25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Жоош айылдык кенешинин VI-чакырылышындагы кезектеги ХIV -сессиясынын 2019-жылдын 28-декабрындагы №14/1-14/4 токтомдору, 2020-жылдын 2-сентябрындагы кезектеги ХV -сессиясынын №15/1-15/6 токтомдору

Кара-Суу районунун Жоош айылдык кенешинин VI-чакырылышындагы кезектеги ХIV -сессиясынын 2019-жылдын 28-декабрындагы №14/1-14/4 токтомдору, 2020-жылдын 2-сентябрындагы кезектеги ХV -сессиясынын №15/1-15/6 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

Т О К Т О М                         № 14/1

Большевик айылы                                                    28.12.2019-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн 2020-жылга социалдык-экономикалык ън\г\\ планын жана 2020-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө »

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын 2020-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү жана айыл өкмөтүнүн штаттык бирдиги боюнча билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХIV -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү 39764.7 миң сом (анын ичинен 7020.0 мин сом атайын каражат) өлчөмүндө алымча, кошумчасы менен бекитилсин.

2. Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жеткиликтүү иш алып баруу жана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетишүү жагы айыл өкмөтүнүн салык инспекциясына жана финансы-экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын кызматкерлери 43, анын ичинен айыл башчылар 12, ВУС инспектору 7, тейлөө кызматкерлери 4, башкы адис, жетектөөчү адис жана адис - 20 штат бирдиги. Маданият кызматкерлери 15 штат анын ичинен 7маданият кызматкери, тейлөө кызматкерлери 8 штат бирдиги өлчөмүндө бекитилсин.

3. Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү сметанын негизинде 2020-жылга түшкөн кирешелердин жана гранттардын чегинде, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статьяларга (эмгек акы, соцфонд, дары-дармек, тамак-ашка чегерүү) каржылануусу белгиленсин

4. Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиянын макулдугу менен жүргүзүлсүн.

5. Бала бакча тармагына ата-энелер тарабынан тушуучу каражаттын тартыштыгына байланыштуу, жергиликтуу бюджеттен ар бир бала учун бир кунуно 8 сомдон акча каражаты каралсын.

6.Жоош айыл өкмөтүнүн киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы боюнча 6 айдын жана жылдын жыйынтыгы менен Жоош айылдык Кеңешинин сессияларында каралсын.

7. Жоош айыл өкмөтүнүн кассадагы акча жүгүртүүсү 10,0 миң сом өлчөмүндө белгиленсин.

8.Жоош айыл окмотунун 2021-жылга 40532.8 мин сом, ал эми 2022-жылга 41073.0 мин сом олчомундо тузулгон бюджетинин киреше жана чыгаша болугунун божомолу бекитилсин.

9. Жайыт комитетинин бир жылдык бюджети 220,0 мин сом эсебинде бекитилсин жана анын чыгашасынын 146,7 мин сому же 3/2 болугу келишимдин негизинде чыгымдалсын.

10. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

               

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                                                                         П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

                       

Т О К Т О М                         № 14/3

Большевик айылы                                                    28.12.2019-ж.

Ар т\рд\\ маселелер (Жоош айыл ъкмът\н\н Маданият айылынын башчысынын арызын кароо жън\ндъ)

Жоош айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдируусун карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги ХIV–сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н Маданият айылындагы № 499 контурдагы 2,5 га асылдуулугу тъмън таштак айдоо жер аянтын ъздъшт\р\\ \ч\н 5 жылдык мъънът менен ижарага баштапкы баада берилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин торагасы                                           П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш

Т О К Т О М                                                            № 14/4                                          28.12.2019-ж.

Ар т\рд\\ маселелер (“Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасын т\з\\ жън\ндъ)

Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ” Мыйзамына ылайык Жоош айыл ъкмът\н\н тургундарын таза суу менен камсыз кылуу, элден т\шкън суроо-талаптарды эске алып, учурда иштеп жаткан ИСКАКБлардын ишин жакшыртуу \ч\н аларды ирилештирип кайрадан т\з\\ максатында “Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасын т\з\\ жън\ндъг\ маселелерин угуп жана талкуулап Жоош айылдык кенешинин кезектеги ХIV–сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н алдында “Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасы т\з\лс\н жана тъмъндък\дъй аталсын:

           “Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасынын толук фирмалык аталышы:

            Мамлекеттик тилде: “Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасы

            Расмий тилде аталышы: Муниципальное предприятие “Жоош-Абзел-Таза суу”

            “Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасынын кыскартылган фирмалык аталышы:

            Мамлекеттик тилде: “Жоош-Абзел-Таза суу” МИ

            Расмий тилде аталышы: МП “Жоош-Абзел-Таза суу”

2. “Жоош-Абзел-Таза суу” муниципалдык ишканасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Юстиция министрлигинин тийишт\\ органдарынан мамлекеттик каттоодон ъткър\лс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, мандат, укук, дин иштери, инвестиция тартуу, долбоорлор менен иштөө жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                           П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш


Т О К Т О М                         № 15/1

Большевик айылы                                                    02.09.2020-ж.

« Жоош айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана бюджетинин аткарылышы жөнүндө »

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын Жоош айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана бюджетинин аткарылышы боюнча билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХV -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана бюджетинин аткарылышы канааттандырарлык деп белгиленсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

        

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                        П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш


Т О К Т О М                         № 15/2

Большевик айылы                                                    02.09.2020-ж.

« Жоош айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана бюджетинин 6 айынын аткарылышы жөнүндө »

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын Жоош айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана бюджетинин 6 айынын аткарылышы боюнча билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги ХV -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана бюджетинин 6 айынын аткарылышы канааттандырарлык деп белгиленсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

        

Жоош айылдык Кеңешинин төрагасы                        П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш


Т О К Т О М                         № 15/3                                          02.09.2020-ж.

Жоош айыл ъкмът\н\н ъзгъчъ кырдаалдар

мезгилинде аткарылуучу иш-чараларынын

планын бекит\\ жън\ндъ

Жоош айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдируусун карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги ХV–сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н ъзгъчъ кырдаалдар мезгилинде аткарылуучу иш-чараларынын планы бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, мандат, укук, дин иштери, инвестиция тартуу, долбоорлор менен иштөө жана депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин торагасы                                           П.Жакыпов


Жоош айыл ъкмът\н\н ъзгъчъ кырдаал мезгилинде аткарылуучу иш аракет планы (1-август – 31-декабрь 2020-ж.)

Аткарылуучу иш чаранын аталышы Аткаруу мъънът\ Аткарууга жооптуулар
  Айфыл ъкмът\н\н аймагында ъзгъчъ кырдаалдарды алдын алуу, дамба, каналдардын абалдарын къзъмълдъъ август Айыл ъкмът\, МЧС адиси
  Ар кандай жугуштуу оорулар мезгилинде (пандемия учурунда) айыл ъкмътт\н аймагындагы аз камсыз болгон \й-б\лълърд\ жана жетим-жесирлерди тактоо жана муктаждыктарына жараша жардам бер\\ август Айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары, соцкызматкерлер
  Ъзгъчъ кырдаал боюнча ар к\н\ маалыматтарды элге жеткирип туруу Ар дайым

Айыл ъкмът\

соцкызматкерлер

  Пандемия учурунда жумуш ордун жоготкон атуулдардын \й-б\лълър\н тактап, жардам бер\\ Ар дайым Айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары, соцкызматкерлер
  Ъзгъчъ кырдаал мезгилинде ар т\рд\\ терс кър\н\штърд\ уюштуруп, туура эмес къз караштагы атуулдарды тактоо Ар дайым Айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлери
  Шайлоолорду ъткър\\ мезгилинде элге ар кандай жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча шарт т\з\\ Август-сентябрь Айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлери
  Жугуштуу оорулардын келип чыгышы, алардын таркалышы, алдын алуу жана сактануу жолдорун элге т\ш\нд\р\\ жана баракчаларды, банелдерди таркатуу Ар дайым Айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлери
  Ъзгъчъ кырдаал учуру: сел, ърт, жер титиръъ, катуу жаан-чачын, ътъ катуу ысып кет\\, пандемия мезгилдеринде элге т\ш\нд\р\\ иштерин ж\рг\з\\, маалымат баракчаларын онлайн аркылуу таратуу Ар дайым Айыл ъкмът\, МЧС адиси
  Ъзгъчъ кырдаал мезгилинде айыл ъкмът\ иштъъ режимине ъзгърт\\лърд\ киргизип, аралыктан интернеттен же онлайн т\р\ндъ иштъъ учурунда Айыл ъкмът\, МЧС адиси
  Ъзгъчъ кырдаалды жънгъ салуу жана ар кандай иш чараларды координациялоо боюнча комиссия т\з\\ август Айыл ъкмът\
  Айыл ъкмът\н\н аймагындагы фельдшердик-акушердик пункттарга санузел, ысык, суу, муздак суу, душевой жана септиктерди орнотууга жетиш\\ октябрь Айыл ъкмът\
  Пандемия мезгилинде кичи бизнестерге колдоо кърсът\\ октябрь Айыл ъкмът\

Жоош айыл ъкмът\н\н башчысы                                                   Ж.ТиллабаевКыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш


Т О К Т О М                         № 15/4                                          02.09.2020-ж.

Ар турдуу маселелер (Жоош айыл ъкмът\н\н аймагында жайгашкан айылдардагы къчълъргъ жаныдан ат коюу жън\ндъ)

Жоош айыл окмотунун аймагында жайгашкан айылдардагы кочолорго жаныдан ат коюу жонундогу атуулдардын арыздарын жана откорулгон жыйындардын протоколдорун, Жоош айылдык кенешинин алдындагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиянын билдируулорун карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги IХ –сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагында жайгашкан айылдардагы кочолорго жаныдан ат коюу жонундогу атуулдардын арыздарынын жана откорулгон жыйындардынын протоколдорунун, Жоош айылдык кенешинин алдындагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиянын протоколдорунун негизинде томондогу айылдардын кочолоруно жаныдан аттар берилсин;

- Большевик айылы боюнча – туура къчъс\нъ Каримов Абдырахмандын;

- Ак-Жар айылынын борбордук къчъс\нъ Ыманкулов Сейитматказынын;

- Большевик айылындагы Теплица участкасында жаны къчъгъ Арапбаев Манаптын;

- Мамажан айылынын Ош къчъс\нъ Калыкулов Шанынын;

- Зарбалик айылындагы 8-къчъс\нъ Бегалиев Абжапардын;

- Кызыл-Сарай айылындагы кичик къчъгъ Маматов Турсунбайдын;

- Большевик айылындагы Конурат арыктын \ст\нън кеткен къчъгъ Курбанбаев Мамандын аты коюлсун.

2. Жогоруда аталган Жоош айыл окмотунун аймагындагы жаныдан коюлган кочолордун аттарын картага тушуруп беруу жагы Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармасынан суралсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин торагасы                                             П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш


Т О К Т О М                         № 15/5                                          02.09.2020-ж.

Жоош айыл ъкмът\н\н 13.03.2020-ж. №15 токтомун бекит\\ жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 20.02.2020-ж. “GASA-1000” долбоорун ишке ашыруу жън\ндъг\” № 105 токтомун жана Кара-Суу районунун мамлекеттик администрациясынын 04.03.2020-ж. №61-б буйругунун негизинде Жоош айыл ъкмът\н\н 10.03.2020-ж. № 15 токтомун бекитип бер\\ жън\ндъг\ Жоош айыл ъкмът\н\н башчысы Ж.Тиллабаевдин билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги ХV–сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н 10.03.2020-ж. № 15 токтому бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 20.02.2020-ж. “GASA-1000” долбоорун ишке ашыруу жън\ндъг\” № 105 токтомун жана Кара-Суу районунун мамлекеттик администрациясынын 04.03.2020-ж. №61-б буйругунун негизинде Жоош айыл ъкмът\н\н Ак-Жар айылынын аймагынан ъткър\л\\ч\ “Датка-Сугд” 500 кВ жогорку чыгалуудагы линиясына Ак-Жар айылынан:

Кайрак айдоо жер аянтынан 2186 м2

Жайыт жер аянтынан 1517 и2

Жалпысы 3703 м2 жана сервитутка 29,13 га жер аянты ажыратылып берилсин.

3. Жалпысы болуп 3703 м2 жана сервитутка 29,13 га жер аянттарын бер\\гъ макулдук берилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин торагасы                                           П.Жакыпов

Кыргыз Республикасы

Ош облусу

Кара-Суу району

Жоош айылдык Кенеши

Кыргызская Республика

Ошская область

Кара-Суйский район

Жоошский аильный кенеш


Т О К Т О М                         № 15/6                                          02.09.2020-ж.

Жоош айыл ъкмът\н\н Калинин айылында муниципалдык балдар бакчасын ачуу жън\ндъ

Жоош айыл ъкмът\н\н Калинин айылынын айыл башчысы А.Сулаймановдун билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги ХV–сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн Калинин айылында муниципалдык балдар бакчасы ачылсын.

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин торагасы                                           П.Жакыпов