12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ВАКАНСИЯ Кара- Суу району Ак-таш айыл окмоту томонку бош административдик муниципалдык кызматтары учун конкурстук жарыя.

Кара- Суу району Ак-таш айыл окмоту томонку бош административдик муниципалдык кызматтары учун конкурстук жарыя.

1.Финансы экономика болумунун башчысына
2.Башкы адис Экономист- Статист.
3.Башкы адис эсеп-бухгалтери
4.Адис-иш кагаздарын жургузуучу адис кызмат ордуна
5.Чыгымдар боюнча адис кассир
6.Социалдык адис кызмат ордуна
 

Конкурска коюлуучу талаптар:

1.Финансы экономика болумунун башчысына

  •  муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде эки жыл же адистиги боюнча иш стажы кеминде үч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен жогорку кесиптик билими же дагы башка жогорку билими;
  • Функ.милдеттер.

-айыл окмотунун бир жылдык бюджеттин, сметасын тузот жана аткарылышына жооп берет.

-айыл окмотунун финансылык кирешелер  жана чыгашаларына, казынанын толтурулушуна жана аны максаттуу сарпталышына жооптуу.

-ондурулуучу ар кандай толом каражаттарынын оз убагында ар дайым аткарылышына жооп берет.

-мамлекеттик банктардагы эсеп иштеринин журушун алып барат жана ага жооп берет.

-бюджеттик жана бюджет эмес мекеме ишканалары менен оз ара эсептешуулорду жургузот.

2.Башкы адис Экономист- Статист.

•       муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде эки жыл же адистиги боюнча иш стажы кеминде үч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен жогорку кесиптик билими же дагы башка жогорку билими

Функ.милдеттери

-айыл окмотундо статистикалык отчетторду алып бару жана отчет боюнча райондук тийиштуу органдарга маалыматтарды берип турууну уюштуруу.

-айыл чарбаасы жана социалдык иштерди камтыган маалыматтарды айыл окмотунун башчысынын бекитуусу менен  райондук статистика башкармасына маалымат берууну уюштуруу.

-айыл окмотунун аймагындагы дыйкан чарба, фермердик чарба жана башка иш алып баруучу субъекттердин ондуруштук корсоткучторун, иш жургузуулорун эсепке алуу, анын жыйынтыгын тактап маалымат беруу.

-жергиликтуу салыктарды, жыйымдарды, айыптарды жана башка толоолорду жыйноону уюштурат жанан пландарынын аткарылышына жооп берет.

3.Башкы адис эсеп-бухгалтери

Функ.милдеттери

- социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына ылайык  алдыдагы финансылык  жылга  бюджеттин долбоорун түзүү боюнча иштерди уюштурууга жана аны белгиленген мөөнөттөрдө кеңештин бюджеттик комиссиясына  жана жогоруда  турган  финансы  органдарына  (шаардык же  райондук финансы бөлүмү) берүүгө;

- аны кеңеш бекиткенден кийин бюджетти аткаруу чараларын көрүүгө;

- бюджеттик процесстин айкындыгын жана ачыктыгын камсыз кылууга;

- айылдык  (поселкалык)  кеңештин  бюджетинин кирешелеринин жана чыгашаларынын жазууларын бюджеттик классификацияга ылайык түзүүгө жана анын аткарылышын камсыз кылууга;

- бюджеттен   ассигнованиелердин   кварталдык бөлүнүшү   боюнча бюджеттик мекемелерге жеткирүүгө;

4.Адис-иш кагаздарын жургузуучу адис кызмат ордуна

•        Муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен орто кесиптик билими же орто билими.

Функ.милдеттери

-айыл окмот башчысынын буйруктарын, тапшырмаларын аппарат кызматкерлерине жеткирип тапшыруу, анык аткарылышы боюнча айыл окмот башчысына билдируу.

-башка жактан тушкон кат кабарларды каттоо жана аны айыл окмот башчысына билдируу.

-айыл окмотуно келген кат кабарларды айыл окмотунун башчысынын тапшырмасы менен аткаруучуларга жеткируу жана анын аткарылышын тактап билдируу.

-айыл окмотунон берилуучу аныктамалардын так жана туура берилишине жооп берет.

5.Чыгымдар боюнча адис кассир

•        Муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүшү менен орто кесиптик билими же орто билими.

Функ.милдеттери

- бюджетти  кассалык  аткарууну  жүргүзүү боюнча   казначылыктын региондук бөлүмдөрү менен күндөлүк иштерди жүргүзүүгө;

- накталай акчалардын,  товардык-материалдык баалуулуктардын жана негизги    каражаттардын   кирешелерин   жана чыгашаларынын   эсебин жүргүзүүгө, ишке ашырылган чарбалык операцияларды бухгалтердик эсептин синтетикалык жана аналитикалык счетторунда өз учурунда чагылдырууга;

- накталай акчаларды жана так отчеттуулуктагы бланктарды,  баалуу муниципалдык  кагаздарды  кабыл  алуу,  берүү жана сактоо жана алардын сакталуучулугун камсыз кылуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө;

- кассалык  китепти  жүргүзүүгө  жана чыгымдардын түрлөрү боюнча накталай  акчалардын   киришин   жана   чыгышын анда   өз   учурунда чагылдырууга, кассалык отчетту күн сайын түзүүгө;

6.Социалдык адис кызмат ордуна

- үй-бүлөлөр  менен  балдарды,  эмгекке жарамсыз   жалгыз   бой жарандарды  жана  дене түзүлүшү жагынан кемтик адамдарды колдоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруунун жүрүшү  тууралуу жергиликтүү  өз  алдынча башкаруунун   башчысына,   райондук  социалдык коргоо  башкармалыгына маалымат берүүгө;

- мамлекеттик  жеңилдиктерди  жана балдар пособиелерин,  майыптар жана Чернобыль АЭСинин  кыйроосунун  катышуучулары үчүн  пособиелерди алууга    материалдарды   социалдык   маселелер боюнча   комиссиянын бекитүүсүнө даярдоого жана берүүгө;

- берилген маалыматтардын тууралыгын текшерүүгө;

- кедейликтен чыгаруу максатында үй-бүлөлөрдү  социалдык  жактан колдоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга;

- камкорчуларды  жана  көзөмөлчүлөрдү дайындоо,   ошондой   эле камкорчулук  көргөн  жана  бала асырап алган үй-бүлөлөрдүн мониторинги боюнча материалдарды даярдоого;

Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтерге төмөндөгүлөр кирет:

- жеке арызы, кадрларды эсепке алуу баракчасы, фотосүрөтү;

- паспортунун же инсандыгын күбөлөндуруучү башка документинин көчүрмөсү (паспортунун же инсандыгын күбөлөгөн-н башка документинин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

- зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү, алар нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүп ырасталышы керек).

- Сынакка катышуу учун жогорку айтылган документтерди жарыя чыккан кундон баштап 2 жуманын ичинде Ак-Таш айыл аймагынын айыл окмотунун уюштуруу болумуно тапшыруунуздар зарыл

- документтерди кабыл алуу орду ;

Дареги Ак-Таш айыл окмоту, Жылкелди айылы-2

Кошумча маалымат алуу учун тел: 03232 5-52-98,0559 81-90-87,0553 81-03-34

- конкурсту өткөрүү орду жана убактысы кошуча маалымдалат.

Ак-Таш айыл аймагынын айыл окмотунун башчысы                                                     А.Мамасыдыков