30Ноябрь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Катта-Талдык айылдык кеңешинин кезектеги XIII, XIV, XV, XVI, XVII, сессияларынын (алтынчы чакырылышынын) жана I, II, V, VI-сессияларынын (жетинчи чакырылышынын) токтомдору

Катта-Талдык айылдык кеңешинин кезектеги XIII, XIV, XV, XVI, XVII, сессияларынын (алтынчы чакырылышынын) жана I, II, V, VI-сессияларынын (жетинчи чакырылышынын) токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ  КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта–Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХIII–сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 13/1             « 11 » март   2020– ж.

Катта–Талдык айыл аймагынын 2020 -жылга кабыл

алынган бюджетинин аткарылышы жана 2021-жылдын

1-январына калган калдыкты бет

Катта-Талдык айыл аймагынын 2020-жылга кабыл алынган бюджетинин аткарылышы жана 2021–жылдын 1-январына калган 5638,6 миң сом акча каражаты калгандыгы боюнча айыл аймагынын финансы–экономикалык бөлүмүнүн башчысы– К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, сүйлөшкөн депутаттардын сын пикирлерин угуп, депутаттардын Катта-Талдык айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл аймагынын 2020–жылга кабыл алынган бюджетинин такталган киреше бөлүгү 25300,0 миң сом жана чыгаша бөлүгү атайын каражат кошулуп 25640,6 миң сомго аткарылган.

2. Катта-Талдык айыл аймагынын 2021-жылдын 1-январына калган калдык 5638,6миң сом өлчөмүндө бюджеттин кирешелер бөлүгүнө бекитилсин.

3. Катта-Талдык айыл аймагынын 2021- жылдын 1-январына калган калдык 5638,6

миң сом өлчөмүндө бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө бекитилсин.

4. 2021–жылга карата Катта-Талдык айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бөлүгүн мыйзам чегинде сарпталуусун көзөмөлдөө жагы депутаттардын Катта -Талдык айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                                       С.Айдаров

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта-Талдык айылдык Кеңешинин кезектеги

ХIV–сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 14/1             « 26 » ноябрь 2020– ж.

Катта – Талдык айыл өкмөтүнүн 2020– жылга                                                                       бюджетинин чыгаша бөлүгүнөн статьялар  

боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча

Катта–Талдык айыл өкмөтүнүн 2020–жылга смета боюнча жыл башында каралган акча каражаты жетишсиз болгондугуна байланыштуу кошумча акча каражатын кароо   боюнча билдирүүсүн угуп жана талкуулап, бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн тармактар жана статьялар боюнча өзгөртүү үчүн Катта–Талдык айылдык кеңеши

                                                     Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесинин 4-пунктуна жана 109-беренесинин 2-пункттарына ылайык Катта – Талдык айыл өкмөтүнүн 2020 – жылга бюджетинин чыгашалар бөлүгүнүн 70825 тармагынын 2215 «башка тейлөө кызматтарын алууга » статьясынан   190 000 (жуз токсон   мин ) сом ,70629 тармагынын 3111 (имараттар жана курулмалар ) статьясынан   200 000( эки жүз мин) сом, жалпы 390000 ( үч жүз токсон мин) сом акча каражаты 70629 тармагынын 2215 (башка тейлөө кызматтарын алууга) статьясына 290000 ( эки жүз токсон мин) сом, 2511 (каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар) статьясына 100000 ( жүз мин) сом жылдырылып пайдаланылсын.
 2. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн 2020 – жылдын 9 айлык бюджетти аткаруу боюнча чыгашалар бөлүгүнө тиркеменин негизинде өзгөртүүлөр киргизилсин (тиркеме тиркелет) .
 3. Айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгашалар болугунун аткарылышын көзөмөлдөп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
 4. Ушул токтомду көзөмөлдөө жагы Катта – Талдык айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                           Төрага                                                      Айдаров С

Справка - уведомление № 6     Катта-Талдыкского сельской управы на внесение изменений бюджет согласно Постановления а/кенеша 14/1 от 26.11.2020 г

Код лицевого счета (16 знаков) Наимнование РОК Код функциональной классификации (5 знаков) Код эконом.классификации (4 знаков) Наименование ГРБС(эконом.классификации) Сумма поправок /увеличение (+) уменщение(-)
год 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.
4407041251003490 Карасу 70825 2215 -190 -190
4407041251003293 Карасу 70629 3111 -200 -200
 4407041251003293 Карасу  70629  2215   290  290
 4407041251002788 Карасу  70629   2511 100  100 
Итого 0 0
Глава с\управы :
Начальник ФЭО:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХV – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 15/1             « 21 » декабрь   2020-ж

Кыргыз Республикасынын каржы министрлигинин 12 айлык бюджетти аткаруу боюнча пландарды тактоосунун негизинде такталган акча каражатын бекитүү жөнүндө

         2020-жылдын 12 айлык бюджетти аткаруу боюнча каржы министрлигинин пландарды тактоосунун негизинде   киреше жана чыгашалар бөлүктөрүнүн статьялар боюнча өзгөртүү үчүн Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 1.  Катта – Талдык айыл аймагынын 2020-жылдын   12 айлык бюджеттине 70911 тармагынын 3111 статьясынан 280,0 (эки жүз мин ) сом акча каражаты жана атайын каражаттан 2811,0 (эки миллион сегиз жүз он бир мин) сом акча каражаты кирешелер жана чыгашалар бөлүгүнөн азайтылып бекитилсин.
 2. Катта-Талдык айыл аймагынын 2020 – жылдын 12 айлык бюджетти аткаруу боюнча чыгашалар болугуно тиркеменин негизинде озгортуулор киргизилсин (тиркеме тиркелет).
 3. Айылдык округдун бюджетинин чыгашалар болугунун аткарылышын көзөмөлдөп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айыл окмотуно жүктөлсүн.
 4. Ушул токтомду көзөмөлдөө жагы Катта – Талдык айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                       Төрага                                          Келдибеков А.

Справка - уведомление № _____"____"________2020г. Катта-Талдыкского сельской управы на внесение изменений бюджет согласно уточнении бюджета на 4 кв.
Код лицевого счета (16 знаков) Наимнование РОК Код функциональной классификации (5 знаков) Код эконом.классификации (4 знаков) Наименование ГРБС(эконом.классификации) Сумма поправок /увеличение (+) уменщение(-)
год 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.
447041251002788 Карасу 70911 3111 -280,0 -280,0
447041253002709 Карасу 70911 спец.счет. 2218 -2811,0 -2811,0
Итого -3091,0 -3091,0
Глава с\управы :
Начальник ФЭО:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVI – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 16/1             « 26 » декабрь   2020-ж

Катта–Талдык айыл өкмөтүнүн 2021– жылга   бюджетин бекитуу жөнүндө

            Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн 2021–жылга бюджетин кабыл алуу боюнча айыл өкмөтүнүн финансы – экономикалык болумунун башчысы – К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, суйлошкон депутаттардын сын пикирлерин угуп, депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                          Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн 2021– жылга бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугу 22693,0 мин сом олчомундо бекитилсин.
 2. Айыл өкмөтүнүн 2021 – жылга штаты жалпы 33 штаттык бирдик менен бекитилсин, анын ичинен 9 айыл башчы, ВУС –3 штаттык бирдик , ветеринардык врач (контракт менен) 1 штат,,кенже тейлоодогу кызматкер 2 штат,техникалык тейлоодогу кызматкер 1 штат.
 3. Айыл башчылардын эмгек акысы айыл окмотунун жетектоочу адисинин денгээлиндеги эмгек акысы жана ветеринардык врачтын (контракт менен) эмгек акысы адистин денгээлиндеги эмгек акысы менен бекитилсин.
 4. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн   2021-жылга атайын каражат боюнча 3690,0 мин сом олчомундо киреше жана чыгаша болугу бекитилсин.
 5. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн   жайыт комитетинин кирешелер жана чыгашалар болугу 450,0 мин сом олчомундо бекитилсин.
 6. Айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугунун аткарылышын козомолдоп, аны статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы айыл өкмөтүнүн   башчысына жуктолсун жана 2021 – жылга карата Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн   бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болукторунун статьялар боюнча озгортуулорго жана толуктоолорго   уруксат   берилсин.
 7. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн   2021-жылга резервдик фонду 225,0 мин сом олчомундо бекитилсин.
 8. 2021 – жылга карата Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн   бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугун мыйзам чегинде сарпталуусун козомолдоо жагы депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                Төрага                                       Келдибеков А.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/1           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагында 2021-жылдын жазгы талаа иштерине карата көп жылдык бак-дарактарды бутоо жана анын аянттарын зыянкечтерге, ооруларга каршы дарылоо иштерине кызмат көрсөткөн жеке агрономдор жана жеке ишкерлер үчүн кызмат акысынын өлчөмүн бекитип берүү жөнүндө

Катта-Талдык айыл аймагында 2021-жылдын жазгы талаа иштерине карата көп жылдык бак-дарактарды бутоо жана анын аянттарын зыянкечтерге, ооруларга каршы дарылоо иштерине кызмат көрсөткөн жеке агрономдор жана жеке ишкерлер үчүн кызмат акысынын өлчөмүн бекитүү боюнча жеке агроном Ш.Удановдун маалыматын угуп жана Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгында, райондун аймагындагы айыл өкмөттөрүндө түзүлгөн жеке агрономдордун катышуусунда 2021-жылдын 01-февралында өткөрүлгөн жыйындын №1 протоколун карап чыгып, талкуулап жана айыл аймагындагы жеке агрономдорго жана жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июнундагы «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» №101 мыйзамынын негизинде

Катта-Талдык айылдык кенеши токтом кылат

                                                           Т О К Т О М

 1. Катта-Талдык айыл аймагында 2021-жылдын жазгы талаа иштерине карата көп жылдык бак-дарактарды бутоо жана анын аянттарын зыянкечтерге, ооруларга каршы дарылоо иштерине кызмат көрсөткөн жеке агрономдор жана жеке ишкерлер үчүн кызмат акы 1,0 га жер аянтындагы көп жылдык бак-дарактарды дарылоо 3000 сом, 1,0 га жер аянтындагы эгиндерди дарылоо 2000 сом, көп жылдык бак-дарактарды бутоо жумуштары көлөмүнө жараша 30-150 сом өлчөмүндө бектилсин.
 2. Жогорудагы бекитилген көп жылдык бак-дарактарды бутоо жана аны зыянкечтерге, ооруларга каршы дарылоо иштерине кызмат көрсөткөн жеке агрономдор жана жеке ишкерлер үчүн кызмат акы өлчөмүн айыл аймагындагы дыйкан, фермер жана багбанчылык менен алектенген ишкерлерге маалыматтарды берүү айыл өкмөтүндөгү жеке агроном жана айыл өкмөттүн айыл башчыларына тапшырылсын.
 3. Токтомду аткарууга алуу жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн башчысына тапшырылсын.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кенешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                               А.Келдибеков.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/2           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн Эшме, Садырбай, Талдык, Жаны-Турмуш, Кызыл-Ордо аылдарныны тургундарынын жеке менчик турак жай куруу муктаждыктарын чечүү максатында Эшме айылына 1992-жылы жасалган башкы планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн Эшме айылына 1992-жылы жасалган башкы планында көрсөтүлгөн айрым обьектилер айылдын башка жеринде көрсөтүлгөндүгүн эске алып, Эшме, Садырбай, Талдык, Жаны-Турмуш, Кызыл-Ордо айылдарынын тургундарынын арызын канааттандыруу максатында ген планды карап чыгып жана талкуулап, Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Эшме айылына 1992-жылы жасалган башкы планда көрсөтүлгөн мектеп, бала бакча, спорт аянтча, жайкы театр жана соода түйүндөрүнүн орду жеке үй куруучуларга турак жай салуу үчүн ажыратылып берилсин.
 2. Эшме айылына 1992-жылы жасалган башкы планда көрсөтүлгөн мектеп, бала бакча, спорт аянтча, жайкы театр жана соода түйүндөрүнө ажыратылган аянтка жеке үй куруучуларга турак жай салуу үчүн 0,08 га жер тилкесинен 0,06 га жер тилкесине өзгөртүлүп берилсин.
 3. 35/19 сандуу КНииПС тарабынан түзүлгөн Эшме айылынын башкы планы бектилсин.
 4. Токтомду аткарууга тиешелүү иш кагаздарын даярдоо жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнө тапшырылсын.
 5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                           Келдибеков А

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/3           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык кенешинин аймагындагы Баш-Булак айылынын тургуну Алайчиев Кубанычтын арызы жөнүндө

Катта-Талдык кенешинин аймагындагы Баш-Булак айылынын тургуну Алайчиев Кубанычтын арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Баш-Булак айылынын тургуну Алайчиев Кубанычтын кызы Алайчиева Ханзаданын жүрөгүнө жасалуучу операциясына чон суммадагы акча каражаты керек болуп жаткандыгына байланыштуу айыл өкмөтү тарабынан 20 (жыйырма) мин сом акчалай жардам берүү жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнө сунушталсын.
 2. Ушул токтомду аткаруу жагы айыл өкмөттүн Финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысына тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышына көзөмөлдөө жагы финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Ы.Дашаевге жүктөлсүн.

Төрага                                                                                            Келдибеков А

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/4           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Талдык айылынын наамы жок көчөсүнө “Маматов Калыкбай” атындагы көчө деп наам берүү жөнүндө

     Талдык айылындагы Маматовдордун үй бүлөсүнүн арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Талдык айылындагы наамы жок көчөгө “Маматов Калыкбай” атындагы көчө деп наам берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                             Келдибеков А

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/5           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок көчөсүнө “Эркинбаев Шамши” атындагы көчө деп наам берүү жөнүндө

Баш-Булак айылындагы Эркинбаевдердин үй бүлөсүнүн арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок көчөгө “Эркинбаев Шамши” атындагы көчө деп наам берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                                                               Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/6           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок көчөсүнө “Токсонбаев Руслан Раимжанович” атындагы көчө деп наам берүү жөнүндө

Баш-Булак айылынынын тургундарынын арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок көчөгө “Токсонбаев Руслан Раимжанович” атындагы көчө деп наам берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                                                               Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/7           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок көчөсүнө Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери маркум Алайчиев Мендибайдын ысымын түбөлүккө калтыруу жөнүндө

     Баш-Булак айылынын тургуну Алайчиева Гүлсүнбүнүн арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Баш-Булак айылынын наамы жок көчөгө Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери маркум Алайчиев Мендибайдын ысымы Баш-Булак айылындагы наамы жок көчөгө берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                                                    Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                      ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/8           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок көчөсүнө “Казаков Сатыбалды” атындагы көчө деп наам берүү жөнүндө

       Баш-Булак айылынынын Жаны-Конуш участкасынын тургундарынын арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок көчөгө “Казаков Сатыбалды” атындагы көчө деп наам берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                                                                           Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/9           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Талдык айылынын наамы жок көчөсүнө Эмгектин ардагери маркум “Борошов Тагайдын” ысымын түбөлүккө калтыруу жөнүндө

Талдык айылынын тургундарынын арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Талдык айылындагы наамы жок көчөгө Эмгектин ардагери маркум “Борошов Тагайдын” ысымы берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                                                               Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                  КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/10           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айыл аймагынын Талдык айылынын наамы жок көчөсүнө Эмгектин ардагери маркум “Борошов Тагайдын” ысымын жайлоого ыйгаруу жөнүндө

Талдык айылынын тургундарынын арызын карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Талдык айылындагы Эмгектин ардагери маркум “Борошов Тагайдын” ысымы Талдык айылына чейинки чон жайлоого ыйгарылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттык сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                       

Төрага                                                                               Келдибеков А

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХVII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 17/11           « 13 » февраль   2021-ж

Катта-Талдык айылдык кенешинин аймагында жайгашкан жарандарга турак жай салуу үчүн даярдалган ген пландарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн Баш-Булак, Ачы, Торгой-Булак, Кара-Сөгөт, Эшме, Садырбай, Талдык, Жаны-Турмуш, Кызыл-Ордо, Кичик айылдарынын тургундарынын жеке менчик турак жай курууга муктаждыктарын эске алып жана аларды чечүү максатында Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн Баш-Булак айылындагы Долоно, Таш-Кыя участкасындагы №137 контурундагы 5,0 га, Ынтымак участкасындагы №124а, №114 контурундагы 20,9 га жер аянттарынын ген планы 0,08 га жер тилкесинен 0,06 га, Ачы айылындагы Торгой-Булак, Сөөк завод участкасындагы №81 контурундагы 5,0 га жер аянтынын ген планы 0,08 га жер тилкесинен 0,05 га , Торгой-Булак участкасындагы №62 контурундагы 6,0 га жер аянтынын ген планы 0,06 га жер тилкесинен 0,05 га, Эшме айылындагы №331 контурундагы 5,10 га, Кызыл-Ордо айылындагы №567 контурундагы 2,0 га жер аянттарынын ген планы 0,08 га жер тилкесинен 0,06 га жер тилкесине өзгөртүлүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнө тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Катта-Талдык кенешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

ХVII- сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №17/12             13– февраль   2021 – ж.

 

Кызыл-Ордо айылынын фельдшердик-акущердик пунктуна Заиров Шабданбектин ысымын ыйгаруу жөнүндө

 

Кызыл-Ордо айылынын тургундарынын чогулушунун протоколун жана Кара-Суу районунун үй-бүлөлүк Медицина борборунун кесиптик кошунунун отурумунун №1 протоколун карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Кызыл-Ордо айылынын ФАПына Заиров Шабданбектин ысымы ыйгарылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                             Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                      ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

ХVII- сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №17/13             13– февраль   2021 – ж.

«CASA-1000» жогорку чыналуудагы электр аба чубалгыларын куруу үчүн жер аянттарын трансформациялоого макулдук берүү жөнүндө

«CASA-1000» долбоорун ишке ашыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-февралындагы №105 токтомун ишке ашыруу максатында, К.Рнын 2013-жылдын 15-июлундагы «жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндөгү» №145 мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-мартындагы №169 токтому менен бектилген «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) тартиби жөнүндөгү» убактылуу Жобонун талаптарына ылайык Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл аймагынан өтүүчү «CASA-1000» жогорку чыналуудагы электр аба чубалгыларынын мамычаларын куруу үчүн Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн пайдалануусундагы мамлекеттик менчикте турган №149 контурундагы 361м кв кысыр аныз №495, 495, 540, 541, 541, 347, 354, 359, 418, 411, 397 контурларындагы жалпы аянты 6321 чарчы метр кайрак айдоо жер аянттарын «Айыл чарба багытындагы» жерлер категориясынан «Өнөр жайынан транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер» категориясына которууга (трансформациялоого) макулдук берилсин.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы К.Жантөроевге тапшырылсын.

                                                               

Төрага                                                                                            Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

ХVII- сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №17/14             13– февраль   2021 – ж.

«CASA-1000» жогорку чыналуудагы электр аба чубалгыларын куруу үчүн жер аянттарын трансформациялоого макулдук берүү жөнүндө

           «CASA-1000» долбоорун ишке ашыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-февралындагы №105 токтомун ишке ашыруу максатында, К.Рнын 2013-жылдын 15-июлундагы «жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндөгү» №145 мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-мартындагы №169 токтому менен бектилген «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) тартиби жөнүндөгү» убактылуу Жобонун талаптарына ылайык Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл аймагынан өтүүчү «CASA-1000» жогорку чыналуудагы электр аба чубалгыларынын мамычаларын куруу үчүн Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн пайдалануусундагы мамлекеттик менчикте турган №104, 456, 454, 461, 451, 448, 478, 480, 488, 489, 493, 542, 548, 548, 548, 332, 327, 327, 345, 310, 420, 409, 390, 390, 887, 886 контурундагы жалпы аянты 6838 чарчы метр кв жайыт жер аянттарын «Айыл чарба багытындагы» жерлер категориясынан «Өнөр жайынан транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер» категориясына которууга (трансформациялоого) макулдук берилсин.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы К.Жантороевге тапшырылсын.

Төрага                                                                               Келдибеков А

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

ХVII- сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №17/15             13– февраль   2021 – ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын Ачы айылындагы «төрөт үйүнүн» эски имаратында кыска мөөнөттүү бала бакча ачуу жөнүндө

          

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 07-сентябрындагы №01-1/4068 сандуу маалымат катынын негизинде жана Ачы айылынын тургундарынын 2021-жылдын 05-мартындагы жазган кайрылуулары менен таанышып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл аймагына караштуу Ачы айылындагы «төрөт үйүнүн» эски имараты 5 бөлмөсү 3 жана 5 жаш курактагы балдарга бала бакча (3 сааттык) ачууга 3 тайпага ылайыкташтырылып, ажыратылып берилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Катта-Талдык айылдык аймагына жана демилгечи топтун лидери Ж.Үрүстөмбаевага милдеттендирилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары К.Тажибаевге жүктөлсүн.

Төрага                                                                                           Келдибеков А

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

I – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1/1             « 11 » май   2021– жыл.

“Катта-Талдык айылдык кеңешининрегламентинбекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттиги тарабынан иштелип чыккан типтүү регламенттин негизинде даярдалган Катта-Талдык айылдык кеңешинин регламенти Катта-Талдык айылдык кеңешинин (жетинчи шайланган) биринчи сессиясы талкуулап

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттиги тарабынан иштелип чыккан типтүү регламенттин негизинде даярдалган Катта-Талдык айылдык кеңешинин регламенти бекитилсин.

Катта-Талдык айылдык кеңешинин

жашы улуу депутаты:                                                               Жусупова Ш.З

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ              ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

I – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1/2             « 11 » май   2021– жыл.

“Катта-Талдык айылдык кеңешининтөрагасыншайлоожөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндөгүмыйзамынын 37-беренесинин 1-пунктунажанаайылдыккеңештинрегламентинин 2-бөлүгүнөылайык, Катта-Талдык айылдык кеңешинин (жетинчишайланган) биринчиуюштуруусессиясынынэсептөөкомиссиясынын2 протоколунуннегизиндеКатта-Талдыкайылдыккеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Катта-Талдык айылдык кеңешининтөрагалыгына айылдык кеңештин4, алтымандаттуу Кызыл-Ордо шайлоо округунун депутаты Муратов Айбек Абдразакович шайланды деп эсептелсин.
 2. Катта-Талдык айылдык кеңешининтөрагасыөзүнүнмилдеттеринмыйзамчегиндеаткарат.

Катта-Талдык айылдык кеңешинин

жашы улуу депутаты:                                                               Жусупова Ш.З

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

I – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1/3             « 11 » май   2021– жыл.

“Катта-Талдык айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгүмыйзамынын 38-беренесинин 1-пунктуна жана айылдык кеңештин регламентинин 2-бөлүгүнө ылайык, Катта-Талдык айылдык кеңешинин төрагасынын сунушунун жана өткөрүлгөн ачык добуштун жыйынтыгынын негизинде Катта-Талдык айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Катта-Талдык айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына айылдык кеңештин 1, сегиз мандаттуу Баш-Булак шайлоо округунун депутаты Малабеков Мелис Абдисаламович шайланды деп эсептелсин.
 2. Катта-Талдык айылдык кеңешинин төрагасы өзүнүн милдеттерин мыйзам чегинде аткарат.

Төрага                                                                                 Муратов А

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

I – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1/4             « 11 » май   2021– жыл.

           Катта – Талдык айыл өкмөтүнүн

           2022 – 2023 – 2024 – жылдарга болжолдуу

           бюджетинин долбоорун бекитуу жөнүндө.

            Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн 2022– 2023 – 2024 – жылдарга болжолдуу бюджетинин долбоорун бекитүү боюнча айыл өкмөтүнүн финансы – экономикалык бөлүмүнүн   башчысы К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, сүйлөшкөн   депутаттардын сын пикирлерин угуп, Катта - Талдык айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн 2022– жылга болжолдуу бюджетинин киреше бөлүгү 15790,5 мин сом жана чыгашалар болугу 28857,5 мин сом өлчөмүндө жактырылсын.
 2. Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн 2023 – жылга болжолдуу бюджетинин киреше бөлүгү 16017,5 мин сом жана чыгашалар бөлүгү 29143,5 мин сом өлчөмүндө жактырылсын.
 3. Катта - Талдык айыл өкмөтүнүн 2024 – жылга болжолдуу бюджетинин киреше бөлүгү 16182,5 мин сом жана чыгашалар бөлүгү 29468,5 мин сом өлчөмүндө жактырылсын.

  4. 2022- жылга чыгаша бөлүгү 13067,0 мин сом, 2023- жылга чыгаша бөлүгү 13126,0 мин сом,  2024-жылга чыгаша бөлүгү 13286,0 мин сом ашыкча сарпталышына байланыштуу ушул   суммаларды республикалык бюджеттен тендештирилуучу грант катарында суралсын.

      

                 Төрага                                                   А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

II – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 2/1             « 18 » май   2021– жыл.

Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссияларын түзүү жөнүндө

       Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссияларына жана алардын курамын түзүү максатында депутаттардын ой-пикирлерин талкуулап төмөндөгүдөй

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Туруктуу комиссиясынын сандык курамы 4 (төрт) тармак боюнча түзүлсүн.
 2. Бюджет, экономика, муниципалдык менчик, инвестиция, ишкердик иштер жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссия – курамы 5 (беш) депутат;
 3. жер, айыл чарбасы, экология жана архитектура, курулуш, транспорт боюнча туруктуу комиссия – курамы 5 (беш) депутат;
 4. жаштар, спорт, маданият жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия – курамы 5 (беш) депутат;

 5. мыйзамдуулукту, укук  тартибин сактоо, жарандардын укугун, кызыкчылыгын коргоо жана регламент, депутаттык этика, мандат боюнча туруктуу комиссия – курамы 4 (төрт) депутат.   

 6. 2.Туруктуу комиссиянын сандык курамы:

 1. Бюджет, экономика, муниципалдык менчик, инвестиция, ишкердик иштер жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссия:
 2. Акимбекова Гульнара Хамедовна
 3. Жусупова Шарапаткан Завыдыновна
 4. Эргешовт Баястан Абдимиталипович
 5. Жалиева Айгүл Абановна
 6. Ураимов Бектур Юлдашович
 7. жер, айыл чарбасы, экология жана архитектура, курулуш, транспорт боюнча туруктуу комиссия:
 8. Тагаев Мурат Джанышович
 9. Мырзабаева Гулнара Кудайбердиевна
 10. Омонов Алтынбек Маматжанович
 11. Батышов Эмиль Исакбаевич
 12. Рысбек кызы Аида
 13. жаштар, спорт, маданият жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия:
 14. Абдраев Канатбек Жанибекович
 15. Чийирова Айжамал Осмоновна
 16. Мадамбекова Патма Саидмаматовна
 17. Борошов Данияр Байышевич
 18. Жунусов Элдияр Эсенаалыевич
 19. мыйзамдуулукту, укук тартибин сактоо, жарандардын укугун, кызыкчылыгын коргоо жана регламент, депутаттык этика, мандат боюнча туруктуу комиссия:
 20. Абсаламов Кыялбек Абдураимович
 21. Жолчу уулу Каныбек
 22. Султанбаева Роза Низамидиновна
 23. Бакиров Айбек Джолборсбекович

Төрага                                                             Муратов А

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

II – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 2/3           « 18 » май   2021– жыл.

     Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлерин ижарага берүү үчүн торуктарды өткөрүү боюнча комиссиянын курамын түзүү жөнүндө

Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлерин ижарага берүү үчүн торуктарды өткөрүү боюнча комиссиясынын курамын курап жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлерин ижарага берүү үчүн торуктарды өткөрүү боюнча төмөндөгүдөй курамда комиссия түзүү жагы айыл өкмөткө сунушталсын.
 2. Абсаламов Кыялбек Абдураимович – комиссиянын төрагасы, айылдык кенештин депутаты;
 3. Даткаев Кутманалы Куланович – комиссиянын катчысы;
 4. Жантороев Канторо- комиссиянын мүчөсү;
 5. Уданов Шарабидин – комиссиянын мүчөсү;
 6. Токоев Нурбек Медетбекович- комиссиянын мүчөсү;
 7. Бакиров Айбек Джолборсбекович – комиссиянын мүчөсү, айылдык кенештин депутаты;
 8. Малабеков Мелис Абдисаламович – комиссиянын мүчөсү, айылдык кенештин депутаты.
 9. 2.Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы жер, айыл чарбасы, экология жана архитектура, курулуш, транспорт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                          А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

II – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 2/4           « 18 » май   2021– жыл.

     Катта-Талдык айылдык кенешинин аймагындагы Торгой-Булак айылындагы башкы планда көрсөтүлгөн 0,12 га жер тилкесине ФАПтын жаны имаратын куруу жөнүндө.

Катта-Талдык айылдык кенешинин Торгой-Булак айылынын тургундарынын ФАП тын жаны имаратын куруу суроо-талабын канааттандыруу максатында Катта-Талдык айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн Торгой-Булак айылынын тургундарынын ФАПтын жаны имаратын куруу суроо-талабын канааттандыруу максатында айылдын башкы планда көрсөтүлгөн 0,12 га жер тилкесине ФАПтын жаны имаратын курууга макулдук берилсин.
 2. Айылга ФАПтын жаны имаратын куруу үчүн тиешелүү органдарга, коомдук кайрымдуулук фонддорго кайрылуу жагы Катта-Талдык айыл өкмөтүнө тапшырылсын.
 3. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөлдөө жагы Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                           А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

II – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 2/5           « 18 » май   2021– жыл.

Катта-Талдык айылдык кенешинин аймагындагы Эшме айылындагы №331 контурундагы жалпы 5,10 га жер тилкесине 2,90 га жер тилкесин ажыратып берүү жөнүндө.

Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн билдирүүсүн угуп, талкуулап чыгып, Катта-Талдык айылдык кенешинин аймагынын Эшме айылындагы №331 контурундагы 2,90 га жер тилкесине “Ас-Сафа” коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан социалдык шаарча куруу долбоорун жактырып, Катта-Талдык айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. “Ас-Сафа” коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан социалдык шаарча куруу долбоору жактырылсын жана колдоого алынсын.
 2. Катта-Талдык айылдык кенегинин аймагынын Эшме айылындагы №331 контурундагы жалпы 5,10 га жер тилкесинен 2,90 га жер тилкеси “Ас-Сафа” коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан шаарча куруу долбоору үчүн ажыратылып берилсин.
 3. Бул долбоорду ишке ашыруу боюнча тиешелүү иштерди аткаруу жагы Каата-Талдык айыл өкмөтүнө тапшырылсын.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                           А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

II – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 2/6           « 18 » май 2021– жыл.

“Айыл аймактын Баш-Булак айылынын тургундарынын жеке үй куруу муктаждыктарын чечүү максатында Баш-Булак айылынын 1994-жылы жасалган башкы планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Катта-Талдык айыл аймагындагы Баш-Булак айылынын 1994-жылы жасалган башкы пландагы көрсөлгөн жер тилкелер кирбей калгандыгынын эске алып, айыл тургундарынын арызын канааттандыруу максатында Катта-Талдык айылдык кеңеши угуп жана талкуулап

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Баш-Булак айылынын 1994-жылы жасалган башкы пландагы ажыратылган аянтка жеке үй куруучуларга турак жай салуу үчүн жер тилкесинен 0,08 га жер тилкесине өзгөртүлүп берилсин.
 2. КНииПС тарабынан түзүлгөн Баш-Булак айылынын башкы планы бектилсин.
 3. Токтомду аткарууга тиешелүү иш-кагаздарын даярдоо Катта-Талдык айыл өкмөтүнө тапшырылсын.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөлдөө жагы тиешелүү туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                           А.А.Муратов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

V – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 5/1           « 13 » июль   2021– жыл.

     Катта-Талдык айылдык кенешинин 2021-жылга карата иш-планын жана туруктуу комиссиялардын иш-пландарын бекитүү жөнүндө

     Катта-Талдык айылдык кенешинин 2021-жылга карата түзүлгөн иш-планын жана туруктуу комиссиялардын иш-пландарынын долбоорлорун угуп жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кеңеши угуп жана талкуулап

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1.      Катта-Талдык айылдык кенешинин 2021-жылга карата түзүлгөн иш-планы жана туруктуу комиссиялардын иш-пландары бектилсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.

Төрага                                                           А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

V – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 5/2           « 13 » июль   2021– жыл.

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок көчөсүнө Ташполотов Мырзакматтын ысымын берүү   жөнүндө

       Баш-Булак айылынын тургуну Ташполотов Адилдин арызын карап чыгып жана талкуулап Катта - Талдык айылдык Кенеши

                  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок көчөгө Ташполотов Мырзакматтын ысымы берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                              А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

V – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 5/3           « 13 » июль 2021– ж.

Катта-Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Ош-Эркештам автожолунун 43-км тоо лыжа базасын куруу жана жайкы туризм боюнча “Бар-Мел Групп” ЖЧК сынын директору Баш-Булак айылынын тургуну Талканчиев Бакытбек Абдикадировичтин арызын кароо жөнүндө

         Катта-Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Ош-Эркештам автожолунун 43-км тоо лыжа базасын куруу жана жайкы туризм боюнча “Бар-Мел Групп” ЖЧК сынын директору Баш-Булак айылынын тургуну Талканчиев Бакытбек Абдикадировичтин арызын карап жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши                

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Катта-Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Ош-Эркештам автожолунун 43-км тоо лыжа базасын куруу жана жайкы туризм боюнча “Бар-Мел Групп” ЖЧК сынын директору Баш-Булак айылынын тургуну Талканчиев Бакытбек Абдикадировичке 20 (жыйырма) га жайыт жерин 7 (жети) жылга ижарага берүүгө макулдук берилсин.
 2. Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн жер адиси Б.Сайдаматовго, жайыт комитетинин төрагасы У.Жолдошовго ижарага берилүүчү жерди жеринде тактап, тийиштүү иш-кагаздарды даярдоо тапшырылсын.
 3. Ижара акысы жылына гектарына 5 000 (беш мин) сомдон жалпысы 100 000 (жүз мин) сом болуп бекитилсин.
 4. Токтомду көзөмөлдөө жагы тийиштүү комиссияга тапшырылсын.

Төрага                                                                                              А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №   5/4     « 13 » июль 2021– ж.

         Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын курамына талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө

       «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн аймагындагы коомчулуктан келип түшкөн протоколдун негизинде   Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын курамына Акаев Аскар Абдыраимовичтин (28.07.1971-жылы туулган, билими жогорку, Ош МУда мугалим, Баш-Булак айылы, Катта-Талдык айыл өкмөтү) талапкерлиги сунушталсын.
 2. Катта-Талдык айылдык кенешинин чечими менен Кыргыз Республикасынын шайлоо референдум өткөрүү боюнча комиссиясына жиберилсин.

                

Төрага                                                                                А.А.Муратов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ                 КАТТА-ТАЛДЫК

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У №58 көч  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН    

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ

АИЫЛЬНЫЙ КЕҢЕШ

с.Баш-Булак, ул.Шамурзаев У№58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

VI – сессиясынын (жетинчи чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 6/1           « 04» сентябрь   2021– жыл

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок көчөсүнө Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагери Шамаширов Удандын ысымын берүү   жөнүндө

     Баш-Булак айылынын тургуну Шамаширов Медербектин арызын карап чыгып жана талкуулап Катта - Талдык айылдык Кенеши

                  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок көчөгө Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагери Шамаширов Удандын ысымы берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык, маданий маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                             А.А.Муратов