън\ндъ маалымкат бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Аз камсыз болгон \й-б\лълъргъ жардам бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз
  Зордук-зомбулукка кабылган й-б\лълъргъ жардам бер\\ ЖЪБ ЖЪБ аткаручу органдары акысыз

 

Т О К Т О М                         №12/5                                  28.09.2019-ж.

« Ар т\рд\\ маселелер жөнүндө »

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Калинин айылындагы маданият \й\нъ 2020-жылы ъткър\л\\ч\ турак жай фондун жана элди каттоо б\ткър\лгъндън кийин Оморов Аттокурдун атын ыйгарылсын жана Оморов Аттокур атындагы маданият \й\ деп аталсын.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Маданият айылындагы “Маданият нуру” балдар бакчасына 2020-жылы ъткър\л\\ч\ турак жай фондун жана элди каттоо б\ткър\лгъндън кийин Мурзабаева Рабыкандын аты коюлуп “Мурзабаева Рабыкан” атындагы балдар бакчасы деп аталсын.

3. Калинин айылындагы № 4 къчъгъ Сулайманов Жолборстун, № 1 магазин къчъс\нъ Орозбаев Исламдын аты ыйгарылсын.

4. Кызыл-Сарай айылындагы кичи къчъгъ Маматов Турсунбайдын, Аманбаев Мизандын атына коюлган ат алынып анын ордуна Абдраимов Баиттын аты коюлсун.

5. Гайрат айылындагы 1-къчъс\нъ Раимов Сулаймандын, № 11-къчъгъ Саиткасымов Полотхандын аты коюлсун.

6. Большевик айылындагы теплицадагы жаны чектин 2-къчъс\нъ Атабаев Ганынын, 3-къчъс\нъ Кабулов Токобайдын, 3-къчъс\нъ Тагаев Каримдин аты коюлсун.

7. Кызыл-Кошчу айылындагы №3 къчъгъ Сыдыков Шараптын аты коюлсун.

8. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы туруктуу комиссияларга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                            П.Жакыпов

 

Т О К Т О М                         №12/6                                  28.09.2019-ж.

« Ар т\рд\\ маселелер жөнүндө »

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Ак-Жар айылынын жанынан ъткън Машрап-Сайдан карьер катары шагыл кум алып иштетип жаткан ишканалардын 1 айлык аренда акысы 3000 сомдон деп белгиленсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Макул – 19, каршы- жок, калыс – жок.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                            П.Жакыпов

 

                                                    

Т О К Т О М                 № 12/7

Большевик   айылы                                                        «28» сентябрь 2019-жыл.

Жоош айылдык кенешинин 14.05.2016-ж. № 20/2 токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 13-беренесинин, Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 15-июлундагы № 145 «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жън\нъг\» мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2014-жылдын 19-мартындагы № 169 «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) тартиби жън\ндъг\» токтому менен бекитилген убактылуу жобонун талаптарына ылайык, ошондой эле Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2019-жылдын 15-апрелиндеги №76-б буйругу менен тузулгон комиссиянын 2019-жылдын 24-сентябрындагы корутундусунун негизинде Жоош айылдык кенешинин кезектеги ХII-сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айылдык кенешинин 14.05.2016-ж. № 20/2 токтомуна тъмъндъг\дъй ъзгърт\\ киргизилсин:

- Жоош айыл ъкмът\н\н Ак-Жар, Бирдик айылдарынан жалпысы 47,36 га таштак жайыт жер аянты, анын ичинен:

- Ак-Жар айылынан № 326 контурунан 38,20 га, № 328 контурунан 7,10 га, №337 контурунан 1,20 га жайыт жер аянты, Бирдик айылынан №961 контурунан 0,86 га жайыт жер аянты;

- Ак-Жар, Бирдик айылдарынан жалпысы 54,73 га кайрак жер аянты, анын ичинен:

- Ак-Жар айылынан №14 контурунан 5,77 га, № 327 контурунан 15,10 га, № 337а контурунан 8,60 га, № 338 контурунан 6,40 га кайрак жер аянты,   Бирдик айылынан №830 контурунан 17,0 га, № 962 контурунан 1,86 га кайрак жер аянты, баары болуп 102,09 га жер аянты турак жай куруу учун «Айыл чарба багытындагы жерлер» категориясынан «Калктуу конуштун жерлери» категориясына которуу жагы сунушталсын.

2. Жоош айылдык кенешинин 31 депутаты 102,09 га жер аянтын турак жай куруу \ч\н «Айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан» «Калктуу конуштун жерлери категориясына» которууга макулдугун берет.

3. Бул токтомду бекитип бер\\ жагы Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.

Жоош айылдык Кенешинин търагасы :                       П.Жакыпов

 

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

 

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 13/1                        02.11.2019-ж.

« Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2019-жылдын 9 айынын жана социалдык-экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышы жън\ндъ »

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги ХIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2019-жылдын 9 айынын жана социалдык-эконоимкалык ън\г\\ планынын аткарылышы канааттандырарлык деп белгиленсин.

Макул – 19. Каршы – жок. Калыс – жок

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                                                  П.Жакыпов

 

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

 

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 13/2                       02.11.2019-ж.

« Ар т\рд\\ маселелер жън\ндъ (Жоош айыл ъкмът\н\н Кызыл-Кошчу айылында “Торогелди” коммерциялык эмес беде урук ънд\р\\ч\ жеке менчик кооператив уюштуруу жън\ндъг\ арызды кароо)»

Жоош айыл өкмөтүнүн Кызыл-Кошчу айылында “Торогелди” коммерциялык эмес беде урук ънд\р\\ч\ жеке менчик кооператив уюштуруу жън\ндъг\ Кызыл-Кошчу айылынын тургуну Торогелдиев Абдисатардын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги ХIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н Кызыл-Кошчу айылында “Торогелди” коммерциялык эмес беде урук ънд\р\\ч\ жеке менчик кооператив уюштурулсун.

2. Жаныдан уюшулган кооперативге Жоош айыл аймагынын айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери ижаралык келишим т\з\\ жолу менен берилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                                                 П.Жакыпов

 

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

 

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 13/2-1                     02.11.2019-ж.

« Ар т\рд\\ маселелер жън\ндъ (Жоош айыл ъкмът\н\н Коммунизм айылындагы № 137 Коммунизм негизги мектебине Султанбаев Ъм\рзактын атын коюу жън\ндъ арызын кароо)»

Жоош айыл өкмөтүнүн Коммунизм айылындагы № 137 Коммунизм негизги мектебине Султанбаев Ъм\рзактын атын коюу боюнча арызды карап жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги ХIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Коммунизм айылындагы № 137 Коммунизм негизги мектебине 2020-жылы ъткър\л\\ч\ турак жай фондун жана элди каттоо б\ткър\лгъндън кийин Султанбаев Ъм\рзактын атын ыйгарылсын жана Султанбаев Ъм\рзак атындагы негизги мектеби деп аталсын.

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                                                 П.Жакыпов

 

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

 

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

 

Т О К Т О М                         № 13/2-2                     02.11.2019-ж.

« Ар т\рд\\ маселелер жън\ндъ (Жоош айыл ъкмът\н\н жер маселелери боюнча башкы адиси А.Султанбаевдин билдир\\с\н арызын кароо)»

Жоош айыл өкмөтүнүн жер маселелери боюнча башкы адиси А.Султанбаевдин билдир\\с\н карап жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги ХIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н жер маселелери боюнча башкы адиси А.Султанбаевдин билдир\\с\ такталбагандыктан кийинки сессияда кароого калтырылсын.

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                                                 П.Жакыпов